1.1.2. “Povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodima”

Na temelju članka 29. stavka 1. Pravilnika o provedbi podmjere 19.2. »Provedba operacija unutar CLLD strategije«, podmjere 19.3. »Priprema i provedba aktivnosti suradnje LAG-a« i podmjere 19.4. »Tekući troškovi i animacija« unutar mjere 19 »Potpora lokalnom razvoju u okviru inicijative LEADER (CLLD – lokalni razvoj pod vodstvom zajednice)« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. (»Narodne novine«, broj 96/17 i 53/18; u daljnjem tekstu: Pravilnik), Lokalna akcijska grupa „Zrinska gora-Turopolje“ na dan 14.07.2022. objavljuje Natječaj za provedbu tipa operacije 1.1.2. LRS LAG-a “Zrinska gora-Turopolje” – “Povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodima” u ukupnom iznosu od 165.100,00 HRK.

Najniža vrijednost potpore po projektu iznosi 10.000 EUR u kunskoj protuvrijednosti.

Najviša vrijednost potpore po projektu iznosi 30.000 EUR u kunskoj protuvrijednosti

Početak prijave: 28.07.2022.

Kraj prijave: 30.08.2022.

Pitanja s jasno naznačenom referencom na ovaj Natječaj moguće je poslati od dana objave natječaja do najkasnije 15 dana prije isteka roka za podnošenje prijava projekata isključivo putem e-pošte adresu: ured@lag-zrinskagora-turopolje.hr.

Tekst natječaja i pripadajući obrasci i prilozi nalaze se u prilogu.

NATJEČAJ:

LAG_natječaj_TO_1.1.2.

OBRASCI:

Obrazac A. Prijavni obrazac

Obrazac B. Plan nabave – Tablica troškova i izračuna potpore

Obrazac C. Izjava o partnerskim i povezanim poduzećima

PRILOZI:

Prilog I. Natječajna dokumentacija

Prilog II. Lista prihvatljivih troškova

Prilog III. Popis proizvoda

Prilog IV. Izjava nositelja projekta o nemogućnosti odbitka pretporeza

Prilog V. Uputa za prikupljanje ponuda

Prilog-VI.-Pojašnjenje-kriterija-odabira

Prilog-VII.-Vodič-za-korisnike-o-definiciji-malih-i-srednjih-poduzeća

Prilog VIII. – Pravilnik za odabir projekata na natječajima LAG-a Zrinska g…

Prilog-IX.-IZJAVA-O-BESPOVRATNIM-SREDSTVIMA-TO-112

Prilog-X.-Izjava-o-nepostojanjupostojanju-sukoba-interesa

Prilog-XI.-Izjava_o_davanju_suglasnosti_za_obradu_osobnih_podataka_LAG-u…

PITANJA I ODGOVORI

Pitanje 1: Poštovani, molim vas objašnjenje za novo objavljene natječaje 1.1.2. i 1.1.1. gdje su navedeni ukupni iznosi (odnosno raspoloživa sredstva) za svaki natječaj, a u detaljima vezanim za minimalne i maksimalne iznose potpore iznosi navedenih potpora premašuju iznose raspoloživih sredstava.. npr., kod 12. natječaja, 1.1.2. Povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodima, ukupan iznos raspoloživ sredstava je 165.100,00 kn a iznos maksimalne potpore po projektu 30.000 EUR u kunskoj protuvrijednosti koja premašuje raspoloživa sredstva. Također, rokovi prijave su do 30. kolovoza, da li je to omaška obzirom da kolovoz ima 31 dan ili je uistinu zadnji rok prijave 30ti? Tako je navedeno na oba natječaja..

Odgovor 1: Poštovana,  1. Raspoloživa sredstva za navedeni Natječaj su manja od maksimalnog iznosa jer su raspoloživa sredstva dio sredstava koja su još ostala neutrošena u Planu provedbe od ukupne alokacije. Maksimalni iznosi moraju biti navedeni u Natječaju sukladno LRS 2014-2020 LAG-a. 2. Nije omaška objavljenog roka, zadnji rok prijave je 30.08.2022.