Unable to display Facebook posts.
Show error

Error: Invalid OAuth access token.
Type: OAuthException
Code: 190
Please refer to our Error Message Reference.

LAG NATJEČAJI

4. NATJEČAJ
1.1.1. “Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava”

Na temelju članka 29. stavka 1. Pravilnika o provedbi podmjere 19.2. »Provedba operacija unutar CLLD strategije«, podmjere 19.3. »Priprema i provedba aktivnosti suradnje LAG-a« i podmjere 19.4. »Tekući troškovi i animacija« unutar mjere 19 »Potpora lokalnom razvoju u okviru inicijative LEADER (CLLD – lokalni razvoj pod vodstvom zajednice)« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. (»Narodne novine«, br. 96/17 i 53/18; u daljnjem tekstu: Pravilnik), Lokalna akcijska grupa „Zrinska gora-Turopolje“ objavljuje Natječaj za provedbu tipa operacije 1.1.1. “Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava” u ukupnom iznosu od 1.109.929,52  HRK.

Najniža vrijednost potpore po projektu iznosi 5.000 EUR kunskoj protuvrijednosti.

Najviša vrijednost potpore po projektu iznosi 35.000 EUR u kunskoj protuvrijednosti.

Ukupna vrijednost projekta može iznositi najviše 100.000 EUR (bez PDV-a).

Za potrebe pripreme i informiranja potencijalnih prijavitelja na ovaj LAG Natječaj održat će se dvije radionice:
28.03.2019. s početkom u 10 sati – VE-GO-RA”, Šetalište Franje Lučića 15, Velika Gorica
29.03.2019. s početkom u 10 sati – Učionica LAG-a “Zrinska gora-Turopolje”, Trg dr. Franje Tuđmana 10/2, Petrinja
U slučaju održavanja dodatnih radionica LAG će izdati obavijest na svojoj web stranici: https://lag-zrinskagora-turopolje.hr

Tekst natječaja i pripadajući obrasci i prilozi nalaze se u prilogu.

NATJEČAJ:

LAG NATJEČAJ 1.1.1.

OBRASCI:

Obrazac A. Prijavni obrazac

Obrazac B. Plan nabave

Obrazac C. Izjava o partnerskim i povezanim poduzećima

Obrazac D. Izjava o poljoprivrednoj mehanizaciji (traktori)

PRILOZI:

Prilog I. – Natječajna dokumentacija

Prilog II. – Lista prihvatljivih troškova

Prilog III. – Popis poljoprivrednih proizvoda

Prilog IV. – Izjava nositelja projekta o nemogućnosti odbitka pretporeza

Prilog V. – Uputa za prikupljanje ponuda

Prilog VI. – Specifični kriteriji za ulaganja u poljoprivrednu mehanizaciju

Prilog VII. – Uputa MZOIE

Prilog VIII. – Pojašnjenje kriterija odabira

Prilog IX. – Vodič za korisnike o definiciji malih i srednjih poduzeća

Prilog X. Pravilnik_za_odabir_projekata_na_natječajima_LAG-a_Zrinska_gora-Turopolje

Prilog XI. Izjava o nepostojanjupostojanju sukoba interesa

Prilog XII. Izjava o bespovratnim sredstvima

Prilog XIII. – Izjava_o_davanju_suglasnosti_za_obradu_osobnih_podataka_LAG-u_ZGT

 

PITANJA I ODGOVORI:

P: Treba li potencijalni prijavitelj obaviti postupak prikupljanja ponuda preko aplikacije AGRONET već u prvoj fazi prijave projekta?

Radi se o planiranom ulaganju većem od 35.000,00 kn, a zainteresirani prijavitelj nije obveznik javne nabave.

O: Potencijalni prijavitelj ne mora obaviti postupak prikupljanja ponuda preko aplikacije AGRONET u prvoj fazi prijave projekta.

P: Ukoliko se radi o jednostavnoj montažnoj građevini za koju nije potrebna  nikakva projektna dokumentacija sukladno Zakonu o građenju i Pravilniku o jednostavnim i drugim građevinama i radovima, je li potrebno dostaviti Tehnološki projekt?

O: U slučaju ulaganja u građenje građevina i radova koji se sukladno Zakonu o gradnji i Pravilniku o jednostavnim i drugim građevinama i radovima mogu graditi/izvoditi bez Glavnog projekta, potrebno je dostaviti Izjavu potpisanu i ovjerenu od strane ovlaštenog projektanta kojom se potvrđuje da se ulaganje može provesti bez Glavnog projekta. Izjava se mora odnositi na predmetno ulaganje i konkretnu lokaciju zahvata te se mora pozivati na odgovarajuće članke, stavke i točke Zakona o gradnji, Pravilnika o jednostavnim i drugim građevinama i radovima.

Samo Tehnološki projekt potrebno je dostaviti u slučaju:

–  građenja građevina i izvođenja radova za koje je sukladno Pravilniku o jednostavnim i drugim građevinama i radovima potrebno izraditi projektnu dokumentaciju, a nije potrebno ishoditi Glavni projekt i/ili Građevinsku dozvolu. U takvom slučaju, nositelj projekta za predmetno građenje građevina i izvođenje radova nije u obvezi dostaviti projektnu dokumentaciju, već samo Tehnološki projekt

 

3. NATJEČAJ
1.1.2. “Povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodima”

Na temelju članka 29. stavka 1. Pravilnika o provedbi podmjere 19.2. »Provedba operacija unutar CLLD strategije«, podmjere 19.3. »Priprema i provedba aktivnosti suradnje LAG-a« i podmjere 19.4. »Tekući troškovi i animacija« unutar mjere 19 »Potpora lokalnom razvoju u okviru inicijative LEADER (CLLD – lokalni razvoj pod vodstvom zajednice)« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. (»Narodne novine«, broj 96/17 i 53/18; u daljnjem tekstu: Pravilnik), Lokalna akcijska grupa „Zrinska gora-Turopolje“ na dan 25.03.2019. objavljuje Natječaj za provedbu tipa operacije 1.1.2. LRS LAG-a “Zrinska gora-Turopolje” – “Povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodima” u ukupnom iznosu od 887.943,62 HRK.

Najniža vrijednost potpore po projektu iznosi 10.000 EUR u kunskoj protuvrijednosti.

Najviša vrijednost potpore po projektu iznosi 30.000 EUR u kunskoj protuvrijednosti

Ukupna vrijednost projekta može iznositi najviše 100.000 EUR (bez PDV-a) u kunskoj protuvrijednosti

Za potrebe pripreme i informiranja potencijalnih prijavitelja na ovaj LAG Natječaj održat će se dvije radionice:
28.03.2019. s početkom u 10 sati – VE-GO-RA”, Šetalište Franje Lučića 15, Velika Gorica
29.03.2019. s početkom u 10 sati – Učionica LAG-a “Zrinska gora-Turopolje”, Trg dr. Franje Tuđmana 10/2, Petrinja
U slučaju održavanja dodatnih radionica LAG će izdati obavijest na svojoj web stranici: https://lag-zrinskagora-turopolje.hr

Tekst natječaja i pripadajući obrasci i prilozi nalaze se u prilogu.

NATJEČAJ:

NATJEČAJ 1.1.2.

OBRASCI:

Obrazac A. Prijavni obrazac

Obrazac B. Plan nabave

Obrazac C. Izjava o partnerskim i povezanim poduzećima

PRILOZI:

Prilog I. Natječajna dokumentacija

Prilog II. Lista prihvatljivih troškova

Prilog III. Popis proizvoda

Prilog IV. Izjava nositelja projekta o nemogućnosti odbitka pretporeza

Prilog V. Uputa za prikupljanje ponuda

Prilog VI. Pojašnjenje kriterija odabira

Prilog VII. Vodič za korisnike o definiciji malih i srednjih poduzeća

Prilog VIII. Pravilnik_za_odabir_projekata_na_natječajima_LAG-a_Zrinska_gora-Turopolje

Prilog IX. IZJAVA O BESPOVRATNIM SREDSTVIMA TO 112

Prilog X. Izjava o nepostojanjupostojanju sukoba interesa

Prilog XI. Izjava_o_davanju_suglasnosti_za_obradu_osobnih_podataka_LAG-u_ZGT

 

2. NATJEČAJ – ZATVORENO
2.1.1.  „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“

Na temelju članka 29. stavka 1. Pravilnika o provedbi podmjere 19.2. »Provedba operacija unutar CLLD strategije«, podmjere 19.3. »Priprema i provedba aktivnosti suradnje LAG-a« i podmjere 19.4. »Tekući troškovi i animacija« unutar mjere 19 »Potpora lokalnom razvoju u okviru inicijative LEADER (CLLD – lokalni razvoj pod vodstvom zajednice)« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. (»Narodne novine«, broj 96/17; u daljnjem tekstu: Pravilnik) i pripadajućih izmjena i dopuna Pravilnika (»Narodne novine«, broj 53/2018), Lokalna akcijska grupa „Zrinska gora – Turopolje“ na dan 03.12.2018. objavljuje Natječaj za provedbu tipa operacije 2.1.1. LRS LAG-a „Zrinska gora-Turopolje“ – „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“

Lokalna akcijska grupa „Zrinska gora-Turopolje“ objavila je Natječaj za provedbu tipa operacije 2.1.1. „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu” sukladno Lokalnoj razvojnoj strategiji LAG-a „Zrinska gora-Turopolje“ 2014.-2020. u ukupnom iznosu od 2,959,812.05 HRK.

Najniža ukupna vrijednost projekta i javne potpore iznosi 15.000 EUR u kunskoj protuvrijednosti.

Najviša ukupna vrijednost projekta iznosi 100.000 EUR u kunskoj protuvrijednosti.

Najviša ukupna vrijednost javne potpore iznosi 75.000 EUR u kunskoj protuvrijednosti.

Sve ostale potrebne informacije o obrascima, uvjetima i načinu prijave mogu se pronaći u nastavku objave.

Za potrebe pripreme i informiranja potencijalnih prijavitelja na ovaj LAG Natječaj održat će se dvije radionice:
11.12.2018. s početkom u 12 sati – Ured LAG-a “Zrinska gora-Turopolje”, Trg dr. Franje Tuđmana 10/2, Petrinja
12.12.2018. s početkom u 12 sati – Ured LAG-a “Zrinska gora-Turopolje”, Stara cesta 14, Vukovina

Tekst natječaja i pripadajući obrasci i prilozi nalaze se u prilogu.

OBAVIJEST O IZMJENI LAG NATJEČAJA 01. veljače 2019. godine:

LAG Natječajem (poglavlje 1.3.) propisano je sljedeće:

„Preračun eura u kune obavljat će se prema zadnjem tečaju koji je Europska središnja banka odredila prije 1. siječnja godine u kojoj se donosi Odluka o odabiru projekta, a u skladu s člankom 34. Delegirane uredbe Komisije (EU) br. 907/2014 od 11. ožujka 2014. o dopuni Uredbe (EU) br. 1306/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu agencija za plaćanja i ostalih tijela, financijskog upravljanja, poravnanja računa, jamstava i upotrebe eura (SL L 255, 28.8.2014., str. 18-58).

Sukladno tome 01. veljače 2019. godine izmijenjen je Obrazac B „Plan nabave – tablica troškova i izračuna potpore“ na web stranici LAG-a na način da se u koloni „F“ umjesto tečaj EUR/HRK=7,44 navede tečaj EUR/HRK=7,4125.
Važno je napomenuti da se projekt odbija isključivo ako je ukupna vrijednost projekta veća od 100.000 EUR, odnosno u ovom slučaju veća od 741.250,00 HRK (bez PDV-a).

NATJEČAJ:
2.1.1_LAG_natječaj_TO_7.4.1._LRS-LAG-Zrinska-gora-Turopolje

OBRASCI:
Obrazac A. Prijavni obrazac

Obrazac B. Plan nabave – Tablica troškova i izračuna potpore_2019_7.4125

PRILOZI:
Prilog I – Dokumentacija za podnošenje prijave projekta

Prilog II – Lista prihvatljivih troškova

Prilog III – Opis projekta

Prilog IV – Uputa za prikupljanje ponuda i provedbu postupaka jednostavne nabave

Prilog V – Uputa MZOIE

Prilog VI – Izjava nositelja projekta o nemogućnosti odbitka pretporeza

Prilog VII – Izjava o statusu nositelja projekta temeljem Zakona o javnoj nabavi

Prilog VIII – Vrijednosti indeksa razvijenosti i pokazatelja za izračun indeksa razvijenosti jedinice lokalne samouprave

Prilog-IX-Pojašnjenje-kriterija-odabira

Prilog_X._Pravilnik_za_odabir_projekata_na_natječajima_LAG-a_Zrinska_gora-Turopolje

Prilog-XI.-Izjava-nositelja-projekta-o-osiguranju-sredstava

Radni-list-uz-Prilog-III.-Opis-projekta_LAG_ZGTxlsx

Rang lista odobrenih projekata

PITANJA I ODGOVORI:

Pitanje 1:

Poštovani,
Vezano za Natječaj za provedbu tipa operacije 2.1.1. LRS LAG-a „Zrinska gora-Turopolje“ – „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“, molim Vas za nekoliko pojašnjenja natječajne dokumentacije odnosno obrasca i priloga koje je potrebno popuniti, a koji su objavljeni na stranici Vašeg LAG-a.
Naime, Obrazac A. Prijavni obrazac  na stranici 8 sadrži, između ostaloga, i tablicu pod nazivom „III. KRITERIJI ODABIRA“ u kojoj je naznačen sljedeći tekst:
„III.1. OSTVARENI BROJ BODOVA (kod svakog pojedinačnog kriterija odabira zadebljate – boldajte koliko bodova ostvarujete po istome, ukoliko ne ostvarujete bodove po pojedinom kriteriju nije potrebno označavati“)“.

Međutim, ista tablica je prazna, odnosno nisu navedeni pojedinačni kriteriji temeljem kojih Prijavitelj ostvaruje bodove, stoga se postavlja pitanje da li svaki Prijavitelj u spomenutu tablicu samostalno treba upisati predmetne kriterije i bodove?

Nadalje, u Prilogu VII. Izjava o statusu nositelja projekta temeljem Zakona o javnoj nabavi u zadnjem pitanju pod E) nedostaju ponuđeni odgovori DA ili NE, te se jednako tako postavlja pitanje da li Prijavitelj to smije samostalno nadodati i onda zaokružiti?

Odgovor 1:

Poštovani,

vezano uz Obrazac A, tablicu broj III “KRITERIJI ODABIRA”, radi tehničke pogreške prilikom izrade natječajne dokumentacije Prijavitelj treba samostalno upisati predmetne kriterije i bodove te boldati broj bodova koji ostvaruje po pojedinom kriteriju.
Tablicu s kriterijima odabira i bodovima u word formatu možete preuzeti u sljedećem dokumentu: KRITERIJI ODABIRA

U Prilogu VII. pod točkom E) Prijavitelj može samostalno nadodati i zaokružiti odgovore DA ili NE.

1. NATJEČAJ – ZATVORENO
1.1.3. “Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava”

Na temelju članka 29. stavka 1. Pravilnika o provedbi podmjere 19.2. »Provedba operacija unutar CLLD strategije«, podmjere 19.3. »Priprema i provedba aktivnosti suradnje LAG-a« i podmjere 19.4. »Tekući troškovi i animacija« unutar mjere 19 »Potpora lokalnom razvoju u okviru inicijative LEADER (CLLD – lokalni razvoj pod vodstvom zajednice)« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. (»Narodne novine«, broj 96/17; u daljnjem tekstu: Pravilnik) i pripadajućih izmjena i dopuna Pravilnika (»Narodne novine«, broj 53/2018), Lokalna akcijska grupa „Zrinska gora – Turopolje“ na dan 14.06.2018. objavljuje Natječaj za provedbu tipa operacije 1.1.3. LRS LAG-a „Zrinska gora-Turopolje“ – „Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava“.

Lokalna akcijska grupa „Zrinska gora-Turopolje“ objavila je Natječaj za provedbu tipa operacije 1.1.3. “Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava” sukladno Lokalnoj razvojnoj strategiji LAG-a „Zrinska gora-Turopolje“ 2014.-2020. u ukupnom iznosu od 665.037,00 HRK odnosno 90.000,00 eura gdje iznos potpore po projektu iznosi 15.000,00 EUR odnosno 110.839,50 HRK, s intenzitetom potpore 100% prihvatljivih troškova.

NATJEČAJ:

LAG_natječaj_TO_1.1.3._LRS_LAG_Zrinska_gora-Turopolje_final

OBRASCI:

Obrazac_A._Prijavni-obrazac

Obrazac_B. Poslovni plan – opisni dio

Obrazac_B._Poslovni_plan_tablični_dio

Obrazac_C._Izjava_o_veličini

Obrazac_D._EVPG_kalk_2018_web

PRILOZI:

Prilog_I._Dokumentacija_za_podnošenje_prijave_projekta

Prilog_II._Popis_poljoprivrednih_proizvoda_obuhvaćenih_Dodatkom_I._Ugovora_o_EU

Prilog_III._Vodič_za_korisnike_o_definiciji_malih_i_srednjih_poduzeća

Prilog_IV._pojašnjenje_kriterija_odabira

Prilog_V._Pravilnik_za_odabir_projekata_na_natječajima_LAG-a_Zrinska_gora-Turopolje

Prilog_VI._Izjava_o_bespovratnim_sredstvima

Prilog_VII._Izjava_o_nepostojanju_sukoba_interesa_LAG-a_Zrinska_gora-Turopolje

Prilog_VIII._Vodič-za-upis-u-Evidenciju-korisnika-potpora-u-ruralnom-razvoju-i-ribarstvu-EKPRRiR

Prilog_IX._Izjava_o_davanju_suglasnosti_za_obradu_osobnih_podataka_LAG-u_ZGT

PITANJA I ODGOVORI:

Pitanje 1: Poštovani pitanje, kako se mali opg može kod vas prijaviti na natječaj i što je potrebno za prijavu na natječaj. Lp i hvala. 

Odgovor 1: Poštovani, OPG ekonomske veličine 2.000-7.999 eura na natječaj se može prijaviti suklado uvjetima ovoga Natječaja kako slijedi:
Prijave projekta podnose se sukladno ovom Natječaju, koristeći obrasce i priloge koji su sastavni dio Natječaja.
Prilikom podnošenja prijave projekta nositelj projekta obavezno dostavlja natječajnu dokumentaciju iz priloga 1. ovog Natječaja.
Prijave projekata podnose se u jednom (1) zatvorenom paketu/omotnici isključivo preporučenom poštom s povratnicom od 16.07.2018., a najkasnije do 17.08.2018. na adresu:
LAG „Zrinska gora – Turopolje“
Trg dr. Franje Tuđmana 10/2
44250 Petrinja

Na zatvorenom paketu/omotnici mora biti jasno navedeno:
– naziv ovog Natječaja: 1.1.3. „Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava“ – NE OTVARATI
– puni naziv i adresa nositelja projekta
– na paketu/omotnici također mora biti zabilježen datum i točno vrijeme podnošenja prijave projekta.

Prijave projekata poslane na način različit od gore navedenog (npr. faksom ili epoštom) ili dostavljene na druge adrese bit će automatski isključene.
Napomena:
Datum i vrijeme na paketu/omotnici smatra se trenutkom podnošenja prijave projekta na ovaj Natječaj. Prijave projekta koje na paketu/omotnici ne budu imale oznaku datuma i vremena neće biti uzete u razmatranje.
Prijavni obrazac prijave projekta obavezno mora biti vlastoručno potpisan i ovjeren (po potrebi) od nositelja projekta, a cjelokupna dokumentacija prijave projekta mora biti složena redoslijedom kojim su dokumenti navedeni u prilogu 1. ovog Natječaja.
Obrasci u excel formatu (npr. poslovni plan, izjava o veličini poduzeća) moraju biti dostavljeni u elektroničkom formatu (DVD ili CD s oznakom R: CD/R, DVD/R). U slučaju razlika između papirnate i elektroničke verzije, papirnata verzija prijave smatrat će se vjerodostojnom.

Pitanje 2: Poštovani, dali potpore mogu ic i za selo Veliki Šušnjar spada pod Petrinju i kakvi su uvjeti?

Odgovor 2: Poštovani, selo Veliki Šušnjar adiministrativno pripada području jedinice lokalne samouprave Grad Petrinja. Prijavitelji koji zadovoljavaju uvjete Natječaja s područja sela Veliki Šušnjar mogu se prijaviti na ovaj Natječaj.

Pitanje 3: Poštovani! Imam pitanje u vezi Prvi LAG Natječaj iz LRS LAG-a „Zrinska gora-Turopolje“ za tip operacije 1.1.3. „Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava“ Naime moj OPG ima sjedište u gradu Sisku, ulica Posavska, gdje živim ali imam u registru upisanu njivu u Topolovcu gdje imam posađene lješnjake. Zanima me dali sam prihvatljivi korisnik i dali mogu podnijeti prijavu projekta za kupovinu poljeprivredne mehanizacije.

Odgovor 3: Predmet ovog natječaja je potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava za nositelje projekata koji imaju sjedište/prebivalište na području LAG-a Zrinska gora – Turopolje.
Naselja Grada Siska koja su u obuhvatu područja LAG-a “Zrinska gora-Turopolje” su; Blinjski Kut, Budaševo, Bukovsko, Crnac, Čigoć, Donje Komarevo,
Gornje Komarevo, Greda, Gušće, Hrastelnica, Jazvenik, Klobučak, Kratečko, Letovanci, Lonja, Lukavec Posavski, Madžari, Mužilovčica, Novo Pračno, Novo Selo, Novo Selo Palanječko, Odra Sisačka, Palanjek, Prelošćica, Sela, Stara Drenčina, Staro Pračno, Staro Selo, Stupno, Suvoj, Topolovac, Veliko Svinjičko, Vurot i Žabno.
Naselje Sisak nije u obuhvatu područja LAG-a Zrinska gora-Turopolje te OPG sa sjedištem u naselju Sisak nije prihvatljiv prijavitelj na ovaj Natječaj.
Nabavka poljoprivredne mehanizacije je prihvatljiva aktivnost na ovom Natječaju.

Pitanje 4: Postovani. Trebala bih nekoliko informacija. Naime u vg danas tiskanom izdanju nasla sam objavu natjecaja za male poljoprivrednike. Buduci da nismo vas clan da li imamo pravo sudjelovanja na.tom natjecaju. Ako imamo da li u natjecaj ulaze racuni koji su vec placene ili mogu i predracuni.
Unaprijed zahvaljujem

Odgovor 4: Članstvo u LAG-u nije uvjet za prihvatljivost prijavitelja. Dakle ukoliko ispunjavate uvjete prihvatljivosti prijavitelja, iako niste član LAG-a možete se javiti na LAG natječaj.
Provedba projektnih aktivnosti ne smije započeti prije podnošenja prijave projekta osim operaivnog poslovanja poljoprivredog gospodarstva.
Operativno poslovanje poljoprivrednog gospodarstva odnosi se na dohodak, plaću, doprinose zaposlenih i knjigovodstvene usluge vezano uz poljoprivrednu djelatnost na poljoprivrednom gospodarstvu, izradu projektno-tehničke dokumentacije, geodetskih podloga, elaborata, certifikata te usluge stručnjaka (konzultanta) vezano uz izradu poslovnog plana i podnošenje prijave projekta. Izrada projektno-tehničke dokumentacije, geodetskih podloga, elaborata, certifikata te usluge stručnjaka su prihvatljive i prije podnošenja prijave projekta.

Pitanje 5: Poštovani ! Može li se na natječaj javiti OPG, koji ima sjedište na području grada Zagreba, a svu zemljište i lokacija projekta jest na području općine Lekenik ?

Odgovor 5:  Poštovana, u okviru ovog Natječaja, potpora se ne može dodijeliti nositelju projekta koji nema prebivalište ili sjedište na području LAG obuhvata[1], što zavisno o organizacijskom obliku nositelja projekta podrazumijeva sljedeće:

  1. OPG – prebivalište nositelja OPG-a
  2. trgovačko društvo i zadruga – adresa sjedišta društva
  3. obrt – adresa sjedišta obrta

Sukladno tome, OPG koji ima sjedište/prebivalište nositelja OPG-a u Zagrebu nije prihvatljiv nositelj projekta na ovom Natječaju.
[1] Pod područjem LAG obuhvata podrazumijevaju se sva naselja koja pripadaju LAG-u u trenutku objave LAG Natječaja i koja su dio važeće i odobrene LRS