2.1.1.  „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“

Na temelju članka 29. stavka 1. Pravilnika o provedbi podmjere 19.2. »Provedba operacija unutar CLLD strategije«, podmjere 19.3. »Priprema i provedba aktivnosti suradnje LAG-a« i podmjere 19.4. »Tekući troškovi i animacija« unutar mjere 19 »Potpora lokalnom razvoju u okviru inicijative LEADER (CLLD – lokalni razvoj pod vodstvom zajednice)« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. (»Narodne novine«, broj 96/17; u daljnjem tekstu: Pravilnik) i pripadajućih izmjena i dopuna Pravilnika (»Narodne novine«, broj 53/2018), Lokalna akcijska grupa „Zrinska gora – Turopolje“ na dan 07.06.2022. objavljuje Natječaj za provedbu tipa operacije 2.1.1. LRS LAG-a „Zrinska gora-Turopolje“ – „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“

Lokalna akcijska grupa „Zrinska gora-Turopolje“ objavila je Natječaj za provedbu tipa operacije 2.1.1. „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu” sukladno Lokalnoj razvojnoj strategiji LAG-a „Zrinska gora-Turopolje“ 2014.-2020. u ukupnom iznosu od 872.338,60 HRK.

Početak prijave: 22.06.2022

Kraj prijave: 12.08.2022.

Najniži iznos javne potpore iznosi 15.000 EUR u kunskoj protuvrijednosti.

Najviša ukupna vrijednost projekta iznosi 250.000 EUR (s PDV-om) u kunskoj protuvrijednosti.

Najviši iznos javne potpore po projektu iznosi 50.000 EUR u kunskoj protuvrijednosti.

Sve ostale potrebne informacije o obrascima, uvjetima i načinu prijave mogu se pronaći u nastavku objave.

Pitanja s jasno naznačenom referencom na ovaj Natječaj moguće je poslati od dana objave Natječaja do najkasnije 15 dana prije isteka roka za podnošenje prijava projekata isključivo putem e-pošte na adresu:

ured@lag-zrinskagora-turopolje.hr

Tekst Natječaja i pripadajući obrasci i prilozi nalaze se u prilogu.

NATJEČAJ:

LAG NATJEČAJ 2.1.1.

OBRASCI:

Obrazac A. Prijavni obrazac

Obrazac B. Plan nabave -Tablica troskova i izracuna potpore

PRILOZI:

Prilog I – Dokumentacija za podnošenje prijave projekta

Prilog II – Lista prihvatljivih troskova

Prilog III – Opis projekta

Prilog IV – Uputa za prikupljanje ponuda i provedbu postupaka jednostavn…

Prilog V – Uputa MZOIE

Prilog VI – Izjava nositelja projekta o nemogucnosti odbitka pretporeza….

Prilog VII – Izjava o statusu nositelja projekta temeljem Zakona o javno…

Prilog VIII – Vrijednosti indeksa razvijenosti i pokazatelja za izracun …

Prilog-IX-Pojasnjenje-kriterija-odabira

Prilog_X._Pravilnik_za_odabir_projekata_na_natjecajima_LAG-a_Zrinska_gor…

Prilog-XI.-Izjava-nositelja-projekta-o-osiguranju-sredstava

Rang lista 2.1.1.