This message is only visible to admins.
Problem displaying Facebook posts.
Click to show error
Error: Server configuration issue

Refundacija troškova vanjskih intelektualnih usluga za 2021. godinu

Odluka o pravu na refundaciju troškova_2021

ZAHTJEV-ZA-REFUNDACIJU-SREDSTAVA_vanjske intelektualne usluge

Financiranje pretplate na stručne časopise za članove LAG-a za 2021. godinu

Odluka o financiranju pretplate_2021

OBRAZAC PRIJAVE

Natječaj “Dodjela financijske potpore članovima LAG-a” za 2020. godinu

Sve informacije te dokumentacija za prijavu dostupni su ovdje

Rezultati Natječaja “Dodjela financijske potpore članovima LAG-a” za 2020. godinu dostupni su ovdje

Financiranje pretplate na stručne časopise za članove LAG-a 2020.

Financiranje pretplate na stručne časopise za članove LAG 2020

OBRAZAC PRIJAVE

Refundacija troškova kotizacije za sudjelovanje na sajmovima

ODLUKA-O-PRAVU-NA-REFUNDACIJU-ZA-SUDJELOVANJE-NA-SAJMOVIMA

ZAHTJEV-ZA-REFUNDACIJU-SREDSTAVA

Izjava-o-nepostojanju-dvostrukog-financiranja-Zahtjevi-za-refundaciju-kotizacije (1)

Refundacija troškova vanjskih intelektualnih usluga

2020. godina

ODLUKA O PRAVU NA REFUNDACIJU TROŠKOVA VANJSKIH INTELEKTUALINIH USLUGA

ZAHTJEV-ZA-REFUNDACIJU-SREDSTAVA-KONZULTANTI

2019. godina

ODLUKA-O-PRAVU-NA-REFUNDACIJU-TROŠKOVA-VANJSKIH-INTELEKTUALNIH-USLUGA

ZAHTJEV-ZA-REFUNDACIJU-SREDSTAVA-KONZULTANTI (1)

Klikom na donji link preuzmite zahtjev za sufinanciranje događaja na području LAG-a (manifestacije/radionice/edukacije ili dr.) :

Zahtjev-za-sufinanciranje-događaja-u-suorganizaciji-laga