2.1.1.  „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“

Na temelju članka 29. stavka 1. Pravilnika o provedbi podmjere 19.2. »Provedba operacija unutar CLLD strategije«, podmjere 19.3. »Priprema i provedba aktivnosti suradnje LAG-a« i podmjere 19.4. »Tekući troškovi i animacija« unutar mjere 19 »Potpora lokalnom razvoju u okviru inicijative LEADER (CLLD – lokalni razvoj pod vodstvom zajednice)« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. (»Narodne novine«, broj 96/17; u daljnjem tekstu: Pravilnik) i pripadajućih izmjena i dopuna Pravilnika (»Narodne novine«, broj 53/2018), Lokalna akcijska grupa „Zrinska gora – Turopolje“ na dan 28.12.2020. objavljuje Natječaj za provedbu tipa operacije 2.1.1. LRS LAG-a „Zrinska gora-Turopolje“ – „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“

Lokalna akcijska grupa „Zrinska gora-Turopolje“ objavila je Natječaj za provedbu tipa operacije 2.1.1. „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu” sukladno Lokalnoj razvojnoj strategiji LAG-a „Zrinska gora-Turopolje“ 2014.-2020. u ukupnom iznosu od 501.620,63 HRK.

Početak prijave: 11.01.2021.

Kraj prijave: 22.02.2021.

Najniža ukupna vrijednost projekta i javne potpore iznosi 15.000 EUR u kunskoj protuvrijednosti.

Najviša ukupna vrijednost javne potpore iznosi 50.000 EUR u kunskoj protuvrijednosti.

Najviša ukupna vrijednost projekta iznosi 100.000 EUR u kunskoj protuvrijednosti.

Sve ostale potrebne informacije o obrascima, uvjetima i načinu prijave mogu se pronaći u nastavku objave.

Pitanja s jasno naznačenom referencom na ovaj Natječaj moguće je poslati od dana objave natječaja do dana završetka podnošenja prijave projekata isključivo putem e-pošte na adresu:

ured@lag-zrinskagora-turopolje.hr

Tekst natječaja i pripadajući obrasci i prilozi nalaze se u prilogu.

OBAVIJEST O IZMJENI LAG NATJEČAJA na dan 15.4.2021. godine:

Upravni odbor LAG-a Zrinska gora – Turopolje donosi odluku o povećanju raspoloživih sredstava za Mjeru 2.1.1. „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“.

Ovom Odlukom mijenja se iznos raspoloživih sredstava sa 501.620,63 HRK na 712.251,50 HRK.

2.1.1_LAG_3. natječaj_TO_7.4.1._LRS LAG Zrinska gora-Turopolje sa 2. izm…

OBAVIJEST O IZMJENI LAG NATJEČAJA na dan 18.2.2021. godine:

Upravni odbor LAG-a Zrinska gora – Turopolje donosi odluku o produljenju roka prijava za Mjeru 2.1.1. „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“.

Ovom Odlukom mijenja se rok za podnošenje prijava na Natječaj. Produljuje se sa 22.02.2021. godine na 31.03.2021. godine.

Izmjena_2.1.1_LAG_3. natječaj_TO_7.4.1._LRS LAG Zrinska gora-Turopolje

NATJEČAJ:

2.1.1_LAG_3. natječaj_TO_7.4.1._LRS LAG Zrinska gora-Turopolje

OBRASCI:

Obrazac-A.-Prijavni-obrazac

Obrazac-B.-Plan-nabave-Tablica-troškova-i-izračuna-potpore (2)

PRILOZI:

Prilog-I-Dokumentacija-za-podnošenje-prijave-projekta (4)

Prilog-II-Lista-prihvatljivih-troškova

Prilog-III-Opis-projekta

Prilog-IV-Uputa-za-prikupljanje-ponuda-i-provedbu-postupaka-jednostavn…

Prilog-V-Uputa-MZOIE

Prilog-VI-Izjava-nositelja-projekta-o-nemogućnosti-odbitka-pretporeza….

Prilog-VII-Izjava-o-statusu-nositelja-projekta-temeljem-Zakona-o-javno…

Prilog-VIII-Vrijednosti-indeksa-razvijenosti-i-pokazatelja-za-izračun-…

Prilog-IX-Pojašnjenje-kriterija-odabira

Prilog_X._Pravilnik_za_odabir_projekata_na_natječajima_LAG-a_Zrinska_gor…

Prilog-XI.-Izjava-nositelja-projekta-o-osiguranju-sredstava (1)

Radni-list-uz-Prilog-III.-Opis-projekta_LAG_ZGTxlsx (1)

Rang lista LAG Natječaja 2.1.1.