Hrvatski zavod za zapošljavanje Područni ured Sisak započeo je s provedbom projekta UNLOCK – Otključajmo potencijal ruralnih područja, koji je financiran sredstvima iz programa ERASMUS+, Ključna aktivnost 3: Podrška reformi politike.

Opći je cilj projekta poticati zapošljavanje odnosno samozapošljavanje mladih osoba kroz stvaranje preduvjeta za razvoj poduzetništva mladih u ruralnim područjima te pružanja podrške mladim poduzetnicima. Specifični je cilj projekta razvijati politike za mlade s fokusom na stvaranje prilika za (samo)zapošljavanje mladih osoba u ruralnim područjima kroz razvoj poduzetništva i poticanje pozitivne poduzetničke klime za mlade.

Ruralna područja koja će projekt obuhvatiti su Glina, Majur i Hrvatska Kostajnica, u kojima će se provoditi nekoliko glavnih aktivnosti: online konzultacije s mladima, fokus grupe s učenicima, sastanci mladih i donositelja odluka te konferencija o mogućnostima za mlade u ruralnim područjima.

Projekt će otvoriti prostor za razgovor i raspravu te zajedničko promišljanje mladih i donositelja odluka o potrebama ruralne mladeži te jačanju sustava podrške mladim poduzetnicima. Rezultat projekt bit će Akcijski plan za razvoj poduzetništva mladih u Glini, Majuru i Hrvatskoj Kostajnici koji će sadržavati konkretne akcije, a koje će voditi ka ispunjenu potreba mladih i pružanju još efikasnije podrške na tržištu rada.

U provedbi projekta sudjeluje 11 partnera: Sisačko-moslavačka županija, Srednja škola Glina, Grad Glina, Općina Majur, Grad Hrvatska Kostajnica, LAG Una, LAG Zrinska Gora-Turopolje, Udruga za obrazovanje, kulturu i razvoj, civilnog društva ”LUTUM”, Udruga mladih Invictus, Hrvatska gospodarska komora – Županijska komora Sisak, Hrvatska obrtnička komora – Obrtnička komora Sisačko-moslavačke županije. Vrijednost projekta je 9.505,00 EUR, a provodit će se tijekom 13 mjeseci, od 1. rujna 2020. do 30. rujna 2021. godine.