U sklopu provedbe podmjere 19.3.2. PRR RH međuteritorijalni projekt suradnje “Od Istoka do Juga” provodimo s glavnim partnerom LAG-om Virovitički prsten te partnerima: LAG-om Adrion i  LAG-om Srijem

Ukupna vrijednost projekta iznosi 132.768,67 EUR., a trajanje projekta je 36 mjeseci.

Ciljevi Projekta su:
– Opći cilj: Promocija područja kroz razvoj ruralnog turizma i jačanje ljudskih kapaciteta dionika s područja LAG-ova partnera
Specifični ciljevi:
– SC 1. Promovirati LAG područje s naglaskom na ruralni turizam i prepoznatljivost lokalnih proizvoda
– SC. 2 Promocija ruralnog turizma i dopunskih djelatnosti u ruralnom području kroz povezivanje ponude i izrade promotivnih materijala, poboljšanje kvalitete proizvoda/stvaranje novih proizvoda
– SC 3. Promoviranjem područja i razmjenom iskustava razvijati ruralni turizam
– SC 4. Jačanje kapaciteta poljoprivredne proizvodnje na području LAG-a; Prikupljanje specifičnih znanja i vještina o povezivanju poljoprivrede i ruralnog turizma; Razmjena iskustava i znanja u svrhu razvoja dopunskih djelatnosti u poljoprivredi