Projekt “Razvoj cikloturističkog sadržaja” obuhvaća postavljanje 2 servisne stanice za bicikle na dvije lokacije na području LAG Zrinska gora – Turopolje. Obje lokacije nalaze se na području frekventnih biciklističkih ruta koje prolaze kroz Etno naselje Novo Čiče i Izletište Ključić Brdo.

Cilj projekta je doprinijeti razvoju cikloturizma na ruralnom području LAG-a te unaprijediti infrastrukturu biciklističkih staza.

Ukupna vrijednost projekta: 20.700,00 kn

Sufinanciranje Zagrebačke županije: 16.969,50 kn

Trajanje projekta: prosinac 2017. – ožujak 2018.