O PROJEKTU

Europski socijalni fond: Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.
Jačanje kapaciteta OCD-a za odgovaranje na potrebe lokalne zajednice UP.04.2.1.11

Posredničko tijelo razine 1: Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske

Posredničko tijelo razine 2: Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva

Naziv projekta: Znanjem do promjena

Kodni broj: UP.04.2.1.11.0090

Korisnik: Lokalna akcijska grupa Posavina

Razdoblje provedbe projekta: 19.04.2022. – 19.04.2023.

Vrijednost projekta: 377.999,42 kn

321.299,51 kn iz Europskog socijalnog fonda
56.699,91 kn iz Državnog proračuna Republike Hrvatske

PARTNERI

 • Sibinjska udruga mladih
 • Eko centar Latinovac
 • Udruga „Dubovac“ Bili Brig
 • Kreativna udruga mladih LIMES
 • Udruga „STUP“
 • Bebrinska udruga mladih
 • Dobrovoljno vatrogasno društvo Podcrkavlje
 • LAG Zrinska gora – Turopolje

REZULTATI PROJEKTA

 • 10 predstavnika OCD-a educirano u području računovodstva neprofitnih organizacija civilnog društva te zakonodavnog okvira za
 • 20 zaposlenika i/ili volontera ojačano i unaprijeđeno za neposredan rad u području zapošljavanja, socijalnog uključivanja i obrazovanja
 • na volonterski rad potaknuto 70 volontera
 •  ojačani kapaciteti članova OCD-a (15) na potrebe lokalne zajednice, posebno u kriznim situacijama

AKTIVNOSTI PROJEKTA

 • Edukacija „Računovodstvo neprofitnih organizacija civilnog društva“
 • Edukacija „Menadžment volontera“
 • Edukacija „JA volonter“
 • Edukacija „Upravljanje udrugom u vrijeme epidemije virusom COVID – 19“
 • Edukacija „Potrebe lokalne zajednice, posebno u kriznim situacijama“
 • Volonterske akcije čišćenja okoliša
 • Festival na jezeru Petnja
 • Ljetni kamp u Latinovcu
 • Vatrogasna vježba
 • Izrada Priručnika za samopomoć i podršku ranjivim skupinama u kriznim situacijama
 • Studijsko putovanje u Petrinju
 • Promidžba i vidljivost
 • Upravljanje projektom i administracija