Projekt se provodi u sklopu natječaja program Erasmus+ – Ključna aktivnost 1 za područje mladih (Projekt 2023-1-HR01-KA154-YOU-000126227).

Partner projekta je OŠ Mladost iz Lekenika.

Cilj projekta je stjecanje znanja te razvoj poduzetničkih vještina, aktivno sudjelovanje u kreiranju lokalnog proračuna s
naglaskom na mogućnosti za mlade poljoprivrednike što doprinosi održivom rastu, poticanju inovacija i stvaranju aktivnog
građanstva na lokalnoj razini, ali i na području cijele Europe.
Projekt uključuje provedbu aktivnosti:

  1. Radionice za mlade – učenike 7. i 8. razreda OŠ Mladost koje uključuju: učenje o ekologiji i održivom načinu života – učionica na otvorenom;
    Kako proizvoditi hranu i brinuti o okolišu – ekološki način bavljenja poljoprivredom;
    Stjecanje i razvijanje poduzetničkih vještina s osvrtom na mogućnosti financiranja korištenjem bespovratnih EU sredstava;
    sudjelovanje u kreiranju lokalnog proračuna – sastanak sa donositeljima odluka
  2. Mini projekt menadžment -razrada ideja te prezentacija najboljih ideja – konferencija
  3. Studijski posjet u Pulu (OŠ Monte Zaro, UZ Ekoznalci Montezarci) i Poreč (Srednja škole Mate Balote u Poreču) kao primjeri dobre prakse stjecanja znanja o ekologiji na praktičnom primjeru
  4. Evaluacija i diseminacija

Ukupna vrijednost projekta iznosi 27.900,00 EUR, a trajanje projekta je 12 mjeseci.