1.1.1. “Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava”

Na temelju članka 29. stavka 1. Pravilnika o provedbi podmjere 19.2. »Provedba operacija unutar CLLD strategije«, podmjere 19.3. »Priprema i provedba aktivnosti suradnje LAG-a« i podmjere 19.4. »Tekući troškovi i animacija« unutar mjere 19 »Potpora lokalnom razvoju u okviru inicijative LEADER (CLLD – lokalni razvoj pod vodstvom zajednice)« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. (»Narodne novine«, br. 96/17 i 53/18; u daljnjem tekstu: Pravilnik), Lokalna akcijska grupa „Zrinska gora-Turopolje“, na dan 14.7.2022. godine objavljuje Natječaj za provedbu tipa operacije 1.1.1. “Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava” u ukupnom iznosu od 327.143,49 HRK.

Najniža vrijednost potpore po projektu iznosi 5.000 EUR u kunskoj protuvrijednosti.

Najviša vrijednost potpore po projektu iznosi 35.000 EUR u kunskoj protuvrijednosti.

Početak prijave: 28.07.2022.

Kraj prijave: 30.08.2022.

Pitanja s jasno naznačenom referencom na ovaj Natječaj moguće je poslati od dana objave natječaja do najkasnije 15 dana prije isteka roka za podnošenje prijava projekata isključivo putem e-pošte adresu: ured@lag-zrinskagora-turopolje.hr.

Postavljeno pitanje treba sadržavati potpis te biti jasno postavljeno.

Tekst natječaja i pripadajući obrasci i prilozi nalaze se u prilogu.

OBAVIJEST O IZMJENI LAG NATJEČAJA na dan 15.6.2023. godine:

Upravni odbor LAG-a Zrinska gora – Turopolje donosi odluku o povećanju raspoloživih sredstava za Mjeru 1.1.1. “Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava”

Ovom Odlukom mijenja se iznos raspoloživih sredstava sa 327.143,49 HRK na 805.439,45 HRK / 106.900,19 EUR

NATJEČAJ – IZMJENA:

LAG_natječaj_TO_1.1.1._LRS LAG_- izmjena 15.06.2023.

NATJEČAJ:

LAG_natječaj_TO_1.1.1.

OBRASCI:

Obrazac A. Prijavni obrazac

Obrazac B. Plan nabave – Tablica troškova i izračuna potpore

Obrazac C. Izjava o partnerskim i povezanim poduzećima

Obrazac D. Izjava o poljoprivrednoj mehanizaciji (traktori)

PRILOZI:

Prilog I. – Natječajna dokumentacija

Prilog II. – Lista prihvatljivih troškova

Prilog III. – Popis proizvoda

Prilog IV. – Izjava nositelja projekta o nemogućnosti odbitka pretporeza…

Prilog V. – Uputa za prikupljanje ponuda

Prilog VI. – Specifični kriteriji za ulaganja u poljoprivrednu mehanizac…

Prilog VII. – Uputa MZOIE

Prilog-VIII-pojašnjenje-kriterija-odabira

Prilog-IX.-Vodič-za-korisnike-o-definiciji-malih-i-srednjih-poduzeća

Prilog X. – Pravilnik za odabir projekata na natječajima LAG-a Zrinska g…

Prilog-XI.-Izjava-o-nepostojanju-sukoba-interesa

Prilog-XII.-Izjava-o-bespovratnim-sredstvima

Prilog XIII.Izjava_o_davanju_suglasnosti_za_obradu_osobnih_podataka_LAG…

Rang lista TO 1.1.1.