Obavještavamo zainteresirane subjekte da od 15. do 30. travnja 2022. godine mogu podnijeti zahtjev za nacionalnu potporu za zbrinjavanje nusproizvoda životinjskog podrijetla za 2022. godinu iz Programa potpore zbrinjavanja nusproizvoda životinjskog podrijetla od 2021. do 2023. godine.

Podsjećamo da se potpora dodjeljuje za pokriće dijela troškova zbrinjavanja nusproizvoda 1., 2. i 3. kategorije koji su nastali tijekom procesa proizvodnje u objektima za klanje stoke od 1. siječnja do 31. prosinca prethodne godine.

Ukupna omotnica za 2022. godinu od 5 milijuna kuna proporcionalno će se raspodijeliti prihvatljivim korisnicima sukladno broju kilograma nusproizvoda evidentiranih u aplikaciji „Nusproizvodi“ u okviru Jedinstvenog registra domaćih životinja kojeg vodi Ministarstvo poljoprivrede, pri čemu najveći iznos potpore iznosi 0,20 kn po kilogramu isporučenih nusproizvoda.

Za potporu su prihvatljivi korisnici koji posluju u odobrenim objektima za klanje papkara i kopitara ili peradi i lagomorfa upisani u Upisnik odobrenih objekata u poslovanju s hranom životinjskog podrijetla kojega vodi Ministarstvo poljoprivrede.

Zahtjev za potporu podnosi se Agenciji za plaćanja isključivo pisanim putem na obrascu Zahtjeva za potporu, kojeg je nakon popunjavanja potrebno ispisati, ovjeriti i dostaviti Agenciji za plaćanja neposredno ili preporučenom pošiljkom na adresu: Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, Ulica grada Vukovara 269d, 10000 Zagreb s naznakom: „Zahtjev za potporu – nusproizvodi 2022.“.

Uz Zahtjev za potporu obvezno je priložiti i popunjenu i potpisanu Izjavu o poslovnim subjektima.

Dodatne informacije i potrebne obrasce možete pronaći ovdje.

Izvor: https://www.apprrr.hr/