LEADER – “Links between actions for the development of the rural economy”, predstavlja Inicijativu Europske Zajednice za mobiliziranje i provedbu ruralnog razvoja u ruralnim zajednicama kroz lokalna partnerstva javnog i privatnog sektora („Lokalne akcijske grupe”). Namjera mu je pomoći ljudima, udrugama, poduzećima i ostalim potencijalnim čimbenicima u ruralnim područjima da razmotre potencijal svojeg područja te potaknu provedbu integriranih, kvalitetnih i originalnih strategija održivog razvoja.

Jedna od osnovnih karakteristika LEADER-a je stavljanje naglaska na lokalno stanovništvo koje se oduvijek smatralo glavnim čimbenikom ruralnih područja, a ono što je činilo posebnost LEADER projekata u njegovim počecima bilo je pouzdanje u ljude koji žive u ruralnim područjima i u njihove sposobnosti za otkrivanje onoga što najbolje odgovara njihovom okolišu, kulturi, radnim tradicijama i vještinama.

Načela pristupa LEADER:

 • Pristup temeljen na osobitostima područja – Pristup na temelju područja obuhvaća mali, socijalno povezan teritorij koji je često okarakteriziran zajedničkim tradicijama, domaćim identitetom, osjećajem pripadnosti ili zajedničkim potrebama i očekivanjima. Takvo područje predstavlja ciljno područje za implementaciju ruralnih mjera, a postojanje takvih područja omogućava održivi razvoj u smislu lakšeg prepoznavanja lokalnih snaga i slabosti, prijetnji i prilika, endogenih potencijala, te identifikaciju važnijih uskih grla..
 • Pristup odozdo prema gore („bottom-up pristup“) – Od sedam elemenata LEADER-a najosobitiji je bottom-up pristup. Bottom-up pristup znači da lokalni čimbenici sudjeluju u donošenju odluka vezanih za strategiju i selekcioniranje prioriteta koji bi se trebali provesti u njihovom lokalnom području.
 • Razvoj lokalnih partnerstava u pristupima i djelovanju (Lokalne akcijske grupe)– Uspostavljanje lokalnog partnerstava, znanog kao „Lokalna Akcijska Grupa“ (LAG), izvorna je i važna značajka LEADER programa. LAG ima zadatak identificirati i implementirati lokalnu razvojnu strategiju, donositi odluke vezane za alokaciju svojih financijski izvora te njihovo upravljanje
 • Inovativni pristup – tradicija je svakako temelj održivog ruralnog razvoja, ali su inovacije nužne kako bi se tradicionalne vrijednosti predstavile na nov i tržišno konkurentan način. LEADER može imati važnu ulogu u stimuliranju novih inovativnih pristupa razvoju ruralnih područja. Velika sloboda i fleksibilnost LAG-ova u donošenju odluka o aktivnostima koje žele podržati potiču inovaciju.
 • Umrežavanje i suradnja – povezivanje, sinergijsko djelovanje u razvojnim procesima, razmjena znanja i iskustava, u današnjoj modernoj Europi, pa tako i u Hrvatskoj od ključne su važnosti.
 • Integralni pristup – LEADER nije sektorski razvojni program, međutim lokalna razvojna strategija mora imati multi-sektorsku podlogu, odnosno integrirati aktivnosti nekoliko sektora. Aktivnosti i projekti sadržani u lokalnoj strategiji trebaju biti povezani i koordinirani u usklađenu cjelinu. Integracija se može odnositi na aktivnosti provedene u jednom sektoru, na sve programske aktivnosti ili specifične grupe aktivnosti, ili najvažnije od svega, može se odnositi na veze između različitih ekonomskih, društvenih, kulturnih, prirodnih čimbenika i sektora.
 • Umrežavanje i suradnja – Umrežavanje uključuje razmjenu dostignuća, iskustava i know-how između LEADER grupa, ruralnih područja, vlasti i organizacija uključenih u ruralni razvoj unutar EU, neovisno o tome da li su direktni LEADER korisnici. Ono se također odnosi na transfer dobre prakse, diseminaciju inovativnosti i razvijanje na temelju znanja stečenog na lokalnom ruralnom razvoju. Suradnja ide dalje od samog umrežavanja. Ona uključuje Lokalne Akcijske Grupe koje provode zajednički projekt sa drugom LEADER grupom, ili sa grupom koja ima sličan pristup u drugoj regiji, državi članici, ili čak u nekoj trećoj zemlji.

Za uvođenje i provedbu LEADER programa u Hrvatskoj zaduženo je Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja, unutar kojeg djeluje IPARD Agencija kao njezino provedbeno tijelo nadležno za aktivnosti u pogledu njegove provedbe.

 • Šetalište Kajetana Knežića 11
  44250 Petrinja

 • ured@lag-zrinskagora-turopolje.hr

 • Ponedjeljak – Petak: 07:30 – 15:30