Lokalna razvojna strategija Lokalne akcijske grupe Zrinska Gora-Turopolje za razdoblje od 2014.-2020- temeljni  je dokument strateškog planiranja područja koje obuhvaća osam jedinica lokalne samouprave: gradove – Petrinja, Glina, Sisak, Velika Gorica i općine – Lekenik, Orle, Martinska Ves, Donji Kukuruzari.

Lokalna razvojna strategija sadrži dugoročne razvojne strateške ciljeve i proritetne aktivnosti koje je potrebno provesti kako bi se ostvario razvoj osmišljen dugotrajnim procesom sastanaka i konzultacija s relevatnim razvojnim dionicima iz sva tri razvojna sektora, javnim, privatnim i civilnim. Strategija LAG-a prvi je dokument koji mobilizira ukupne razvojne kapacitete vlastitih resursa i razvojnih dionika, uvažavajući prostorne preduvjete i ograničenja, ali i kapacitete lokalnih stanovnika koje je potrebno dalje razvijati, te otvara nove razvojne mogućnosti privlačenja novih stanovnika na prostore LAG-a s inovativnim projektima i razvojnim programima koji će omogućiti brži i veći održivi razvoj cjelokupnog područja.

  • Šetalište Kajetana Knežića 11
    44250 Petrinja

  • ured@lag-zrinskagora-turopolje.hr

  • Ponedjeljak – Petak: 07:30 – 15:30