Monthly Archives: April 2022

//April

JAVNE KONZULTACIJE S DIONICIMA U SVRHU IZRADE NOVE LOKALNE RAZVOJNE STRATEGIJE

By |2022-05-06T07:52:11+01:00April 27th, 2022|Nekategorizirano|

LAG Zrinska gora – Turopolje organizira javne konzultacije s dionicima u svrhu izrade nove Lokalne razvojne strategije LAG-a Zrinska gora - Turopolje za novo Programsko razdoblje 2023. – 2027. godina. Pozivaju se svi dionici (poljoprivrednici, gospodarstvenici, udruge, predstavnici javnih ustanova…) sa područja LAG-a Zrinska gora - Turopolje da sudjeluju na radionicama kako bi aktivno sudjelovali [...]

Održana konferencija INSPIRA LEADER u Opatiji

By |2022-04-26T13:11:21+01:00April 26th, 2022|Nekategorizirano|

Od 21.-23. travnja 2022. u Opatiji, LEADER mreža Hrvatske, u suradnji s LAG-om "Terra liburna", LAGUR-om Vela vrata i Riječkom razvojnom agencijom PORIN, u okviru centra EUROPE DIRECT Rijeka, organizirali su konferenciju koja ima za cilj umrežiti dionike iz ruralnih područja RH kroz dijeljene znanja i iskustava o tranziciji prema zelenim, održivim i otpornim zajednicama [...]

Izmjene natječaja za tip operacije 4.1.1 – ulaganja u sektor mliječnog govedarstva i 4.1.2 – zbrinjavanje, rukovanje i korištenje stajskog gnojiva u cilju smanjenja štetnog utjecaja na okoliš

By |2022-04-26T12:51:02+01:00April 26th, 2022|Nekategorizirano|

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je danas, 25. travnja 2022. izmjene natječaja za: za provedbu Podmjere 4.1. »Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva« – provedba tipa operacije 4.1.1 » Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava« – ulaganja u sektor mliječnog govedarstva  za provedbu Podmjere 4.1. »Potpora za ulaganja u poljoprivredna [...]

Obavijest za potencijalne korisnike četrnaestog natječaja za tip operacije 5.2.1.

By |2022-04-26T12:45:54+01:00April 26th, 2022|Nekategorizirano|

Obavještavamo potencijalne korisnike 14. natječaja za tip operacije 5.2.1. „Obnova poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala“ objavljenog 9. ožujka 2022. godine da za potrebe popunjavanja  obrasca Prilog 10 „Izračun vrijednosti štete i stupnja oštećenja relevantnog poljoprivrednog potencijala“ za štetu nastalu na dugogodišnjim nasadima koriste iznose navedene u tablici „Referentne cijene prihvatljivih troškova za nabavu sadnica za [...]

Javni natječaj za dodjelu potpora za povećanje konkurentnosti za 2022. godinu – proizvodne i neproizvodne djelatnosti u Zagrebačkoj županiji

By |2022-04-11T14:16:13+01:00April 11th, 2022|Nekategorizirano|

U Proračunu Zagrebačke županije za 2022. godinu, u razdjelu 6. Upravnog odjela za gospodarstvo i fondove Europske unije, u programu Potpore malim i srednjim poduzetnicima planirana su sredstva za projekt Bespovratne potpore za poduzetnike, koja su namijenjena za dodjelu bespovratnih potpora za poticanje razvoja poduzetništva, i to za sljedeću namjenu: - za kapitalne pomoći za [...]

Objavljen novi natječaj za tip operacije 4.1.2 – Zbrinjavanje, rukovanje i korištenje stajskog gnojiva u cilju smanjenja štetnog utjecaja na okoliš

By |2022-04-11T14:08:49+01:00April 11th, 2022|Nekategorizirano|

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je dana, 7. travnja 2022. godine deveti Natječaj za provedbu Podmjere 4.1. »Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva«, provedbu tipa operacije 4.1.2 »Zbrinjavanje, rukovanje i korištenje stajskog gnojiva u cilju smanjenja štetnog utjecaja na okoliš«. Prihvatljivi korisnici su fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika [...]

Podnošenje zahtjeva za zbrinjavanje nusproizvoda životinjskog podrijetla od 15. do 30. travnja 2022.

By |2022-04-11T13:42:54+01:00April 11th, 2022|Nekategorizirano|

Obavještavamo zainteresirane subjekte da od 15. do 30. travnja 2022. godine mogu podnijeti zahtjev za nacionalnu potporu za zbrinjavanje nusproizvoda životinjskog podrijetla za 2022. godinu iz Programa potpore zbrinjavanja nusproizvoda životinjskog podrijetla od 2021. do 2023. godine. Podsjećamo da se potpora dodjeljuje za pokriće dijela troškova zbrinjavanja nusproizvoda 1., 2. i 3. kategorije koji su [...]

Javni poziv za dodjelu potpora male vrijednosti u ekološkoj poljoprivredi i ruralnom razvoju u Zagrebačkoj županiji u 2022. godini

By |2022-04-01T13:04:41+01:00April 1st, 2022|Nekategorizirano|

Svrha Javnog poziva je dodjela potpora prihvatljivim korisnicima za ulaganja u materijalnu imovinu ili nematerijalnu imovinu na poljoprivrednim gospodarstvima povezana s primarnom poljoprivrednom proizvodnjom, okrupnjavanje poljoprivrednog zemljišta, plaćanje premije osiguranja, unapređenje i očuvanje genetskog potencijala u stočarstvu, preusmjerenje cjelokupnog gospodarstva na ekološku poljoprivredu, ulaganja u modernizaciju i povećanje konkurentnosti poduzetnika u preradi i stavljanju na [...]

Javni poziv za dodjelu potpora male vrijednosti u poljoprivredi, ruralnom razvoju i šumarstvu u Zagrebačkoj županiji u 2022. godini

By |2022-04-01T12:59:29+01:00April 1st, 2022|Nekategorizirano|

Svrha Javnog poziva je dodjela potpora prihvatljivim korisnicima za ulaganja u materijalnu imovinu ili nematerijalnu imovinu na poljoprivrednim gospodarstvima povezana s primarnom poljoprivrednom proizvodnjom, okrupnjavanje poljoprivrednog zemljišta, plaćanje premije osiguranja, unapređenje i očuvanje genetskog potencijala u stočarstvu, ulaganja u modernizaciju i povećanje konkurentnosti poduzetnika u preradi i stavljanju na tržište poljoprivrednih i prehrambenih proizvodu, edukaciju [...]

Poticanje obnovljivih izvora energije i za OPG-ove

By |2022-04-01T12:21:16+01:00April 1st, 2022|Nekategorizirano|

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio je Javni poziv za poticanje obnovljivih izvora energije, ukupne vrijednosti 100 milijuna kuna. Predmet Poziva je dodjela sredstava Fonda za neposredno sufinanciranje projekata korištenja obnovljivih izvora energije za vlastitu potrošnju odnosno mjera ugradnje sustava za korištenje obnovljivih izvora energije (OIE) sukladno Tehničkim uvjetima iz Poziva. Popisi mjera, [...]