This message is only visible to admins.
Problem displaying Facebook posts.
Click to show error
Error: Server configuration issue

EDUKACIJA-PODRŠKA-PROMOCIJA

edukacija-podrska-promocija

Cilj projekta je promicanje dobrog upravljanja i jačanje participativnog razvoja izgradnjom kapaciteta organizacija civilnog društva i lokalne samouprave. Projekt će se provoditi u tri hrvatske regije (Grad Zagreb, Šibensko-kninska i Sisačko-moslavačka županija).

Želimo lokalne vlasti koje:

 • osiguravaju transparentnost
 • u radu i odlučivanju te glas za sve
 • pružaju učinkovite javne usluge
 • promiču dobrobit svih stanovnika
 • stvaraju povoljnu klimu za ekonomski rast

DOPRINOS PROJEKTA

 • bolji pristup informacijama o zakonima, planovima i odlukama, najboljoj praksi i stručnoj pomoći
 • jačanje svijesti javnosti za bolje razumijevanje i promicanje vladavine prava i dobrog upravljanja
 • mogućnosti umrežavanja i partnerstava među različitim krajevima i sektorima
 • jačanje znanja i vještina za planiranje i provedbu partnerskih projekata za rješavanje problema zajednice
 • bolja suradnja između svih zainteresiranih strana,
 • kao važan preduvjet za poboljšanje kvalitete upravljanja u svim dijelovima Hrvatske

{ Glavne aktivnosti }

EDUKACIJA za ključne lokalne dionike o načelima dobrog upravljanja, metodama participativnog planiranja i provedbi planova lokalnog razvoja te analizi javnih politika:

 • Škola za dobro upravljanje i participativni razvoj– modularni trening-program,  pet dvodnevnih blokova
 • analiza politika i izrada izvještaja iz sjene – trodnevna obuka

PODRŠKA – informiranje i pomoć organizacijama civilnog društva, lokalnoj samoupravi i drugim lokalnim dionicima:

 • redovno informiranje – elektronska glasila ODRAZ-a i Udruge gradova u RH
 • tehnička pomoć – priprema partnerskih projekata
 • posjet i obilazak primjera dobre prakse – Belgija: grad Ghent i relevantne organizacije u Bruxellesu

PROMICANJE dobrog upravljanja u javnosti:

 • kratki film o važnosti i koristi od javnih konzultacija, sudjelovanja u odlučivanju i dobrog upravljanja za sve sektore i zajednicu
 • tri javna događanja (Zagreb, Sisak i Knin) – rasprava o sudjelovanju javnosti i preporuke
 • za poboljšanje procesa
 • suradnja s medijima – redovno izvještavanje o aktivnostima projekta i uključivanje u javna događanja

OČEKIVANI REZULTATI

 • 50 predstavnika OCD-a, lokalnih vlasti, gradskih vijeća i vijeća mladih te drugih ključnih lokalnih dionika završilo edukaciju o načelima i metodama dobrog upravljanja i participativnog razvoja te steklo znanja za analizu politika i izradu izvještaja iz sjene
 • 300 informacija proslijeđeno zainteresiranim dionicima o bespovratnim sredstvima, događanjima, edukacijama, osposobljavanju i publikacijama, putem elektroničkih glasila i društvenih mreža
 • 1 kratki film o važnosti i koristi od javnih konzultacija i sudjelovanja građana u odlučivanju i upravljanju
 • 6 novih međusektorskih projektnih partnerstava
 • 20 lokalnih dionika upoznato s primjerima dobre prakse iz Belgije
 • 3 javna događanja > oko 150 sudionika > prijedlog preporuka za poboljšanje sudjelovanja javnosti u procesima odlučivanja i dobrog upravljanja
 • 10 medijskih nastupa i objava

Koordinator projekta: ODRAZ – Održivi razvoj zajednice

Partneri: Udruga gradova u Hrvatskoj; Udruga ZvoniMir Knin, LAG Zrinska gora-turopolje

Trajanje projekta: 24 mjeseca (1. siječnja 2015. – 31. prosinca 2016.)

Financijska podrška: Ovaj projekt financira EU  / IPA 2011 – Jačanje podrške OCD-a u povećanju transparentnosti i dobrog upravljanja u hrvatskoj javnoj upravi. Udio troškova u projektu sufinancira Ured za udruge Vlade RH

epp-info-letak

EU SUFINANCIRANJE

 

TELI2
logo

About Project

The project is based around the LEADER program which is a highly effective and successful model of integrated social and economic development in rural communities. LEADER  is delivered in a variety of different fashions by the member states.

The project will entail a study  of the  delivery of the LEADER programme – seeking  examples of the most efficient modes of implementation in the partner countries; and the transference of this knowledge to identified stakeholders in the form of a high quality accredited course delivered using a blended learning model. The programme will be accredited through LIT, UL and the City and Guilds system.

The key objectives are to carry out research on the delivery of LEADER in member states and training needs of LEADER staff and Board members, to deliver a best practice-based training course of  implementation to LEADER company management and staff recruited by all the LEADER-related partners. It also seeks to promote shared learning between countries that have established LEADER programmes and those that are relative newcomers to delivery. The project will use a mix of on-line learning and learning workshops for programme delivery. The programme will also include work-based learning by participants and will allow for the Recognition of Prior Learning. Learning workshops will take place in Portugal, Ireland and Poland and will involve 18 participants envisaged from the programme (2 from each partner with the exception of LIT and UL who will have one person each in attendance). Further objectives of the project are the up-skilling of LEADER delivery organisations through life-long learning; the enhancement of the possibility of LEADER staff mobility; an increase in the number of transnational projects which may arise from the creation of networks and relationships.

The project and its results will be disseminated through a combination of an on-line environment, a newsletter and brochure and a dissemination workshop in each partner country aimed at policy-makers and LEADER organisations.

The participant organisations have extensive experience in the delivery of LEADER programmes, the delivery of high quality Rural Development and Sustainable Development Education and the management and delivery of successful European Projects.

The delivery of the programme will involve a research phase involving the resources of all the partners, a curriculum design phase, a delivery phase and will incorporate on-going evaluation throughout. It will involve structured measurable input from all of the partners into the creation of a robust methodology on the most effective and efficient method of delivering LEADER.

The main output of the project will be an accredited LEADER programme within the European qualifications framework  that is aimed at professionals and policy makers. This programme which will be available  to be delivered by VET providers in all member states will provide stakeholders with the knowledge, and skills to implement successful LEADER programs and projects. All of the programme material including curriculum, learning content, assessment models and accreditation will be made available free of charge to all.

LIT will maintain the project website for three years minimum after the end of the programme.

eu-erasmus_1

PAMETNE KLUPE ZA PAMETNE ZAJEDNICE

Projekt obuhvaća postavljanje 4 pametne klupe, po jedna u svakoj od općina na području LAG-a Zrinska gora – Turopolje: Općina Lekenik, Martinska Ves, Orle i Donji Kukuruzari

 • Sufinanciranje projekta:
 • Općina 3.000,00 kn,
 • HEP 6.000,00 kn
 • ostatak sredstava izdvojio je LAG

Ukupna vrijednost projekta: 6.000 EUR

Trajanje projekta: srpanj – kolovoz 2016. godine

  

RAZVOJ CIKLOTURISTIČKOG SADRŽAJA

Projekt “Razvoj cikloturističkog sadržaja” obuhvaća postavljanje 2 servisne stanice za bicikle na dvije lokacije na području LAG Zrinska gora – Turopolje. Obje lokacije nalaze se na području frekventnih biciklističkih ruta koje prolaze kroz Etno naselje Novo Čiče i Izletište Ključić Brdo.

Cilj projekta je doprinijeti razvoju cikloturizma na ruralnom području LAG-a te unaprijediti infrastrukturu biciklističkih staza.

Ukupna vrijednost projekta: 20.700,00 kn

Sufinanciranje Zagrebačke županije: 16.969,50 kn

Trajanje projekta: prosinac 2017. – ožujak 2018.

UDRUŽIVANJEM DO JAČANJA KAPACITETA POLJOPRIVREDNIH PROIZVOĐAČA

Temeljem provedbe TO 19.3.2. međuteritorijalni projekt suradnje “Udruživanjem do jačanja kapaciteta poljoprivrednih proizvođača” provodimo s glavnim partnerom LAG-om Posavina te partnerima LAG-om Zapadna Slavonija i LAG-om Slavonska Ravnica.

Ukupna vrijednost projekta iznosi 847.834,77 kn, a LAG-u Zrinska gora – Turopolje dodijeljen je iznos 393.312,50 kn za provedbu sljedećih aktivnosti:

 • Edukacija za proizvođače voća i povrća – Edukacija proizvođača i informiranje, tehnička pomoć proizvođačima pri osnivanju pravnog oblika udruženja.
 • Dvodnevno studijsko putovanje na područje LAG-a Zapadna Slavonija, LAG-a Slavonska ravnica i LAG-a Posavina – 50 proizvođača voća i povrća i oni koji to žele postati u svrhu prikupljanja znanja i iskustava na području udruživanja u poljoprivredi i povezivanja poljoprivrede i ruralnog turizma.
 • Nabavka opreme: drveni pokretni štand – 40 komada, berač bobičastog voća – 1 komad.
 • Promocija poljoprivrednih proizvodača – Izrada 400 kataloga proizvodača voća i povrća s područja LAG-a i izrada web stranice s interaktivnom kartom s označenim lokacijama i podacima o proizvodačima.
 • „Vidljivost” Izrada bannera, prezentacijskog zida i 500 letaka u svrhu informiranja javnosti i vidljivosti projekta.

Cilj projekta je jačanje kapaciteta i konkurentnosti poljoprivrednih proizvođača u sektoru voćarstva i povrtlarstva kroz razmjenu znanja i iskustava, opremanje te promociju poljoprivrednih proizvoda u cilju povećanja samoodrživosti poljoprivrednih gospodarstava i malih gospodarstvenika na ruralnim područjima te poticanju njihovog udruživanja.

Trajanje projekta: 01.03.2019. – 31.12.2020.

PAMETNA SOLARNA DRVENA KLUPA

Na temelju Natječaja za dodjelu donacija 2020. “Svjetlo na zajedničkom putu” Hrvatska elektroprivreda d.d. sufinancirala je projekt koji provodi LAG Zrinska gora – Turopolje “Pametna solarna drvena klupa”.

Projekt obuhvaća nabavku jedne pametne solarne klupe. Solarna klupa je dimenzije 140x50x50x cm. Izrađena je od kvalitetnog drva hrasta, uključuje solarne panele, regulator napona, akumulatorske baterije, router za Internet, spojne elemente, dva USB utora za istovremeno punjenje četiri elektronička uređaja, wi-fi pristupnu točku te QR kod.

Solarna klupa će biti postavljena na 8 lokacija koje će biti na području svake jedinice lokalne samouprave koje su u sastavu LAG-a Zrinska gora – Turopolje, a uključuju gradove: Glina, Petrinja, Sisak i Velika Gorica te općine: Martinska Ves, Donji Kukuruzari, Orle i Lekenik.

Ukupan iznos projekta je 15.000,00 kn, uz subvencioniranje HEP-a u iznosu 8.000,00 kn.

UNLOCK – otključajmo potencijal ruralnih područja

Hrvatski zavod za zapošljavanje Područni ured Sisak započeo je s provedbom projekta UNLOCK – Otključajmo potencijal ruralnih područja, koji je financiran sredstvima iz programa ERASMUS+, Ključna aktivnost 3: Podrška reformi politike.

Opći je cilj projekta poticati zapošljavanje odnosno samozapošljavanje mladih osoba kroz stvaranje preduvjeta za razvoj poduzetništva mladih u ruralnim područjima te pružanja podrške mladim poduzetnicima. Specifični je cilj projekta razvijati politike za mlade s fokusom na stvaranje prilika za (samo)zapošljavanje mladih osoba u ruralnim područjima kroz razvoj poduzetništva i poticanje pozitivne poduzetničke klime za mlade.

Ruralna područja koja će projekt obuhvatiti su Glina, Majur i Hrvatska Kostajnica, u kojima će se provoditi nekoliko glavnih aktivnosti: online konzultacije s mladima, fokus grupe s učenicima, sastanci mladih i donositelja odluka te konferencija o mogućnostima za mlade u ruralnim područjima.

Projekt će otvoriti prostor za razgovor i raspravu te zajedničko promišljanje mladih i donositelja odluka o potrebama ruralne mladeži te jačanju sustava podrške mladim poduzetnicima. Rezultat projekt bit će Akcijski plan za razvoj poduzetništva mladih u Glini, Majuru i Hrvatskoj Kostajnici koji će sadržavati konkretne akcije, a koje će voditi ka ispunjenu potreba mladih i pružanju još efikasnije podrške na tržištu rada.

U provedbi projekta sudjeluje 11 partnera: Sisačko-moslavačka županija, Srednja škola Glina, Grad Glina, Općina Majur, Grad Hrvatska Kostajnica, LAG Una, LAG Zrinska Gora-Turopolje, Udruga za obrazovanje, kulturu i razvoj, civilnog društva ”LUTUM”, Udruga mladih Invictus, Hrvatska gospodarska komora – Županijska komora Sisak, Hrvatska obrtnička komora – Obrtnička komora Sisačko-moslavačke županije. Vrijednost projekta je 9.505,00 EUR, a provodit će se tijekom 13 mjeseci, od 1. rujna 2020. do 30. rujna 2021. godine.

ZNANJEM DO PROMJENA

O PROJEKTU

Europski socijalni fond: Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.
Jačanje kapaciteta OCD-a za odgovaranje na potrebe lokalne zajednice UP.04.2.1.11

Posredničko tijelo razine 1: Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske

Posredničko tijelo razine 2: Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva

Naziv projekta: Znanjem do promjena

Kodni broj: UP.04.2.1.11.0090

Korisnik: Lokalna akcijska grupa Posavina

Razdoblje provedbe projekta: 19.04.2022. – 19.04.2023.

Vrijednost projekta: 377.999,42 kn

321.299,51 kn iz Europskog socijalnog fonda
56.699,91 kn iz Državnog proračuna Republike Hrvatske

PARTNERI

 • Sibinjska udruga mladih
  • Eko centar Latinovac
  • Udruga „Dubovac“ Bili Brig
  • Kreativna udruga mladih LIMES
  • Udruga „STUP“
  • Bebrinska udruga mladih
  • Dobrovoljno vatrogasno društvo Podcrkavlje
  • LAG Zrinska gora – Turopolje

REZULTATI PROJEKTA

 • 10 predstavnika OCD-a educirano u području računovodstva neprofitnih organizacija civilnog društva te zakonodavnog okvira za
  • 20 zaposlenika i/ili volontera ojačano i unaprijeđeno za neposredan rad u području zapošljavanja, socijalnog uključivanja i obrazovanja
  • na volonterski rad potaknuto 70 volontera
  • ojačani kapaciteti članova OCD-a (15) na potrebe lokalne zajednice, posebno u kriznim situacijama

AKTIVNOSTI PROJEKTA

 • Edukacija „Računovodstvo neprofitnih organizacija civilnog društva“
  • Edukacija „Menadžment volontera“
  • Edukacija „JA volonter“
  • Edukacija „Upravljanje udrugom u vrijeme epidemije virusom COVID – 19“
  • Edukacija „Potrebe lokalne zajednice, posebno u kriznim situacijama“
  • Volonterske akcije čišćenja okoliša
  • Festival na jezeru Petnja
 • Ljetni kamp u Latinovcu
  • Vatrogasna vježba
  • Izrada Priručnika za samopomoć i podršku ranjivim skupinama u kriznim situacijama
  • Studijsko putovanje u Petrinju
  • Promidžba i vidljivost
  • Upravljanje projektom i administracija

 

„OBILJEŽAVANJE STOLJETNE TRADICIJE IZRADE TAMBURA U PRELOŠĆICI“

Tambura je rad petrinjskog umjetnika Valentina Valenta, sa svojom veličinom visoka gotovo 4 m impozantno je zasjala u dvorištu župnog dvora, a na nju se može i zasvirati. Glavni inicijator ovog projekta je državni tajnik u Ministarstvu poljoprivrede Tugomir Majdak, a projekt je realizirao LAG Zrinska gora – Turopolje uz potporu Sisačko – moslavačke županije.

Izrada tamburice u Prelošćici je započela sredinom 19. stoljeća. Najpoznatiji graditelji tambura bili su Maksimilijan Gilg i njegov sin Stjepan Gilg koji je kasnije proizvodnju preselio u Sisak. Za visoku kvalitetu svojih instrumenata koje su izvozili diljem svijeta dobili su niz priznanja. Živući nasljednici obitelji Gilg, Velimir i Antonio Zwirn jedini su majstori glazbalari koji nastavljaju tradiciju obrta iz 19. stoljeća te se trenutno njihova tvornica tambura nalazi u Novom Čiču.

Više o održanoj svečanosti povodom završetka projekta dostupno je ovdje