Projekt je odabran kroz natječaj 10. Inin Zeleni pojas i odnosi se na sadnju 5.000 sadnica hrasta lužnjaka na području Velike Gorice – Turopoljski lug te Općine Lekenik.

Konkretni i mjerljivi rezultati koji se postižu provedbom projekta:

  • Posađeno minimalno 5 000 sadnica hrasta lužnjaka na području Velike Gorice i Općine Lekenik
  • Pošumljeno ukupno minimalno 10 000 m2 površine
  • Doprinos smanjenju CO2 te povećanju proizvodnje kisika na području Turopolja i šire
  • Očuvanje zelenih površina te doprinos bioraznolikosti na području Turopolja

Trajanje projekta: 01.07.2023. – 31.12.2023.

Ukupna vrijednost projekta: 5.000,00 EUR

Sponzor: