Na temelju Natječaja za dodjelu donacija 2020. “Svjetlo na zajedničkom putu” Hrvatska elektroprivreda d.d. sufinancirala je projekt koji provodi LAG Zrinska gora – Turopolje “Pametna solarna drvena klupa”.

Projekt obuhvaća nabavku jedne pametne solarne klupe. Solarna klupa je dimenzije 140x50x50x cm. Izrađena je od kvalitetnog drva hrasta, uključuje solarne panele, regulator napona, akumulatorske baterije, router za Internet, spojne elemente, dva USB utora za istovremeno punjenje četiri elektronička uređaja, wi-fi pristupnu točku te QR kod.

Solarna klupa će biti postavljena na 8 lokacija koje će biti na području svake jedinice lokalne samouprave koje su u sastavu LAG-a Zrinska gora – Turopolje, a uključuju gradove: Glina, Petrinja, Sisak i Velika Gorica te općine: Martinska Ves, Donji Kukuruzari, Orle i Lekenik.

Ukupan iznos projekta je 15.000,00 kn, uz subvencioniranje HEP-a u iznosu 8.000,00 kn.