This message is only visible to admins.
Problem displaying Facebook posts.
Click to show error
Error: Server configuration issue

LAG NATJEČAJ

12. NATJEČAJ

1.1.2. “Povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodima”

Na temelju članka 29. stavka 1. Pravilnika o provedbi podmjere 19.2. »Provedba operacija unutar CLLD strategije«, podmjere 19.3. »Priprema i provedba aktivnosti suradnje LAG-a« i podmjere 19.4. »Tekući troškovi i animacija« unutar mjere 19 »Potpora lokalnom razvoju u okviru inicijative LEADER (CLLD – lokalni razvoj pod vodstvom zajednice)« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. (»Narodne novine«, broj 96/17 i 53/18; u daljnjem tekstu: Pravilnik), Lokalna akcijska grupa „Zrinska gora-Turopolje“ na dan 14.07.2022. objavljuje Natječaj za provedbu tipa operacije 1.1.2. LRS LAG-a “Zrinska gora-Turopolje” – “Povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodima” u ukupnom iznosu od 165.100,00 HRK.

Najniža vrijednost potpore po projektu iznosi 10.000 EUR u kunskoj protuvrijednosti.

Najviša vrijednost potpore po projektu iznosi 30.000 EUR u kunskoj protuvrijednosti

Početak prijave: 28.07.2022.

Kraj prijave: 30.08.2022.

Pitanja s jasno naznačenom referencom na ovaj Natječaj moguće je poslati od dana objave natječaja do najkasnije 15 dana prije isteka roka za podnošenje prijava projekata isključivo putem e-pošte adresu: ured@lag-zrinskagora-turopolje.hr.

Tekst natječaja i pripadajući obrasci i prilozi nalaze se u prilogu.

NATJEČAJ:

LAG_natječaj_TO_1.1.2.

OBRASCI:

Obrazac A. Prijavni obrazac

Obrazac B. Plan nabave – Tablica troškova i izračuna potpore

Obrazac C. Izjava o partnerskim i povezanim poduzećima

PRILOZI:

Prilog I. Natječajna dokumentacija

Prilog II. Lista prihvatljivih troškova

Prilog III. Popis proizvoda

Prilog IV. Izjava nositelja projekta o nemogućnosti odbitka pretporeza

Prilog V. Uputa za prikupljanje ponuda

Prilog-VI.-Pojašnjenje-kriterija-odabira

Prilog-VII.-Vodič-za-korisnike-o-definiciji-malih-i-srednjih-poduzeća

Prilog VIII. – Pravilnik za odabir projekata na natječajima LAG-a Zrinska g…

Prilog-IX.-IZJAVA-O-BESPOVRATNIM-SREDSTVIMA-TO-112

Prilog-X.-Izjava-o-nepostojanjupostojanju-sukoba-interesa

Prilog-XI.-Izjava_o_davanju_suglasnosti_za_obradu_osobnih_podataka_LAG-u…

PITANJA I ODGOVORI

Pitanje 1: Poštovani, molim vas objašnjenje za novo objavljene natječaje 1.1.2. i 1.1.1. gdje su navedeni ukupni iznosi (odnosno raspoloživa sredstva) za svaki natječaj, a u detaljima vezanim za minimalne i maksimalne iznose potpore iznosi navedenih potpora premašuju iznose raspoloživih sredstava.. npr., kod 12. natječaja, 1.1.2. Povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodima, ukupan iznos raspoloživ sredstava je 165.100,00 kn a iznos maksimalne potpore po projektu 30.000 EUR u kunskoj protuvrijednosti koja premašuje raspoloživa sredstva. Također, rokovi prijave su do 30. kolovoza, da li je to omaška obzirom da kolovoz ima 31 dan ili je uistinu zadnji rok prijave 30ti? Tako je navedeno na oba natječaja..

Odgovor 1: Poštovana,  1. Raspoloživa sredstva za navedeni Natječaj su manja od maksimalnog iznosa jer su raspoloživa sredstva dio sredstava koja su još ostala neutrošena u Planu provedbe od ukupne alokacije. Maksimalni iznosi moraju biti navedeni u Natječaju sukladno LRS 2014-2020 LAG-a. 2. Nije omaška objavljenog roka, zadnji rok prijave je 30.08.2022.

11. NATJEČAJ

1.1.1. “Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava”

Na temelju članka 29. stavka 1. Pravilnika o provedbi podmjere 19.2. »Provedba operacija unutar CLLD strategije«, podmjere 19.3. »Priprema i provedba aktivnosti suradnje LAG-a« i podmjere 19.4. »Tekući troškovi i animacija« unutar mjere 19 »Potpora lokalnom razvoju u okviru inicijative LEADER (CLLD – lokalni razvoj pod vodstvom zajednice)« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. (»Narodne novine«, br. 96/17 i 53/18; u daljnjem tekstu: Pravilnik), Lokalna akcijska grupa „Zrinska gora-Turopolje“, na dan 14.7.2022. godine objavljuje Natječaj za provedbu tipa operacije 1.1.1. “Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava” u ukupnom iznosu od 327.143,49 HRK.

Najniža vrijednost potpore po projektu iznosi 5.000 EUR u kunskoj protuvrijednosti.

Najviša vrijednost potpore po projektu iznosi 35.000 EUR u kunskoj protuvrijednosti.

Početak prijave: 28.07.2022.

Kraj prijave: 30.08.2022.

Pitanja s jasno naznačenom referencom na ovaj Natječaj moguće je poslati od dana objave natječaja do najkasnije 15 dana prije isteka roka za podnošenje prijava projekata isključivo putem e-pošte adresu: ured@lag-zrinskagora-turopolje.hr.

Postavljeno pitanje treba sadržavati potpis te biti jasno postavljeno.

Tekst natječaja i pripadajući obrasci i prilozi nalaze se u prilogu.

OBAVIJEST O IZMJENI LAG NATJEČAJA na dan 15.6.2023. godine:

Upravni odbor LAG-a Zrinska gora – Turopolje donosi odluku o povećanju raspoloživih sredstava za Mjeru 1.1.1. “Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava”

Ovom Odlukom mijenja se iznos raspoloživih sredstava sa 327.143,49 HRK na 805.439,45 HRK / 106.900,19 EUR

NATJEČAJ – IZMJENA:

LAG_natječaj_TO_1.1.1._LRS LAG_- izmjena 15.06.2023.

NATJEČAJ:

LAG_natječaj_TO_1.1.1.

OBRASCI:

Obrazac A. Prijavni obrazac

Obrazac B. Plan nabave – Tablica troškova i izračuna potpore

Obrazac C. Izjava o partnerskim i povezanim poduzećima

Obrazac D. Izjava o poljoprivrednoj mehanizaciji (traktori)

PRILOZI:

Prilog I. – Natječajna dokumentacija

Prilog II. – Lista prihvatljivih troškova

Prilog III. – Popis proizvoda

Prilog IV. – Izjava nositelja projekta o nemogućnosti odbitka pretporeza…

Prilog V. – Uputa za prikupljanje ponuda

Prilog VI. – Specifični kriteriji za ulaganja u poljoprivrednu mehanizac…

Prilog VII. – Uputa MZOIE

Prilog-VIII-pojašnjenje-kriterija-odabira

Prilog-IX.-Vodič-za-korisnike-o-definiciji-malih-i-srednjih-poduzeća

Prilog X. – Pravilnik za odabir projekata na natječajima LAG-a Zrinska g…

Prilog-XI.-Izjava-o-nepostojanju-sukoba-interesa

Prilog-XII.-Izjava-o-bespovratnim-sredstvima

Prilog XIII.Izjava_o_davanju_suglasnosti_za_obradu_osobnih_podataka_LAG…

Rang lista TO 1.1.1.

10. NATJEČAJ – ZATVOREN

2.1.1.  „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“

Na temelju članka 29. stavka 1. Pravilnika o provedbi podmjere 19.2. »Provedba operacija unutar CLLD strategije«, podmjere 19.3. »Priprema i provedba aktivnosti suradnje LAG-a« i podmjere 19.4. »Tekući troškovi i animacija« unutar mjere 19 »Potpora lokalnom razvoju u okviru inicijative LEADER (CLLD – lokalni razvoj pod vodstvom zajednice)« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. (»Narodne novine«, broj 96/17; u daljnjem tekstu: Pravilnik) i pripadajućih izmjena i dopuna Pravilnika (»Narodne novine«, broj 53/2018), Lokalna akcijska grupa „Zrinska gora – Turopolje“ na dan 07.06.2022. objavljuje Natječaj za provedbu tipa operacije 2.1.1. LRS LAG-a „Zrinska gora-Turopolje“ – „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“

Lokalna akcijska grupa „Zrinska gora-Turopolje“ objavila je Natječaj za provedbu tipa operacije 2.1.1. „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu” sukladno Lokalnoj razvojnoj strategiji LAG-a „Zrinska gora-Turopolje“ 2014.-2020. u ukupnom iznosu od 872.338,60 HRK.

Početak prijave: 22.06.2022

Kraj prijave: 12.08.2022.

Najniži iznos javne potpore iznosi 15.000 EUR u kunskoj protuvrijednosti.

Najviša ukupna vrijednost projekta iznosi 250.000 EUR (s PDV-om) u kunskoj protuvrijednosti.

Najviši iznos javne potpore po projektu iznosi 50.000 EUR u kunskoj protuvrijednosti.

Sve ostale potrebne informacije o obrascima, uvjetima i načinu prijave mogu se pronaći u nastavku objave.

Pitanja s jasno naznačenom referencom na ovaj Natječaj moguće je poslati od dana objave Natječaja do najkasnije 15 dana prije isteka roka za podnošenje prijava projekata isključivo putem e-pošte na adresu:

ured@lag-zrinskagora-turopolje.hr

Tekst Natječaja i pripadajući obrasci i prilozi nalaze se u prilogu.

NATJEČAJ:

LAG NATJEČAJ 2.1.1.

OBRASCI:

Obrazac A. Prijavni obrazac

Obrazac B. Plan nabave -Tablica troskova i izracuna potpore

PRILOZI:

Prilog I – Dokumentacija za podnošenje prijave projekta

Prilog II – Lista prihvatljivih troskova

Prilog III – Opis projekta

Prilog IV – Uputa za prikupljanje ponuda i provedbu postupaka jednostavn…

Prilog V – Uputa MZOIE

Prilog VI – Izjava nositelja projekta o nemogucnosti odbitka pretporeza….

Prilog VII – Izjava o statusu nositelja projekta temeljem Zakona o javno…

Prilog VIII – Vrijednosti indeksa razvijenosti i pokazatelja za izracun …

Prilog-IX-Pojasnjenje-kriterija-odabira

Prilog_X._Pravilnik_za_odabir_projekata_na_natjecajima_LAG-a_Zrinska_gor…

Prilog-XI.-Izjava-nositelja-projekta-o-osiguranju-sredstava

Rang lista 2.1.1.

9. NATJEČAJ – ZATVOREN

1.1.3. “Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava”

Na temelju članka 29. stavka 1. Pravilnika o provedbi podmjere 19.2. »Provedba operacija unutar CLLD strategije«, podmjere 19.3. »Priprema i provedba aktivnosti suradnje LAG-a« i podmjere 19.4. »Tekući troškovi i animacija« unutar mjere 19 »Potpora lokalnom razvoju u okviru inicijative LEADER (CLLD – lokalni razvoj pod vodstvom zajednice)« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. (»Narodne novine«, broj 96/17; u daljnjem tekstu: Pravilnik) i pripadajućih izmjena i dopuna Pravilnika (»Narodne novine«, broj 53/2018), Lokalna akcijska grupa „Zrinska gora – Turopolje“ na dan 17.11.2021. objavljuje Natječaj za provedbu tipa operacije 1.1.3. LRS LAG-a „Zrinska gora-Turopolje“ – „Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava“.

Lokalna akcijska grupa „Zrinska gora-Turopolje“ objavila je Natječaj za provedbu tipa operacije 1.1.3. “Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava” sukladno Lokalnoj razvojnoj strategiji LAG-a „Zrinska gora-Turopolje“ 2014.-2020. u ukupnom iznosu od 3.624.912,00 HRK, gdje iznos potpore po projektu iznosi 15.000,00 EUR odnosno 113.278,50 HRK, s intenzitetom potpore 100% prihvatljivih troškova.

Početak prijave: 02.12.2021.

Kraj prijave: 14.01.2022.

Pitanja s jasno naznačenom referencom na ovaj Natječaj moguće je poslati od dana objave natječaja do najkasnije 15 dana prije isteka roka za podnošenje prijava projekata isključivo putem e-pošte na adresu: ured@lag-zrinskagora-turopolje.hr

Sva pitanja i odgovori biti će objavljeni na ovoj stranici.

Za potrebe pripreme i informiranja potencijalnih prijavitelja na ovaj LAG Natječaj održati će se tri radionice:

22.11.2021. GLINA, Kino dvorana Hrvatskog doma, Ul. Stjepana i Antuna Radića 10, Glina s početkom u 16.30 sati

23.11.2021. VELIKA GORICA, Pučko otvoreno učilište, Zagrebačka ul. 37, Velika Gorica s početkom u 17 sati

24.11.2021. SISAK, Centar kreativne industrije, Stjepana i Antuna Radića 20, Sisak s početkom u 17 sati

Obavezna prijava na radionice putem linka za prijavu

Tekst natječaja i pripadajući obrasci i prilozi nalaze se u prilogu.

NATJEČAJ:

LAG_natječaj_TO_1.1.3

OBRASCI:

Obrazac A. Prijavni obrazac

Obrazac B. Poslovni plan – opisni dio

Obrazac B. Poslovni plan – tablični dio

Obrazac C. Izjava o veličini

PRILOZI:

Prilog I Natječajna dokumentacija

Prilog II. Popis proizvoda

Prilog III. Vodič za korisnike o definiciji malih i srednjih poduzeća

PRILOG IV.Pojašnjenje kriterija odabira

Prilog_V._Pravilnik_za_odabir_projekata_na_natječajima_LAG-a_Zrinska_gora-Turopolje

Prilog_VI._Izjava_o_bespovratnim_sredstvima

Prilog_VII._Izjava_o_nepostojanju_sukoba_interesa_LAG-a_Zrinska_gora-Turopolje

Prilog_VIII._Vodič-za-upis-u-Evidenciju-korisnika-potpora-u-ruralnom-razvoju-i-ribarstvu-EKPRRiR

Prilog_IX._Izjava_o_davanju_suglasnosti_za_obradu_osobnih_podataka_LAG-u_ZGT

RANG LISTA T.O. 1.1.3.

PITANJA I ODGOVORI:

Pitanje 1: Poštovani, može li se na natječaj 1.1.3 prijaviti pčelar koji je u Evidenciji pčelara i pčelinjaka evidentiran do 1. 10. 2021., ali do tog datuma nije u JRDŽ-u, nego će biti do datuma prijave?

Odgovor 1: Pčelari moraju biti upisani u Upisnik poljoprivrednika najkasnije do dana podnošenja prijave, ali najkasnije do 01.10.2021. moraju biti upisani u Evidenciju pčelara i pčelinjaka kako bi se mogli prijaviti na Natječaj.

Pitanje 2: Obzirom da se prijave na nacionalni natječaj za TOP 6.3.1. i LAG natječaj zaprimaju u isto vrijeme, te uzevši u obzir napomenu iz Javnog poziva koja kaže da nositelji projekta koji su u postupku dodjele sredstava u sklopu nacionalnog natječaja za tip operacije 6.3.1. ne mogu istovremeno biti u postupku odabira projekata temeljem ovog Natječaja, molim Vas konkretnu informaciju što će se desiti ukoliko se isti prijavitelj prijavi na oba natječaja?

Da li će biti odbačene obje prijave ili samo jedna i ako da koja?

Odgovor 2: Dozvoljena je prijava samo na jedan od raspisanih Natječaja. Postoji mogućnost da se odbiju obje prijave, i na nacionalnom i na LAG Natječaju.

Pitanje 3: Ukoliko se prijavitelj odluči po kriteriju 2 bodovanja „Aktivnosti iz poslovnog plana imaju pozitivan utjecaj na okoliš“ tražiti 10 bodova „Aktivnosti prikazane u poslovnom planu uključuju kupnju novih traktorskih priključaka i/ili opreme u svrhu obavljanja poljoprivredne proizvodnje i prerade“ da li je za ostvarenje 10 bodova dozvoljena kupnja novog traktora (bez kupnje novih priključaka i/ili opreme) ili isključivo kupnja novih priključaka i/ili opreme?

Odgovor 3: Ako nabavlja samo novi traktor moguće je ostvariti 10 bodova. Ako se nabavlja i mehanizacija, oprema ili priključci isto mora biti nova. Natječajem više nije dozvoljena nabavka rabljene mehanizacije, opreme ili priključaka već samo nova.

Pitanje 4: Poštovani, 2019 godine sam bio korisnik nacionalnog natječaja mjere 6.3.1, koju dodjeljuje agencija za plaćanja. Da li sa obzirom na tom imam pravo učestvovati na Vašem natječaju 1.1.3. “Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava”?

Odgovor 4: Ukoliko ste prošli na nacionalnom natječaju mjere 6.3.1. i ostvarili potporu niste prihvatljivi na LAG Natječaju TO 1.1.3. “Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava”.

Pitanje 5: Poštovani, treba li za kupnju zemljišta raditi elaborat procjene tržišne vrijednosti?

Odgovor 5: Poštovana, Trenutno nije potreban elaborat procjene tržišne vrijednosti. Prihvatljiva je kupnja/zakup poljoprivrednog zemljišta samo u slučaju podizanja višegodišnjih nasada ili povećanja poljoprivrednih površina radi ishrane stoke. Nije prihvatljiv zakup državnog poljoprivrednog zemljišta. Ugovor o najmu/zakupu mora biti sklopljen na rok od najmanje 10 godina od dana podnošenja prijave projekta.

Pitanje 6: Poštovani! Imam dva pitanja za početak vezano uz natječaj  1.1.3 pa ako mi možete odgovoriti? 1. U postupku sam kupovine fotonaponske elektrane snage 3.6 kw, te se javljam na natječaj za energetsku obnovu kuća za sufinanciranje  iste, jesu li ta dva natječaja povezani odnosno mogu li se prijaviti na oba bez problema! 2. Da li nadogradnja te elektrane (pojačavanje snage, montaža dodatnih kolektora na gospodarske objekte), može ići u natječaj 1.1.3  kao ulaganje u obnovljive izvore energije?

Odgovor 6: Poštovani,

 1. LAG Natječaj nije povezan sa natječajima za energetsku obnovu kuća te ukoliko udovoljavate svim kriterijima LAG Natječaja TO 1.1.3. prihvatljivi ste prijavitelj.
 2. Ukoliko aktivnost, troškovi za obnovljive izvore energije koje planirate postaviti na gospodarske zgrade nisu financirani niti iz jednog drugog izvora financiranja tada je prihvatljivo. Nije dozvoljeno tražiti potporu za troškove za koje ste već negdje ostvarili potporu, dvostruko financiranje nije prihvatljivo.

Pitanje 7: Poštovani,

 1. Prijavljujem se za mjeru 1.1.3. Imam potrebu za većim ulaganjem od iznosa financiranja – 15000€ jer trebam kupiti više strojeva za preradu voća. Da li mogu troškovi mog projekta biti viši – recimo 25000€ pa da tih dodatnih 10000€ dodam iz svojih sredstava – prva opcija. Druga opcija da li mogu imati troškove od 25000€ a vama pravdam/podnosim samo troškove/račune za 15000€ koje sam dobio od vas a ostali troškovi vas ne zanimaju?
 2. Što ako u troškovniku stavimo da je cijena kupnje nekog komada zemlje 15.000HRK a u konačnici mi uspijemo ispregovarati manju cijenu za isti komad, recimo 12.000HRK. Da li taj “višak” od 3.000HRK koji je nastao može da se transferira, koristi na nekoj drugoj stavci proračuna (navedenih u točci 3.2 UzP), recimo za aktivnost 1. Kupnja višešegodišnjeg bilja – sadnog materijala?

Odgovor 7: Poštovani,

 1. Dozvoljeno je da Vam troškovi projekta budu veći od 15.000 EUR-a. Sve  aktivnosti koje navedete u prijavnom obrascu i za koje tražite potporu, a ako su i veće od 15.000 EUR-a obavezni ste ih realizirati ukoliko istu potporu i dobijete.
 2. Ukoliko tražite potporu za kupnju zemljišta koje košta 15.000 HRK i taj iznos se odobri Vi ste dužni po toj cijeni kupiti zemljište. Niža cijena nije prihvatljiva, kao niti prebacivanje „viška“ na neku drugu aktivnost. Viša cijena od one navedene u zahtjevu za potporu je dozvoljena, ali niža nije.

Pitanje 8: Može li se prema natječaju 1.1.3. “Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava” ostvariti 10 bodova za kriterij odabira “Aktivnosti iz poslovnog plana imaju pozitivan utjecaj na okoliš” ukoliko uložimo kroz projekt u izgradnju novih peradarnika za kokoši te novu ogradu i zaštitnu mrežu kojim će se ograditi zemljište na kojem su smješteni peradarnici, tj. koke?

Odgovor 8: Ako se novi peradarnici opremaju novom opremom (hranilice, pojilice….) može se ostvariti 10 bodova. Samo postavljanje nove ograde neće ostvariti 10 bodova.

Pitanje 9: pitanje za kriterij bodovanja broj 2 “Aktivnosti iz poslovnog plana imaju pozitivan utjecaj na okoliš”. Obzirom da je najveći broj bodova po ovom kriteriju 15 može li prijavitelj ostvariti 10 bodova za zadovoljenje kriterija “Aktivnosti prikazane u poslovnom planu uključuju kupnju novih traktorskih priključaka i/ili opreme u svrhu obavljanja poljoprivredne proizvodnje i prerade” + 5 bodova za zadovoljenje kriterija “Aktivnosti prikazane u poslovnom planu uključuju ulaganja u obnovljive izvore energije”, odnosno ukupno 15 (10 + 5) bodova ili se bodovi dodjeljuju samo po jednom od ponuđenih kriterija.

Odgovor 9: Moguće je ostvariti 15 bodova, ako se zbroje bodovi za zadovoljavanje kriterija „Aktivnosti prikazane u poslovnom planu uključuju kupnju novih traktorskih priključaka i/ili opreme u svrhu obavljanja poljoprivredne proizvodnje i prerade” koji nosi 10 bodova i kriterija “Aktivnosti prikazane u poslovnom planu uključuju ulaganja u obnovljive izvore energije” koji nosi 5 bodova.

Pitanje 10: Ukoliko je OPG upisan u Upisnik polj. gosp. prije mjesec dana i nema Evidenciju poljoprivrednih proizvoda za 2020. godinu, da li je moguće ostvariti 5 ili 10 bodova prema kriteriju odabira br. 8 Jačanje konkurentnosti (Rast prihoda korisnika za više od 10% u odnosu na godinu prije početka projekta; Rast prihoda korisnika projekta do 10% u odnosu na godinu prije početka projekta) ili korisnik po toj stavci ostaje bez bodova? Nadalje, da li je moguća kupnja skladišnog kontejnera za potrebe skladištenja poljoprivrednih proizvoda i opreme?

Odgovor 10: Promjene nastale nakon 1.listopada 2021. godine nisu prihvatljive. Ukoliko se prikaže porast prihoda u odnosu na prethodnu godinu moguće je ostvariti bodove.  Prihvatljiva je kupnja, građenje i/ili opremanje zatvorenih/zaštićenih prostora i objekata te ostalih gospodarskih objekata uključujući vanjsku i unutarnju infrastrukturu u sklopu poljoprivrednog gospodarstva u svrhu obavljanja poljoprivredne proizvodnje i/ili prerade proizvoda iz priloga 2. Natječaja osim proizvoda ribarstva.

Pitanje 11: Poštovani, vezano za natječaj 1.1.3. “Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava”, zanima me kod kriterija odabira 9.Ulaganje se obavlja u području jednog od prioritetnih sektora (voće, povrće, ljekovito bilje, stočarstvo) gdje je potrebno 70% investicije uložiti u povrće ili voće. S obzirom da mi je 60% cijelog ulaganja kupovina zemljišta za sadnju češnjaka(ostalih 40% kupovinu mehanizacije za češnjak), a on se zbog plodoreda ne može svake godine saditi na istoj površini. Da li onda to zadovoljava taj kriterij? Također da li je potrebno popuniti poslovni plan za svih 10 godina ili je dovoljno za 5 godina s obzirom da se pretpostavlja završetak svih aktivnosti u roku od 2 godine od isplate prve rate.

Odgovor 11: Poštovani, Ukoliko se ulaganje odnosi na jedan od prioritetnih sektora prihvatljivi su bodovi po tom kriteriju. U Poslovnom planu – tablični dio  potrebno je popuniti financijski plan za svih 10 godina bez obzira kada planirate završetak investicije.

8. NATJEČAJ – ZATVOREN

2.1.1.  „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“

Na temelju članka 29. stavka 1. Pravilnika o provedbi podmjere 19.2. »Provedba operacija unutar CLLD strategije«, podmjere 19.3. »Priprema i provedba aktivnosti suradnje LAG-a« i podmjere 19.4. »Tekući troškovi i animacija« unutar mjere 19 »Potpora lokalnom razvoju u okviru inicijative LEADER (CLLD – lokalni razvoj pod vodstvom zajednice)« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. (»Narodne novine«, broj 96/17; u daljnjem tekstu: Pravilnik) i pripadajućih izmjena i dopuna Pravilnika (»Narodne novine«, broj 53/2018), Lokalna akcijska grupa „Zrinska gora – Turopolje“ na dan 28.12.2020. objavljuje Natječaj za provedbu tipa operacije 2.1.1. LRS LAG-a „Zrinska gora-Turopolje“ – „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“

Lokalna akcijska grupa „Zrinska gora-Turopolje“ objavila je Natječaj za provedbu tipa operacije 2.1.1. „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu” sukladno Lokalnoj razvojnoj strategiji LAG-a „Zrinska gora-Turopolje“ 2014.-2020. u ukupnom iznosu od 501.620,63 HRK.

Početak prijave: 11.01.2021.

Kraj prijave: 22.02.2021.

Najniža ukupna vrijednost projekta i javne potpore iznosi 15.000 EUR u kunskoj protuvrijednosti.

Najviša ukupna vrijednost javne potpore iznosi 50.000 EUR u kunskoj protuvrijednosti.

Najviša ukupna vrijednost projekta iznosi 100.000 EUR u kunskoj protuvrijednosti.

Sve ostale potrebne informacije o obrascima, uvjetima i načinu prijave mogu se pronaći u nastavku objave.

Pitanja s jasno naznačenom referencom na ovaj Natječaj moguće je poslati od dana objave natječaja do dana završetka podnošenja prijave projekata isključivo putem e-pošte na adresu:

ured@lag-zrinskagora-turopolje.hr

Tekst natječaja i pripadajući obrasci i prilozi nalaze se u prilogu.

OBAVIJEST O IZMJENI LAG NATJEČAJA na dan 15.4.2021. godine:

Upravni odbor LAG-a Zrinska gora – Turopolje donosi odluku o povećanju raspoloživih sredstava za Mjeru 2.1.1. „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“.

Ovom Odlukom mijenja se iznos raspoloživih sredstava sa 501.620,63 HRK na 712.251,50 HRK.

2.1.1_LAG_3. natječaj_TO_7.4.1._LRS LAG Zrinska gora-Turopolje sa 2. izm…

OBAVIJEST O IZMJENI LAG NATJEČAJA na dan 18.2.2021. godine:

Upravni odbor LAG-a Zrinska gora – Turopolje donosi odluku o produljenju roka prijava za Mjeru 2.1.1. „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“.

Ovom Odlukom mijenja se rok za podnošenje prijava na Natječaj. Produljuje se sa 22.02.2021. godine na 31.03.2021. godine.

Izmjena_2.1.1_LAG_3. natječaj_TO_7.4.1._LRS LAG Zrinska gora-Turopolje

NATJEČAJ:

2.1.1_LAG_3. natječaj_TO_7.4.1._LRS LAG Zrinska gora-Turopolje

OBRASCI:

Obrazac-A.-Prijavni-obrazac

Obrazac-B.-Plan-nabave-Tablica-troškova-i-izračuna-potpore (2)

PRILOZI:

Prilog-I-Dokumentacija-za-podnošenje-prijave-projekta (4)

Prilog-II-Lista-prihvatljivih-troškova

Prilog-III-Opis-projekta

Prilog-IV-Uputa-za-prikupljanje-ponuda-i-provedbu-postupaka-jednostavn…

Prilog-V-Uputa-MZOIE

Prilog-VI-Izjava-nositelja-projekta-o-nemogućnosti-odbitka-pretporeza….

Prilog-VII-Izjava-o-statusu-nositelja-projekta-temeljem-Zakona-o-javno…

Prilog-VIII-Vrijednosti-indeksa-razvijenosti-i-pokazatelja-za-izračun-…

Prilog-IX-Pojašnjenje-kriterija-odabira

Prilog_X._Pravilnik_za_odabir_projekata_na_natječajima_LAG-a_Zrinska_gor…

Prilog-XI.-Izjava-nositelja-projekta-o-osiguranju-sredstava (1)

Radni-list-uz-Prilog-III.-Opis-projekta_LAG_ZGTxlsx (1)

Rang lista LAG Natječaja 2.1.1.

7. NATJEČAJ – ZATVOREN

1.1.1. “Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava”

Na temelju članka 29. stavka 1. Pravilnika o provedbi podmjere 19.2. »Provedba operacija unutar CLLD strategije«, podmjere 19.3. »Priprema i provedba aktivnosti suradnje LAG-a« i podmjere 19.4. »Tekući troškovi i animacija« unutar mjere 19 »Potpora lokalnom razvoju u okviru inicijative LEADER (CLLD – lokalni razvoj pod vodstvom zajednice)« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. (»Narodne novine«, br. 96/17 i 53/18; u daljnjem tekstu: Pravilnik), Lokalna akcijska grupa „Zrinska gora-Turopolje“, na dan 01.09.2020. godine objavljuje Natječaj za provedbu tipa operacije 1.1.1. “Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava” u ukupnom iznosu od 832.863,00 HRK.

Najniža vrijednost potpore po projektu iznosi 5.000 EUR u kunskoj protuvrijednosti.

Najviša vrijednost potpore po projektu iznosi 35.000 EUR u kunskoj protuvrijednosti.

Početak prijave: 16.9.2020.

Kraj prijave: 2.11.2020.

Za potrebe pripreme i informiranja potencijalnih prijavitelja na ovaj LAG Natječaj održat će se dvije radionice:

07.09.2020. s početkom u 17 sati u Društvenom domu, Stara cesta bb, Vukovina

08.09.2020. s početkom u 17 sati u Hrvatskom domu, Ulica Matije Gupca 2, Petrinja

Tekst natječaja i pripadajući obrasci i prilozi nalaze se u prilogu.

NATJEČAJ

LAG_natječaj_TO_1.1.1.

OBRASCI

Obrazac A. Prijavni obrazac

Obrazac-B.-Plan-nabave

Obrazac C. Izjava o partnerskim i povezanim poduzećima

Obrazac D. Izjava o poljoprivrednoj mehanizaciji (traktori)

PRILOZI

Prilog I. – Natječajna dokumentacija

Prilog II. – Lista prihvatljivih troškova

Prilog III. – Popis proizvoda

Prilog IV. – Izjava nositelja projekta o nemogućnosti odbitka pretporeza…

Prilog V. – Uputa za prikupljanje ponuda

Prilog VI. – Specifični kriteriji za ulaganja u poljoprivrednu mehanizac…

Prilog VII. – Uputa MZOIE

Prilog VIII pojašnjenje kriterija odabira

Prilog-IX.-Vodič-za-korisnike-o-definiciji-malih-i-srednjih-poduzeća

Prilog-X.-Pravilnik_za_odabir_projekata_na_natječajima_LAG-a_Zrinska_gor…

Prilog-XI.-Izjava-o-nepostojanju-sukoba-interesa

Prilog-XII.-Izjava-o-bespovratnim-sredstvima

Prilog-XIII.-Izjava_o_davanju_suglasnosti_za_obradu_osobnih_podataka_LAG…

Konačna rang lista, Natječaj 1.1.1.

PITANJA I ODGOVORI

Pitanje 1: Poštovani, zainteresiran sam za natječaj mjera 1.1.1. kako mogu provjeriti dali imam uvjete za realizaciju projekta? Lp

Odgovor 1: Poštovani, Prihvatljivi prijavitelji su:

 1. fizička i pravna osoba upisana u Upisnik poljoprivrednika
 2. proizvođačke organizacije priznate sukladno posebnim propisima kojima se uređuje rad proizvođačkih organizacija

Kako bi bio prihvatljiv, nositelj projekta mora ispuniti sljedeće uvjete:

 • dokazati ekonomsku veličinu poljoprivrednog gospodarstva (izuzev proizvođačkih organizacija i zadruga) i to:
  1. za projekte u sektoru voća, povrća i cvijeća najmanje 6.000 EUR
  2. za projekte u ostalim sektorima najmanje 8.000 EUR
 • fizičke i pravne osobe moraju biti upisane u Upisnik poljoprivrednika najmanje godinu dana u trenutku podnošenja prijave projekta
 • mladi poljoprivrednici mogu biti upisani u Upisnik poljoprivrednika i manje od godinu dana u trenutku podnošenja prijave projekta. Mladi poljoprivrednici koji su podnijeli zahtjev za upis u Upisnik poljoprivrednika nakon objave ovog Natječaja nisu prihvatljivi nositelji projekta na ovom Natječaju
 • proizvođačke organizacije ne moraju biti upisane u Upisnik poljoprivrednika
 • pravne osobe moraju imati iskazanog najmanje jednog zaposlenika prema satima rada u godišnjem financijskom izvještaju poduzetnika za zadnje odobreno računovodstveno razdoblje, izuzev proizvođačkih organizacija i mladih poljoprivrednika koji moraju imati najmanje jednu zaposlenu osobu u trenutku podnošenja prijave projekta (najmanje jedna zaposlena osoba prema satima rada na godišnjoj razini uvjet je koji nositelj projekta mora ispunjavati do isteka pet godina od datuma konačne isplate potpore)
 • kod fizičkih osoba nositelj poljoprivrednog gospodarstva mora biti upisan u Registar poreznih obveznika po osnovi poljoprivrede najmanje godinu dana prije datuma podnošenja prijave projekta (izuzev mladih poljoprivrednika koji to mogu biti i kraće) te mora plaćati doprinose za zdravstveno i mirovinsko osiguranje (nositelj projekta mora ostati upisan u Registar poreznih obveznika po osnovi poljoprivrede te plaćati doprinose za zdravstveno i mirovinsko osiguranje i pet godina nakon konačne isplate potpore)
 • nositelj projekta ne smije biti u blokadi ukupno više od 30 dana u proteklih 6 mjeseci, od čega ne više od 15 dana u kontinuitetu uz uvjet da nije u blokadi u trenutku podnošenja prijave projekta
 • nositelj projekta mora imati podmirene odnosno uređene financijske obveze prema državnom proračunu Republike Hrvatske i ne smije biti poduzetnik u teškoćama
 • nositelj projekta ne smije biti poduzetnik u teškoćama.

Kako bi se projekt smatrao prihvatljivim za sufinanciranje mora ostvariti minimalan broj bodova prema kriterijima odabira (prag prolaznosti) iz Priloga VIII ovog Natječaja.

Pitanje 2: Pozdrav. Vlasnik sam opg-a procjena vrijednosti veličine je 14.000Eura u sustavu pdv-a sam 14g. Bavim se proizvodnjom mljeka, pa mi je potrebna mehanizacija veći traktor i rolo balirka. Jel to obuhvaća mjera 1.1.1? 

Odgovor 2: Poštovani, Potpora se dodjeljuje u obliku bespovratnih financijskih sredstava, a neki od prihvatljivih troškova su: kupnja nove poljoprivredne mehanizacije i gospodarskih vozila za vlastitu primarnu poljoprivrednu proizvodnju uključujući sektor vinogradarstva (nije prihvatljivo ulaganje u nabavu poljoprivredne mehanizacije i gospodarskih vozila isključivo u svrhu obavljanja uslužnih djelatnosti).

Popis svih prihvatljivih troškova nalazi se u Prilogu II Natječaja.

Pitanje 3: U prijavnom obrascu, točka I.1.13. Pravni status pravne osobe nije stavljena mogućnost označavanja OPG-a. Znamo da OPG nije pravna osoba, ali što u slučaju ako je prijavitelj OPG? 

Odgovor 3: U slučaju da je prijavitelj OPG možete pod točku „f“ dodati OPG.

Pitanje 4: U prijavnom obrascu, točka I.1.16. navedeno je sljedeće Nositelj projekta uključujući njegova partnerska i povezana poduzeća podnio je jednu prijavu projekta unutar ovog Natječaja. Ako je odgovor “NE”, navedite partnerska/povezana poduzeća koja su se prijavila na ovaj natječaj. – Ako je odgovor “NE” ne bi se trebalo ništa navoditi, zar ne?

Odgovor 4: U pravu ste, u tom slučaju ne treba ništa navoditi.

Pitanje 5: U prijavnom obrascu, točka II.2.13. pripadaju li troškovi konzultanta (pripreme natječajne dokumentacije i poslovnog plana) pod ostale nematerijalne troškova?

Odgovor 5: Prema Prilogu II Natječaja, lista prihvatljivih troškova, troškovi konzultanta pripadaju u :

Opći troškovi: troškovi pripreme poslovnog plana, troškovi pripreme dokumentacije za natječaj, troškovi projektno – tehničke dokumentacije, geodetskih podloga i elaborata, usluge arhitekata, inženjera i konzultanata, studije izvedivosti.

Pitanje 6: U popisu natječajne dokumentacije, točka 2. Izvadak iz nadležnih registara/upisnika i/ili vlastite interne akte/propise (npr. statute) kojim se dokazuje da nositelj projekta ima sjedište na području LAG obuhvata, u pojašnjenju je navedeno kako isto trebaju dostaviti nositelji projekata – ostale pravne osobe koje nisu trgovačka društva, zadruge, proizvođačke organizacije, udruge, ustanove. Treba li OPG što dostaviti, s obzirom da nije pravna osoba?

Odgovor 6: Obzirom da OPG nije pravna osoba ne treba dostaviti dokumentaciju pod točkom 2. Priloga I.

Pitanje 7: Jesu li quadovi koji služe za obavljanje poljoprivredne djelatnosti i registriraju se kao traktor prihvatljiv trošak?

Odgovor 7: Ukoliko je tako moguće, da, uz poštivanje svih ostalih uvjeta propisanih Natječajem.

Pitanje 8: Poštovani, Vezano za natječaj za tip operacije 1.1.1. molim Vas info za sljedeće:

– da li je fizička osoba koja je nositelj OPG-a i u radnom odnosu prihvatljivi nositelj projekta. Trenutno nam je osnovna djelatnost pčelarenje. Imamo 150 LR košnica stacioniranih. Ovom mjerom htjeli bi kupiti gospodarsko vozilo za seleće pčelarenje, prikolicu i platformu, budući da zbog klimatskih promjena nije isplativo samo stacionirano pčelarenje. Također želimo proširiti gospodarstvo kupnjom još poljoprivrednog zemljišta i posaditi marune.

Odgovor 8: Poštovani,  kod fizičkih osoba nositelj poljoprivrednog gospodarstva mora biti upisan u Registar poreznih obveznika po osnovi poljoprivrede najmanje godinu dana prije datuma podnošenja prijave projekta (izuzev mladih poljoprivrednika koji to mogu biti i kraće) te mora plaćati doprinose za zdravstveno i mirovinsko osiguranje (nositelj projekta mora ostati upisan u Registar poreznih obveznika po osnovi poljoprivrede te plaćati doprinose za zdravstveno i mirovinsko osiguranje i pet godina nakon konačne isplate potpore).  Listu prihvatljivih troškova možete pronaći u Prilogu II Natječaja na našoj stranici

Pitanje 9: Prilog VIII Pojašnjenje kriterija odabira – točka 3 se odnosi na stručnu spremu i radno iskustvo nositelja ili člana/odgovorne osobe ili zaposlenika te se pojašnjava kako je za ostvarenje bodova potrebno dostaviti dokumentaciju iz Priloga I. Dokumentacija koja se treba dostaviti, a vezano za stručnu spremu se u popisu dokumentacije odnosi na mladog poljoprivrednika. Znači li to da bodove po kriteriju odabira broj 3 može ostvariti samo mladi poljoprivrednik?

Odgovor 9: Bodove na temelju ovog kriterija korisnik ostvaruje na temelju dostave svjedodžbe / diplome o završenom stupnju obrazovanja ili dostavom potvrde iz HZMO kojom dokazuje radno iskustvo.

Pitanje 10: U Prilogu I. je navedeno kako mladi poljoprivrednik mora dostaviti Ugovor/e o radi i Potvrdu HZMO. Može li se dostaviti samo jedan od dva navedena dokumenta, ukoliko npr. poljoprivrednik samo Potvrdom HZMO može dokazati radno iskustvo na vlastitom poljoprivrednom gospodarstvu? Također, vrijedi li ovo samo za mlade poljoprivrednike?

Odgovor 10: Može dostaviti samo jedan od ta dva dokumenta, iz kojih je razvidno radno iskustvo nositelja projekta mladog poljoprivrednika u području biotehničkih znanosti ili veterinarske medicine, ovisno o sektoru ulaganja, u trajanju od najmanje 2 godine. Ako poljoprivrednik želi ostvariti pravo na dodatnih 20 % sufinanciranja projekta mora dostaviti obveznu dokumentaciju koja se odnosi na nositelja projekta – mladog poljoprivrednika.

Pitanje 11: Poštovani, Da li je prihvatljivo ulaganje u nabavu opreme za pakiranje i hlađenje proizvedenih gljiva (šampinjoni). Korisnik bi ulagao u nabavu pakirnice i hladnjače  – u procesu proizvodnje šampinjona.

Odgovor 11: U Prilogu II navedeni su prihvatljiv troškovi i ulaganja: 4. Objekata za skladištenje, hlađenje, čišćenje, sušenje, zamrzavanje, klasiranje i pakiranje proizvoda iz vlastite primarne poljoprivredne proizvodnje sa pripadajućom opremom i infrastrukturom, 4.1. Građenje / rekonstrukcija:  objekata za skladištenje (dugoročno čuvanje) jednogodišnjeg i višegodišnjeg bilja, uljarica, žitarica, sjemena i sadnog materijala, voća i povrća s prostorom za prijem robe, uzorkovanje, čišćenje i pranje, sušenje, podrezivanje, sortiranje, kalibriranje, pakiranje i označavanje uključujući vodovodne, plinske, električne (uključujući alarmni sustav s generatorom/agregatom) i kanalizacijske mreže, gromobranske instalacije, kolna vaga

6. NATJEČAJ – ZATVOREN

1.1.3. “Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava”

Na temelju članka 29. stavka 1. Pravilnika o provedbi podmjere 19.2. »Provedba operacija unutar CLLD strategije«, podmjere 19.3. »Priprema i provedba aktivnosti suradnje LAG-a« i podmjere 19.4. »Tekući troškovi i animacija« unutar mjere 19 »Potpora lokalnom razvoju u okviru inicijative LEADER (CLLD – lokalni razvoj pod vodstvom zajednice)« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. (»Narodne novine«, broj 96/17; u daljnjem tekstu: Pravilnik) i pripadajućih izmjena i dopuna Pravilnika (»Narodne novine«, broj 53/2018), Lokalna akcijska grupa „Zrinska gora – Turopolje“ na dan 20.05.2020. objavljuje Natječaj za provedbu tipa operacije 1.1.3. LRS LAG-a „Zrinska gora-Turopolje“ – „Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava“.

Lokalna akcijska grupa „Zrinska gora-Turopolje“ objavila je Natječaj za provedbu tipa operacije 1.1.3. “Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava” sukladno Lokalnoj razvojnoj strategiji LAG-a „Zrinska gora-Turopolje“ 2014.-2020. u ukupnom iznosu od 1.928.820,00 HRK odnosno 255.000,00 EUR, gdje iznos potpore po projektu iznosi 15.000,00 EUR odnosno 113.460,00 HRK, s intenzitetom potpore 100% prihvatljivih troškova.

Početak prijave: 15.06.2020.

Kraj prijave: 31.07.2020.

Pitanja s jasno naznačenom referencom na ovaj Natječaj moguće je poslati od dana objave natječaja do najkasnije 15 dana prije isteka roka za podnošenje prijava projekata isključivo putem e-pošte na adresu: ured@lag-zrinskagora-turopolje.hr

Sva pitanja i odgovori biti će objavljeni na ovoj stranici.

Za potrebe pripreme i informiranja potencijalnih prijavitelja na ovaj LAG Natječaj održati će se dvije radionice:

8. lipnja 2020. godine s početkom u 18.30 sati u Hrvatskom domu, Ulica Matije Gupca 2, Petrinja

9. lipnja 2020. godine s početkom u 18.30 sati u Društvenom domu, Stara cesta bb, Vukovina

Tekst natječaja i pripadajući obrasci i prilozi nalaze se u prilogu.

NATJEČAJ:

LAG_natječaj_TO_1.1.3._LRS_LAG_Zrinska_gora-Turopolje_2.natječaj

 OBRASCI:

Obrazac A. Prijavni obrazac 2. NATJEČAJ

Obrazac B. Poslovni plan – opisni dio 2. NATJEČAJ

Obrazac B. Poslovni plan – tablični dio

Obrazac C. Izjava o veličini

PRILOZI:

Prilog I Natječajna dokumentacija

Prilog II. Popis proizvoda

Prilog III. Vodič za korisnike o definiciji malih i srednjih poduzeća

Prilog IV Pojašnjenje kriterija odabira projekta

Prilog_V._Pravilnik_za_odabir_projekata_na_natječajima_LAG-a_Zrinska_gora-Turopolje

Prilog_VI._Izjava_o_bespovratnim_sredstvima

Prilog_VII._Izjava_o_nepostojanju_sukoba_interesa_LAG-a_Zrinska_gora-Turopolje

Prilog_VIII._Vodič-za-upis-u-Evidenciju-korisnika-potpora-u-ruralnom-razvoju-i-ribarstvu-EKPRRiR

Prilog_IX._Izjava_o_davanju_suglasnosti_za_obradu_osobnih_podataka_LAG-u_ZGT (1)

Rang lista odabranih projekata na LAG Natječaju TO 1.1.3.

PITANJA I ODGOVORI

Pitanje 1.:Poštovani, Ja imam tvrtku tj. j.d.o.o. koja se bavi poljoprivredom, registrirana je u registru PG i zemljište ucrtano u ARKOD-u i AGRONET-u. Međutim tek sam u prošlo ljeto počeo sa poljoprivrednom djelatnošću, odnosno zasadio sam voćnjak u Hrastovici. Sam sam izračunao pomoću EVPG kalkulatora da mi je SO 708 eura. Moje pitanje je da li sam ja prihvatljiv korisnik za vaš gore navedeni natječaj s obzirom da u tekstu natječaja piše: Nositelj projekta mora biti:

 • upisan u Upisnik poljoprivrednika/Upisnik obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava, ekonomske veličine poljoprivrednog gospodarstva od 2.000,00 do 7.999 eura,
 • mikro ili malo poduzeće,
 • jedan od sljedećih organizacijskih oblika registriranih za poljoprivrednu djelatnost: obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo (OPG), samoopskrbno poljoprivredno gospodarstvo (SOPG), obrt, trgovačko društvo i zadruga. Iz navedenog zaključujem da je uvjet ili ili, odnosno da mi je SO između 2000 i 7999 eura ili da sam mirko ili malo poduzeće. Molim potvrdite / pojasnite.

Odgovor 1.: Poštovani, ukoliko imate ekonomsku veličinu poljoprivrednog gospodarstva manju od 2000 EUR-a, a veću od 7.999 EUR-a niste prihvatljivi korisnik za ovaj Natječaj.

Pitanje 2.: Poštovani, zanima me za ovu mjeru 1.1.3. koji papiri točno trebaju da bi se ta mjera dobila i koja su točno pravila, mi smo iz Kratečka. Lijep pozdrav!

Odgovor 2.: Poštovana, propisana dokumentacija se nalazi u Prilogu I „Natječajna dokumentacija“ koji je sastavni dio objavljenog Natječaja TO 1.1.3..Uvjeti Natječaja su propisani i nalaze se u dokumentu LAG_nattječaj_TO_1.1.3._LRS_LAG_Zrinska_gora-Turopolje_2.natječaj i ostalim prilozima Natječaja.

Pitanje 3:Poštovani, molimo Vas za pojašnjenje pojma gospodarsko vozilu u smislu Natječaja 1.1.3.

Je li zapošljavanje i povećanje prihoda obavezno ili samo za ostvarivanje dodatnih bodova?

Odgovor 3: Poštovani, gospodarsko vozilo je svako motorno vozilo za vlastite potrebe, namijenjeno prijevozu

sirovina, proizvoda i repromaterijala koji proizlaze iz poljoprivredne aktivnosti nositelja projekta.

Zapošljavanje i povećanje prihoda je samo za ostvarivanje dodatnih bodova sukladno Kriterijima odabira projekta (Kriterij br. 6 i Kriterij br. 7).

Pitanje 4: Poštovani! Zanima me da li je moguća kupnja pčelarskog vozila sredstvima iz natječaja odnosno da li vozilo registrirano isključivo za pčelarske potrebe spada u prihvatljivi trošak?

I još jedno pitanje,da li je moguće dobiti bodove za pčele ukoliko iste nisu upisane u JRDŽ već isključivo u Evidenciju pčelinjaka?

Odgovor 4: Kupnja pčelarskog vozila nije prihvatljiv trošak. Takvo vozilo spada u kategoriju gospodarskih vozila.

Da bi projekt ostvario bodove (5 bodova po kriteriju br.8), minimalno 70% vrijednosti investicije projekta mora biti usmjereno na jedan od prioritetnih sektora (voće, povrće, ljekovito bilje, stočarstvo – pčele).

Pitanje 5: Da li je prihvatljiv prijavitelj OPG, obveznik poreza na dohodak koji je ostvario gubitak u poslovanju u prethodnoj 2019. godini?

Odgovor 5: Poštovani, korisnik se može javiti na natječaj, uz poštivanje svih ostalih odredbi.

Pitanje 6:  Da li korisnik za vrijeme trajanja natječaja može premjestiti sjedište OPG-a iz Siska u Staro Selo kako bi bio prihvatljiv na natječaj?

Odgovor 6: Poštovani, u okviru ovog natječaja, potpora se ne može dodijeliti : nositelju projekta koji nema prebivalište ili sjedište na području LAG obuhvata. Pod područjem LAG obuhvata podrazumijevaju se sva naselja koja pripadaju LAG-u u trenutku objave LAG Natječaja i koja su dio važeće i odobrene LRS.

Pitanje 7: Poštovani, molim vas odgovore na sljedeća pitanja u vezi Natječaja 1.1.3.:

 1. Koji su konkretni Strateški dokumenti navedeni u Kriterijima odabira (kriterij br.4)? Molim imenujte ih.
 2. Koji je rok do kojeg mora biti završen Odabir projekata od strane UO LAG-a?
 3. Što se događa ako uslijed nepredviđenih okolnosti pet godina poslije završne isplate rast od 10 ili više % predviđen poslovnim planom neće biti moguće dokazati Obrascem DOH ili ostalim dokumentima, a bodovi su bili priznati?

Odgovor 7: Poštovana,

 1. Konkretni Strateški dokument je npr. Strategija razvoja Grada Siska, Županijska razvojna strategija Sisačko – moslavačke županije i sl.
 2. Nakon odabira projekta, odabrani LAG u ime i za račun nositelja projekta podnosi Zahtjev za potporu za odabrane projekte putem AGRONET-a u roku 90 dana od dana donošenja odluke na LAG razini, a koji bi prema naputku APPRRR-a trebao biti do 30.lipnja 2021.
 3. Nositelji projekta moraju osigurati trajnost projekta, odnosno tijekom razdoblja od 5 godina od dana konačne isplate sredstava moraju osigurati da rezultati projekta ne podliježu niti jednoj od sljedećih situacija: prestanku ili premještanju proizvodne aktivnosti izvan područja LAG obuhvata; promjeni vlasništva nad predmetom ulaganja; davanje u zakup ili najam predmeta ulaganja ili premještanje sufinanciranog ulaganja do isteka 5 godina od datuma konačne isplate potpore, osim u slučaju kada je to zakonska obveza; značajnoj promjeni koja utječe na prirodu projekta, ciljeve ili provedbene uvjete zbog koje bi se doveli u pitanje njegovi prvotni ciljevi. Nepridržavanje zahtjeva propisanih ovim poglavljem, smatrat će se nepridržavanjem temeljnih uvjeta te će se u tim situacijama od nositelja projekta zatražiti povrat sredstava. Osim ako je do potonjeg došlo uslijed stečaja koji nije uzrokovan prijevarom.

Pitanje 8: Poštovani, može li član OPG-a biti nositelj projekta? OPG je registriran na podrucju koje ima pravo traziti potporu, ali je nositelj OPG-a prijavljen na drugoj adresi, dok su članovi OPG-a prijavljeni na adresi OPG-a. Ili adresa nositelja OPG-a nema veze s natjecajem?

Odgovor 8: »Nositelj projekta« je svaki subjekt koji je podnio prijavu projekta temeljem objavljenog LAG Natječaja i izravno je odgovoran za početak, upravljanje, provedbu i rezultate projekta te ima prebivalište ili sjedište unutar područja koje obuhvaća odabrani LAG. Nositelj projekta je obvezan od trenutka podnošenja prijave projekta na ovaj natječaj i sve do proteka roka od pet (5) godina od dana konačne isplate sredstava potpore imati sjedište ili prebivalište unutar područja koje LAG obuhvaća, zavisno o organizacijskom obliku. Nije dozvoljena promjena nositelja ili odgovorne osobe poljoprivrednog gospodarstva od trenutka podnošenja prijave projekta do konačne isplate potpore. Nakon konačne isplate potpore, nositelj ili odgovorna osoba moraju ostati unutar poljoprivrednog gospodarstva sve do proteka roka od pet (5) godina od konačne isplate potpore, ali nije obvezno da isti budu nositelji ili odgovorne osobe poljoprivrednog gospodarstva.

Pitanje 9: Poštovani, podnosimo upit za Natječaj 1.1.3. Potpora razvoju malih poljoprivednih gospodarstava. Da li je prihvatljivo da dokumentaciju potrebnu za prijavu na natječaj potpisuje opunomoćenik nositelja OPG-a, sukladno ovjerenoj punomoći od strane javnog bilježnika?

Odgovor 9: Poštovani, tekstom Natječaja je propisano sljedeće: „Prijavni obrazac prijave projekta obavezno mora biti vlastoručno potpisan i ovjeren (po potrebi) od nositelja projekta.“

Pitanje 10: Poštovani, molimo Vas za odgovor na sljedeće pitanje, a vezano uz provedbu projekta prijavljenog na Natječaj ua provedbu tipa operacije 1.1.3. Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava: Može li Korisnik, koji je već predao prijavu krenuti sa provedbom aktivnosti (i prije donošenja Odluke od strane LAG-a)?

Odgovor 10: Poštovani, može. Provedba projektnih aktivnosti ne smije započeti prije podnošenja prijave projekta.

Pitanje 11: Poštovani, molimo Vas za odgovor na sljedeće pitanje, a vezano uz prijavu na Natječaj za provedbu tipa operacije 1.1.3 potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava:

 • Korisnik je u sustavu PDV-a stoga mu PDV nije prihvatljiv trošak; upisujemo li u u prijavni obrazac A. IV. Izračun potpore točka 37. ukupni iznos projekta sa PDV-om, a točku 38. ukupni iznos prihvatljivih aktivnosti bez PDV-a? Te isto tako prenosimo iznose u Poslovni plan – tablični dio. Ili upisujemo iznose isključivo bez PDV-a?Unaprijed hvala i srdačan pozdrav

Odgovor 11: Poštovani, U prijavnom obrascu A poglavlju IV, točka 37 upisuje se ukupan iznos projekta ne veći od 756.400 kuna uključujući prihvatljive i neprihvatljive aktivnosti. Pod točkom 38 upisuju se troškovi prihvatljivih aktivnosti koji ne smiju biti manji od 113.460 kn. Iznosi koji se upisuju u obrascu Poslovni plan i Obrascu A prijavni obrazac moraju biti isti. U obrascu Poslovni plan unose se procijenjeni  iznosi troškova.

5. NATJEČAJ – ZATVOREN

2.1.1.  „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“

Na temelju članka 29. stavka 1. Pravilnika o provedbi podmjere 19.2. »Provedba operacija unutar CLLD strategije«, podmjere 19.3. »Priprema i provedba aktivnosti suradnje LAG-a« i podmjere 19.4. »Tekući troškovi i animacija« unutar mjere 19 »Potpora lokalnom razvoju u okviru inicijative LEADER (CLLD – lokalni razvoj pod vodstvom zajednice)« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. (»Narodne novine«, broj 96/17; u daljnjem tekstu: Pravilnik) i pripadajućih izmjena i dopuna Pravilnika (»Narodne novine«, broj 53/2018), Lokalna akcijska grupa „Zrinska gora – Turopolje“ na dan 20.04.2020. objavljuje Natječaj za provedbu tipa operacije 2.1.1. LRS LAG-a „Zrinska gora-Turopolje“ – „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“

Lokalna akcijska grupa „Zrinska gora-Turopolje“ objavila je Natječaj za provedbu tipa operacije 2.1.1. „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu” sukladno Lokalnoj razvojnoj strategiji LAG-a „Zrinska gora-Turopolje“ 2014.-2020. u ukupnom iznosu od 373.732,43 HRK.

Početak prijave: 04.05.2020.

Kraj prijave: 10.6.2020.

Najniža ukupna vrijednost projekta i javne potpore iznosi 15.000 EUR u kunskoj protuvrijednosti.

Najviša ukupna vrijednost javne potpore iznosi 50.000 EUR u kunskoj protuvrijednosti.

Najviša ukupna vrijednost projekta iznosi 75.000 EUR u kunskoj protuvrijednosti.

Sve ostale potrebne informacije o obrascima, uvjetima i načinu prijave mogu se pronaći u nastavku objave.

Pitanja s jasno naznačenom referencom na ovaj Natječaj moguće je poslati od dana objave natječaja do dana završetka podnošenja prijave projekata isključivo putem e-pošte na adresu:

ured@lag-zrinskagora-turopolje.hr.

Tekst natječaja i pripadajući obrasci i prilozi nalaze se u prilogu.

NATJEČAJ:

2.1.1_LAG_2. natječaj_TO_7.4.1._LRS LAG Zrinska gora-Turopolje

OBRASCI:

Obrazac A. Prijavni obrazac

Obrazac B. Plan nabave – Tablica troškova i izračuna potpore

PRILOZI:

Prilog I – Dokumentacija za podnošenje prijave projekta

Prilog II – Lista prihvatljivih troškova

Prilog III – Opis projekta

Prilog IV – Uputa za prikupljanje ponuda i provedbu postupaka jednostavn…

Prilog V – Uputa MZOIE

Prilog VI – Izjava nositelja projekta o nemogućnosti odbitka pretporeza….

Prilog VII – Izjava o statusu nositelja projekta temeljem Zakona o javno…

Prilog VIII – Vrijednosti indeksa razvijenosti i pokazatelja za izračun …

Prilog-IX-Pojašnjenje-kriterija-odabira-1

Prilog_X._Pravilnik_za_odabir_projekata_na_natječajima_LAG-a_Zrinska_gor…

Prilog-XI.-Izjava-nositelja-projekta-o-osiguranju-sredstava

Radni-list-uz-Prilog-III.-Opis-projekta_LAG_ZGTxlsx

Rang lista

4. NATJEČAJ – ZATVORENO
1.1.1. “Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava”

Na temelju članka 29. stavka 1. Pravilnika o provedbi podmjere 19.2. »Provedba operacija unutar CLLD strategije«, podmjere 19.3. »Priprema i provedba aktivnosti suradnje LAG-a« i podmjere 19.4. »Tekući troškovi i animacija« unutar mjere 19 »Potpora lokalnom razvoju u okviru inicijative LEADER (CLLD – lokalni razvoj pod vodstvom zajednice)« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. (»Narodne novine«, br. 96/17 i 53/18; u daljnjem tekstu: Pravilnik), Lokalna akcijska grupa „Zrinska gora-Turopolje“ objavljuje Natječaj za provedbu tipa operacije 1.1.1. “Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava” u ukupnom iznosu od 1.109.929,52  HRK.

Najniža vrijednost potpore po projektu iznosi 5.000 EUR kunskoj protuvrijednosti.

Najviša vrijednost potpore po projektu iznosi 35.000 EUR u kunskoj protuvrijednosti.

Ukupna vrijednost projekta može iznositi najviše 100.000 EUR (bez PDV-a).

Za potrebe pripreme i informiranja potencijalnih prijavitelja na ovaj LAG Natječaj održat će se dvije radionice:
28.03.2019. s početkom u 10 sati – VE-GO-RA”, Šetalište Franje Lučića 15, Velika Gorica
29.03.2019. s početkom u 10 sati – Učionica LAG-a “Zrinska gora-Turopolje”, Trg dr. Franje Tuđmana 10/2, Petrinja
U slučaju održavanja dodatnih radionica LAG će izdati obavijest na svojoj web stranici: https://lag-zrinskagora-turopolje.hr

Tekst natječaja i pripadajući obrasci i prilozi nalaze se u prilogu.

OBAVIJEST O IZMJENI LAG NATJEČAJA 01. TRAVNJA 2020. godine:

LAG Natječajem (poglavlje 1.1.) propisano je sljedeće:

„Raspoloživa sredstva: 1.109.929,52 HRK.“(str. 3).

Sukladno tome 01. travnja 2020. godine Upravni odbor donio je Odluku o izmijeni i povećanju raspoloživih sredstava na iznos od 2.091.220,00 HRK. Sada u poglavlju 1.1. glasi „Raspoloživa sredstva: 2.091.220,00 HRK.“ (str. 3.)

Izmijenjeni_LAG_natječaj_TO_1.1.1._LRS LAG

NATJEČAJ:

LAG NATJEČAJ 1.1.1.

OBRASCI:

Obrazac A. Prijavni obrazac

Obrazac B. Plan nabave

Obrazac C. Izjava o partnerskim i povezanim poduzećima

Obrazac D. Izjava o poljoprivrednoj mehanizaciji (traktori)

PRILOZI:

Prilog I. – Natječajna dokumentacija

Prilog II. – Lista prihvatljivih troškova

Prilog III. – Popis poljoprivrednih proizvoda

Prilog IV. – Izjava nositelja projekta o nemogućnosti odbitka pretporeza

Prilog V. – Uputa za prikupljanje ponuda

Prilog VI. – Specifični kriteriji za ulaganja u poljoprivrednu mehanizaciju

Prilog VII. – Uputa MZOIE

Prilog VIII. – Pojašnjenje kriterija odabira

Prilog IX. – Vodič za korisnike o definiciji malih i srednjih poduzeća

Prilog X. Pravilnik_za_odabir_projekata_na_natječajima_LAG-a_Zrinska_gora-Turopolje

Prilog XI. Izjava o nepostojanjupostojanju sukoba interesa

Prilog XII. Izjava o bespovratnim sredstvima

Prilog XIII. – Izjava_o_davanju_suglasnosti_za_obradu_osobnih_podataka_LAG-u_ZGT

1.1.1. rang lista odabranih projekata

PITANJA I ODGOVORI:

P: Treba li potencijalni prijavitelj obaviti postupak prikupljanja ponuda preko aplikacije AGRONET već u prvoj fazi prijave projekta?

Radi se o planiranom ulaganju većem od 35.000,00 kn, a zainteresirani prijavitelj nije obveznik javne nabave.

O: Potencijalni prijavitelj ne mora obaviti postupak prikupljanja ponuda preko aplikacije AGRONET u prvoj fazi prijave projekta.

P: Ukoliko se radi o jednostavnoj montažnoj građevini za koju nije potrebna  nikakva projektna dokumentacija sukladno Zakonu o građenju i Pravilniku o jednostavnim i drugim građevinama i radovima, je li potrebno dostaviti Tehnološki projekt?

O: U slučaju ulaganja u građenje građevina i radova koji se sukladno Zakonu o gradnji i Pravilniku o jednostavnim i drugim građevinama i radovima mogu graditi/izvoditi bez Glavnog projekta, potrebno je dostaviti Izjavu potpisanu i ovjerenu od strane ovlaštenog projektanta kojom se potvrđuje da se ulaganje može provesti bez Glavnog projekta. Izjava se mora odnositi na predmetno ulaganje i konkretnu lokaciju zahvata te se mora pozivati na odgovarajuće članke, stavke i točke Zakona o gradnji, Pravilnika o jednostavnim i drugim građevinama i radovima.

Samo Tehnološki projekt potrebno je dostaviti u slučaju:

–  građenja građevina i izvođenja radova za koje je sukladno Pravilniku o jednostavnim i drugim građevinama i radovima potrebno izraditi projektnu dokumentaciju, a nije potrebno ishoditi Glavni projekt i/ili Građevinsku dozvolu. U takvom slučaju, nositelj projekta za predmetno građenje građevina i izvođenje radova nije u obvezi dostaviti projektnu dokumentaciju, već samo Tehnološki projekt

3. NATJEČAJ – ZATVORENO
1.1.2. “Povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodima”

Na temelju članka 29. stavka 1. Pravilnika o provedbi podmjere 19.2. »Provedba operacija unutar CLLD strategije«, podmjere 19.3. »Priprema i provedba aktivnosti suradnje LAG-a« i podmjere 19.4. »Tekući troškovi i animacija« unutar mjere 19 »Potpora lokalnom razvoju u okviru inicijative LEADER (CLLD – lokalni razvoj pod vodstvom zajednice)« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. (»Narodne novine«, broj 96/17 i 53/18; u daljnjem tekstu: Pravilnik), Lokalna akcijska grupa „Zrinska gora-Turopolje“ na dan 25.03.2019. objavljuje Natječaj za provedbu tipa operacije 1.1.2. LRS LAG-a “Zrinska gora-Turopolje” – “Povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodima” u ukupnom iznosu od 887.943,62 HRK.

Najniža vrijednost potpore po projektu iznosi 10.000 EUR u kunskoj protuvrijednosti.

Najviša vrijednost potpore po projektu iznosi 30.000 EUR u kunskoj protuvrijednosti

Ukupna vrijednost projekta može iznositi najviše 100.000 EUR (bez PDV-a) u kunskoj protuvrijednosti

Za potrebe pripreme i informiranja potencijalnih prijavitelja na ovaj LAG Natječaj održat će se dvije radionice:
28.03.2019. s početkom u 10 sati – VE-GO-RA”, Šetalište Franje Lučića 15, Velika Gorica
29.03.2019. s početkom u 10 sati – Učionica LAG-a “Zrinska gora-Turopolje”, Trg dr. Franje Tuđmana 10/2, Petrinja
U slučaju održavanja dodatnih radionica LAG će izdati obavijest na svojoj web stranici: https://lag-zrinskagora-turopolje.hr

Tekst natječaja i pripadajući obrasci i prilozi nalaze se u prilogu.

NATJEČAJ:

NATJEČAJ 1.1.2.

OBRASCI:

Obrazac A. Prijavni obrazac

Obrazac B. Plan nabave

Obrazac C. Izjava o partnerskim i povezanim poduzećima

PRILOZI:

Prilog I. Natječajna dokumentacija

Prilog II. Lista prihvatljivih troškova

Prilog III. Popis proizvoda

Prilog IV. Izjava nositelja projekta o nemogućnosti odbitka pretporeza

Prilog V. Uputa za prikupljanje ponuda

Prilog VI. Pojašnjenje kriterija odabira

Prilog VII. Vodič za korisnike o definiciji malih i srednjih poduzeća

Prilog VIII. Pravilnik_za_odabir_projekata_na_natječajima_LAG-a_Zrinska_gora-Turopolje

Prilog IX. IZJAVA O BESPOVRATNIM SREDSTVIMA TO 112

Prilog X. Izjava o nepostojanjupostojanju sukoba interesa

Prilog XI. Izjava_o_davanju_suglasnosti_za_obradu_osobnih_podataka_LAG-u_ZGT

Rang lista odobrenih projekata_TO 1.1.2.

2. NATJEČAJ – ZATVORENO
2.1.1.  „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“

Na temelju članka 29. stavka 1. Pravilnika o provedbi podmjere 19.2. »Provedba operacija unutar CLLD strategije«, podmjere 19.3. »Priprema i provedba aktivnosti suradnje LAG-a« i podmjere 19.4. »Tekući troškovi i animacija« unutar mjere 19 »Potpora lokalnom razvoju u okviru inicijative LEADER (CLLD – lokalni razvoj pod vodstvom zajednice)« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. (»Narodne novine«, broj 96/17; u daljnjem tekstu: Pravilnik) i pripadajućih izmjena i dopuna Pravilnika (»Narodne novine«, broj 53/2018), Lokalna akcijska grupa „Zrinska gora – Turopolje“ na dan 03.12.2018. objavljuje Natječaj za provedbu tipa operacije 2.1.1. LRS LAG-a „Zrinska gora-Turopolje“ – „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“

Lokalna akcijska grupa „Zrinska gora-Turopolje“ objavila je Natječaj za provedbu tipa operacije 2.1.1. „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu” sukladno Lokalnoj razvojnoj strategiji LAG-a „Zrinska gora-Turopolje“ 2014.-2020. u ukupnom iznosu od 2,959,812.05 HRK.

Najniža ukupna vrijednost projekta i javne potpore iznosi 15.000 EUR u kunskoj protuvrijednosti.

Najviša ukupna vrijednost projekta iznosi 100.000 EUR u kunskoj protuvrijednosti.

Najviša ukupna vrijednost javne potpore iznosi 75.000 EUR u kunskoj protuvrijednosti.

Sve ostale potrebne informacije o obrascima, uvjetima i načinu prijave mogu se pronaći u nastavku objave.

Za potrebe pripreme i informiranja potencijalnih prijavitelja na ovaj LAG Natječaj održat će se dvije radionice:
11.12.2018. s početkom u 12 sati – Ured LAG-a “Zrinska gora-Turopolje”, Trg dr. Franje Tuđmana 10/2, Petrinja
12.12.2018. s početkom u 12 sati – Ured LAG-a “Zrinska gora-Turopolje”, Stara cesta 14, Vukovina

Tekst natječaja i pripadajući obrasci i prilozi nalaze se u prilogu.

OBAVIJEST O IZMJENI LAG NATJEČAJA 01. veljače 2019. godine:

LAG Natječajem (poglavlje 1.3.) propisano je sljedeće:

„Preračun eura u kune obavljat će se prema zadnjem tečaju koji je Europska središnja banka odredila prije 1. siječnja godine u kojoj se donosi Odluka o odabiru projekta, a u skladu s člankom 34. Delegirane uredbe Komisije (EU) br. 907/2014 od 11. ožujka 2014. o dopuni Uredbe (EU) br. 1306/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu agencija za plaćanja i ostalih tijela, financijskog upravljanja, poravnanja računa, jamstava i upotrebe eura (SL L 255, 28.8.2014., str. 18-58).

Sukladno tome 01. veljače 2019. godine izmijenjen je Obrazac B „Plan nabave – tablica troškova i izračuna potpore“ na web stranici LAG-a na način da se u koloni „F“ umjesto tečaj EUR/HRK=7,44 navede tečaj EUR/HRK=7,4125.
Važno je napomenuti da se projekt odbija isključivo ako je ukupna vrijednost projekta veća od 100.000 EUR, odnosno u ovom slučaju veća od 741.250,00 HRK (bez PDV-a).

NATJEČAJ:
2.1.1_LAG_natječaj_TO_7.4.1._LRS-LAG-Zrinska-gora-Turopolje

OBRASCI:
Obrazac A. Prijavni obrazac

Obrazac B. Plan nabave – Tablica troškova i izračuna potpore_2019_7.4125

PRILOZI:
Prilog I – Dokumentacija za podnošenje prijave projekta

Prilog II – Lista prihvatljivih troškova

Prilog III – Opis projekta

Prilog IV – Uputa za prikupljanje ponuda i provedbu postupaka jednostavne nabave

Prilog V – Uputa MZOIE

Prilog VI – Izjava nositelja projekta o nemogućnosti odbitka pretporeza

Prilog VII – Izjava o statusu nositelja projekta temeljem Zakona o javnoj nabavi

Prilog VIII – Vrijednosti indeksa razvijenosti i pokazatelja za izračun indeksa razvijenosti jedinice lokalne samouprave

Prilog-IX-Pojašnjenje-kriterija-odabira

Prilog_X._Pravilnik_za_odabir_projekata_na_natječajima_LAG-a_Zrinska_gora-Turopolje

Prilog-XI.-Izjava-nositelja-projekta-o-osiguranju-sredstava

Radni-list-uz-Prilog-III.-Opis-projekta_LAG_ZGTxlsx

Rang lista odobrenih projekata

PITANJA I ODGOVORI:

Pitanje 1:

Poštovani,
Vezano za Natječaj za provedbu tipa operacije 2.1.1. LRS LAG-a „Zrinska gora-Turopolje“ – „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“, molim Vas za nekoliko pojašnjenja natječajne dokumentacije odnosno obrasca i priloga koje je potrebno popuniti, a koji su objavljeni na stranici Vašeg LAG-a.
Naime, Obrazac A. Prijavni obrazac  na stranici 8 sadrži, između ostaloga, i tablicu pod nazivom „III. KRITERIJI ODABIRA“ u kojoj je naznačen sljedeći tekst:
„III.1. OSTVARENI BROJ BODOVA (kod svakog pojedinačnog kriterija odabira zadebljate – boldajte koliko bodova ostvarujete po istome, ukoliko ne ostvarujete bodove po pojedinom kriteriju nije potrebno označavati“)“.

Međutim, ista tablica je prazna, odnosno nisu navedeni pojedinačni kriteriji temeljem kojih Prijavitelj ostvaruje bodove, stoga se postavlja pitanje da li svaki Prijavitelj u spomenutu tablicu samostalno treba upisati predmetne kriterije i bodove?

Nadalje, u Prilogu VII. Izjava o statusu nositelja projekta temeljem Zakona o javnoj nabavi u zadnjem pitanju pod E) nedostaju ponuđeni odgovori DA ili NE, te se jednako tako postavlja pitanje da li Prijavitelj to smije samostalno nadodati i onda zaokružiti?

Odgovor 1:

Poštovani,

vezano uz Obrazac A, tablicu broj III “KRITERIJI ODABIRA”, radi tehničke pogreške prilikom izrade natječajne dokumentacije Prijavitelj treba samostalno upisati predmetne kriterije i bodove te boldati broj bodova koji ostvaruje po pojedinom kriteriju.
Tablicu s kriterijima odabira i bodovima u word formatu možete preuzeti u sljedećem dokumentu: KRITERIJI ODABIRA

U Prilogu VII. pod točkom E) Prijavitelj može samostalno nadodati i zaokružiti odgovore DA ili NE.

1. NATJEČAJ – ZATVORENO
1.1.3. “Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava”

Na temelju članka 29. stavka 1. Pravilnika o provedbi podmjere 19.2. »Provedba operacija unutar CLLD strategije«, podmjere 19.3. »Priprema i provedba aktivnosti suradnje LAG-a« i podmjere 19.4. »Tekući troškovi i animacija« unutar mjere 19 »Potpora lokalnom razvoju u okviru inicijative LEADER (CLLD – lokalni razvoj pod vodstvom zajednice)« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. (»Narodne novine«, broj 96/17; u daljnjem tekstu: Pravilnik) i pripadajućih izmjena i dopuna Pravilnika (»Narodne novine«, broj 53/2018), Lokalna akcijska grupa „Zrinska gora – Turopolje“ na dan 14.06.2018. objavljuje Natječaj za provedbu tipa operacije 1.1.3. LRS LAG-a „Zrinska gora-Turopolje“ – „Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava“.

Lokalna akcijska grupa „Zrinska gora-Turopolje“ objavila je Natječaj za provedbu tipa operacije 1.1.3. “Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava” sukladno Lokalnoj razvojnoj strategiji LAG-a „Zrinska gora-Turopolje“ 2014.-2020. u ukupnom iznosu od 665.037,00 HRK odnosno 90.000,00 eura gdje iznos potpore po projektu iznosi 15.000,00 EUR odnosno 110.839,50 HRK, s intenzitetom potpore 100% prihvatljivih troškova.

NATJEČAJ:

LAG_natječaj_TO_1.1.3._LRS_LAG_Zrinska_gora-Turopolje_final

OBRASCI:

Obrazac_A._Prijavni-obrazac

Obrazac_B. Poslovni plan – opisni dio

Obrazac_B._Poslovni_plan_tablični_dio

Obrazac_C._Izjava_o_veličini

Obrazac_D._EVPG_kalk_2018_web

PRILOZI:

Prilog_I._Dokumentacija_za_podnošenje_prijave_projekta

Prilog_II._Popis_poljoprivrednih_proizvoda_obuhvaćenih_Dodatkom_I._Ugovora_o_EU

Prilog_III._Vodič_za_korisnike_o_definiciji_malih_i_srednjih_poduzeća

Prilog_IV._pojašnjenje_kriterija_odabira

Prilog_V._Pravilnik_za_odabir_projekata_na_natječajima_LAG-a_Zrinska_gora-Turopolje

Prilog_VI._Izjava_o_bespovratnim_sredstvima

Prilog_VII._Izjava_o_nepostojanju_sukoba_interesa_LAG-a_Zrinska_gora-Turopolje

Prilog_VIII._Vodič-za-upis-u-Evidenciju-korisnika-potpora-u-ruralnom-razvoju-i-ribarstvu-EKPRRiR

Prilog_IX._Izjava_o_davanju_suglasnosti_za_obradu_osobnih_podataka_LAG-u_ZGT

PITANJA I ODGOVORI:

Pitanje 1: Poštovani pitanje, kako se mali opg može kod vas prijaviti na natječaj i što je potrebno za prijavu na natječaj. Lp i hvala. 

Odgovor 1: Poštovani, OPG ekonomske veličine 2.000-7.999 eura na natječaj se može prijaviti suklado uvjetima ovoga Natječaja kako slijedi:
Prijave projekta podnose se sukladno ovom Natječaju, koristeći obrasce i priloge koji su sastavni dio Natječaja.
Prilikom podnošenja prijave projekta nositelj projekta obavezno dostavlja natječajnu dokumentaciju iz priloga 1. ovog Natječaja.
Prijave projekata podnose se u jednom (1) zatvorenom paketu/omotnici isključivo preporučenom poštom s povratnicom od 16.07.2018., a najkasnije do 17.08.2018. na adresu:
LAG „Zrinska gora – Turopolje“
Trg dr. Franje Tuđmana 10/2
44250 Petrinja

Na zatvorenom paketu/omotnici mora biti jasno navedeno:
– naziv ovog Natječaja: 1.1.3. „Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava“ – NE OTVARATI
– puni naziv i adresa nositelja projekta
– na paketu/omotnici također mora biti zabilježen datum i točno vrijeme podnošenja prijave projekta.

Prijave projekata poslane na način različit od gore navedenog (npr. faksom ili epoštom) ili dostavljene na druge adrese bit će automatski isključene.
Napomena:
Datum i vrijeme na paketu/omotnici smatra se trenutkom podnošenja prijave projekta na ovaj Natječaj. Prijave projekta koje na paketu/omotnici ne budu imale oznaku datuma i vremena neće biti uzete u razmatranje.
Prijavni obrazac prijave projekta obavezno mora biti vlastoručno potpisan i ovjeren (po potrebi) od nositelja projekta, a cjelokupna dokumentacija prijave projekta mora biti složena redoslijedom kojim su dokumenti navedeni u prilogu 1. ovog Natječaja.
Obrasci u excel formatu (npr. poslovni plan, izjava o veličini poduzeća) moraju biti dostavljeni u elektroničkom formatu (DVD ili CD s oznakom R: CD/R, DVD/R). U slučaju razlika između papirnate i elektroničke verzije, papirnata verzija prijave smatrat će se vjerodostojnom.

Pitanje 2: Poštovani, dali potpore mogu ic i za selo Veliki Šušnjar spada pod Petrinju i kakvi su uvjeti?

Odgovor 2: Poštovani, selo Veliki Šušnjar adiministrativno pripada području jedinice lokalne samouprave Grad Petrinja. Prijavitelji koji zadovoljavaju uvjete Natječaja s područja sela Veliki Šušnjar mogu se prijaviti na ovaj Natječaj.

Pitanje 3: Poštovani! Imam pitanje u vezi Prvi LAG Natječaj iz LRS LAG-a „Zrinska gora-Turopolje“ za tip operacije 1.1.3. „Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava“ Naime moj OPG ima sjedište u gradu Sisku, ulica Posavska, gdje živim ali imam u registru upisanu njivu u Topolovcu gdje imam posađene lješnjake. Zanima me dali sam prihvatljivi korisnik i dali mogu podnijeti prijavu projekta za kupovinu poljeprivredne mehanizacije.

Odgovor 3: Predmet ovog natječaja je potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava za nositelje projekata koji imaju sjedište/prebivalište na području LAG-a Zrinska gora – Turopolje.
Naselja Grada Siska koja su u obuhvatu područja LAG-a “Zrinska gora-Turopolje” su; Blinjski Kut, Budaševo, Bukovsko, Crnac, Čigoć, Donje Komarevo,
Gornje Komarevo, Greda, Gušće, Hrastelnica, Jazvenik, Klobučak, Kratečko, Letovanci, Lonja, Lukavec Posavski, Madžari, Mužilovčica, Novo Pračno, Novo Selo, Novo Selo Palanječko, Odra Sisačka, Palanjek, Prelošćica, Sela, Stara Drenčina, Staro Pračno, Staro Selo, Stupno, Suvoj, Topolovac, Veliko Svinjičko, Vurot i Žabno.
Naselje Sisak nije u obuhvatu područja LAG-a Zrinska gora-Turopolje te OPG sa sjedištem u naselju Sisak nije prihvatljiv prijavitelj na ovaj Natječaj.
Nabavka poljoprivredne mehanizacije je prihvatljiva aktivnost na ovom Natječaju.

Pitanje 4: Postovani. Trebala bih nekoliko informacija. Naime u vg danas tiskanom izdanju nasla sam objavu natjecaja za male poljoprivrednike. Buduci da nismo vas clan da li imamo pravo sudjelovanja na.tom natjecaju. Ako imamo da li u natjecaj ulaze racuni koji su vec placene ili mogu i predracuni.
Unaprijed zahvaljujem

Odgovor 4: Članstvo u LAG-u nije uvjet za prihvatljivost prijavitelja. Dakle ukoliko ispunjavate uvjete prihvatljivosti prijavitelja, iako niste član LAG-a možete se javiti na LAG natječaj.
Provedba projektnih aktivnosti ne smije započeti prije podnošenja prijave projekta osim operaivnog poslovanja poljoprivredog gospodarstva.
Operativno poslovanje poljoprivrednog gospodarstva odnosi se na dohodak, plaću, doprinose zaposlenih i knjigovodstvene usluge vezano uz poljoprivrednu djelatnost na poljoprivrednom gospodarstvu, izradu projektno-tehničke dokumentacije, geodetskih podloga, elaborata, certifikata te usluge stručnjaka (konzultanta) vezano uz izradu poslovnog plana i podnošenje prijave projekta. Izrada projektno-tehničke dokumentacije, geodetskih podloga, elaborata, certifikata te usluge stručnjaka su prihvatljive i prije podnošenja prijave projekta.

Pitanje 5: Poštovani ! Može li se na natječaj javiti OPG, koji ima sjedište na području grada Zagreba, a svu zemljište i lokacija projekta jest na području općine Lekenik ?

Odgovor 5:  Poštovana, u okviru ovog Natječaja, potpora se ne može dodijeliti nositelju projekta koji nema prebivalište ili sjedište na području LAG obuhvata[1], što zavisno o organizacijskom obliku nositelja projekta podrazumijeva sljedeće:

 1. OPG – prebivalište nositelja OPG-a
 2. trgovačko društvo i zadruga – adresa sjedišta društva
 3. obrt – adresa sjedišta obrta

Sukladno tome, OPG koji ima sjedište/prebivalište nositelja OPG-a u Zagrebu nije prihvatljiv nositelj projekta na ovom Natječaju.
[1] Pod područjem LAG obuhvata podrazumijevaju se sva naselja koja pripadaju LAG-u u trenutku objave LAG Natječaja i koja su dio važeće i odobrene LRS