EDUKACIJA-PODRŠKA-PROMOCIJA

edukacija-podrska-promocija

Cilj projekta je promicanje dobrog upravljanja i jačanje participativnog razvoja izgradnjom kapaciteta organizacija civilnog društva i lokalne samouprave. Projekt će se provoditi u tri hrvatske regije (Grad Zagreb, Šibensko-kninska i Sisačko-moslavačka županija).

Želimo lokalne vlasti koje:

 • osiguravaju transparentnost
 • u radu i odlučivanju te glas za sve
 • pružaju učinkovite javne usluge
 • promiču dobrobit svih stanovnika
 • stvaraju povoljnu klimu za ekonomski rast

DOPRINOS PROJEKTA

 • bolji pristup informacijama o zakonima, planovima i odlukama, najboljoj praksi i stručnoj pomoći
 • jačanje svijesti javnosti za bolje razumijevanje i promicanje vladavine prava i dobrog upravljanja
 • mogućnosti umrežavanja i partnerstava među različitim krajevima i sektorima
 • jačanje znanja i vještina za planiranje i provedbu partnerskih projekata za rješavanje problema zajednice
 • bolja suradnja između svih zainteresiranih strana,
 • kao važan preduvjet za poboljšanje kvalitete upravljanja u svim dijelovima Hrvatske

{ Glavne aktivnosti }

EDUKACIJA za ključne lokalne dionike o načelima dobrog upravljanja, metodama participativnog planiranja i provedbi planova lokalnog razvoja te analizi javnih politika:

 • Škola za dobro upravljanje i participativni razvoj– modularni trening-program,  pet dvodnevnih blokova
 • analiza politika i izrada izvještaja iz sjene – trodnevna obuka

PODRŠKA – informiranje i pomoć organizacijama civilnog društva, lokalnoj samoupravi i drugim lokalnim dionicima:

 • redovno informiranje – elektronska glasila ODRAZ-a i Udruge gradova u RH
 • tehnička pomoć – priprema partnerskih projekata
 • posjet i obilazak primjera dobre prakse – Belgija: grad Ghent i relevantne organizacije u Bruxellesu

PROMICANJE dobrog upravljanja u javnosti:

 • kratki film o važnosti i koristi od javnih konzultacija, sudjelovanja u odlučivanju i dobrog upravljanja za sve sektore i zajednicu
 • tri javna događanja (Zagreb, Sisak i Knin) – rasprava o sudjelovanju javnosti i preporuke
 • za poboljšanje procesa
 • suradnja s medijima – redovno izvještavanje o aktivnostima projekta i uključivanje u javna događanja

OČEKIVANI REZULTATI

 • 50 predstavnika OCD-a, lokalnih vlasti, gradskih vijeća i vijeća mladih te drugih ključnih lokalnih dionika završilo edukaciju o načelima i metodama dobrog upravljanja i participativnog razvoja te steklo znanja za analizu politika i izradu izvještaja iz sjene
 • 300 informacija proslijeđeno zainteresiranim dionicima o bespovratnim sredstvima, događanjima, edukacijama, osposobljavanju i publikacijama, putem elektroničkih glasila i društvenih mreža
 • 1 kratki film o važnosti i koristi od javnih konzultacija i sudjelovanja građana u odlučivanju i upravljanju
 • 6 novih međusektorskih projektnih partnerstava
 • 20 lokalnih dionika upoznato s primjerima dobre prakse iz Belgije
 • 3 javna događanja > oko 150 sudionika > prijedlog preporuka za poboljšanje sudjelovanja javnosti u procesima odlučivanja i dobrog upravljanja
 • 10 medijskih nastupa i objava

Koordinator projekta: ODRAZ – Održivi razvoj zajednice

Partneri: Udruga gradova u Hrvatskoj; Udruga ZvoniMir Knin, LAG Zrinska gora-turopolje

Trajanje projekta: 24 mjeseca (1. siječnja 2015. – 31. prosinca 2016.)

Financijska podrška: Ovaj projekt financira EU  / IPA 2011 – Jačanje podrške OCD-a u povećanju transparentnosti i dobrog upravljanja u hrvatskoj javnoj upravi. Udio troškova u projektu sufinancira Ured za udruge Vlade RH

epp-info-letak

EU SUFINANCIRANJE