This message is only visible to admins.
Problem displaying Facebook posts.
Click to show error
Error: Server configuration issue

Lokalna razvojna strategija Lokalne akcijske grupe Zrinska Gora-Turopolje za razdoblje od 2014.-2020- temeljni  je dokument strateškog planiranja područja koje obuhvaća osam jedinica lokalne samouprave: gradove – Petrinja, Glina, Sisak, Velika Gorica i općine – Lekenik, Orle, Martinska Ves, Donji Kukuruzari.

Lokalna razvojna strategija sadrži dugoročne razvojne strateške ciljeve i proritetne aktivnosti koje je potrebno provesti kako bi se ostvario razvoj osmišljen dugotrajnim procesom sastanaka i konzultacija s relevatnim razvojnim dionicima iz sva tri razvojna sektora, javnim, privatnim i civilnim. Strategija LAG-a prvi je dokument koji mobilizira ukupne razvojne kapacitete vlastitih resursa i razvojnih dionika, uvažavajući prostorne preduvjete i ograničenja, ali i kapacitete lokalnih stanovnika koje je potrebno dalje razvijati, te otvara nove razvojne mogućnosti privlačenja novih stanovnika na prostore LAG-a s inovativnim projektima i razvojnim programima koji će omogućiti brži i veći održivi razvoj cjelokupnog područja.

EVALUACIJA PROVEDBE LRS(mid-term)_2014. – 2020.

LRS 2014. – 2020. 5. IZMJENA-FINAL

LRS 2014. – 2020. _4. izmjena

Odluka o 4.izmjeni LRS

LRS 2014. – 2020. IZMJENA

ODLUKA O USVAJANJU IZMJENA LRS

USKLAĐENA LRS 2014-2020 S PRILOZIMA

Odluka o usvajanju lokalne razvojne strategije za razdoblje 2014-2020

Lokalna razvojna strategija 2014-2020

Lokalna razvojna strategija 2007-2013