Lokalna akcijska grupa „Zrinska gora-Turopolje“ 01.09.2020. godine raspisuje Natječaj “Dodjela financijske potpore članovima LAG-a” za 2020. godinu.

CILJ NATJEČAJA

  • podrška članovima LAG-a za podizanje kvalitete rada člana kroz potporu LAG-a

Prihvatljivi podnositelji

Na natječaj se mogu prijaviti udruge, zaklade, zadruge, obiteljska poljoprivredna gospodarstva, obrti, društva s ograničenom odgovornošću, dionička društva, domaće radinosti, ustanove i župe koje su u trenutku zatvaranja Natječaja aktivni članovi LAG-a i podmirili su sve dospjele obveze s osnove članarine u LAG-u (u daljnjem tekstu: Prijavitelji).

Prijavitelji koji se mogu javiti na ovaj natječaj moraju imati sjedište osnovne organizacije i/ili obavljati djelatnost na području LAG-a.

Ukupna planirana vrijednost natječaja: 100.000,00 kn

Visina financijske potpore po pojedinom projektu:
– maksimalno do 3.000,00 kn za projekte  iz područja 1. „Podrška manifestacijama i aktivnostima u kulturi“

– maksimalno do 5.000,00 kn za projekte iz područja 2. „Ulaganje u opremu“
– maksimalno do 1.500,00 kn za projekte iz područja 3. „Izgradnja kapaciteta“
– maksimalno do 3.000,00 kn za projekte iz područja 4. „Vanjske intelektualne usluge“
– maksimalno do 5.000,00 kn za projekte iz područja 5. „Razvoj poljoprivrednih gospodarstava i poslovanja“,

– maksimalno do 5.000,00 kn za projekte iz područja 6. „Unapređenje socijalnih usluga u ruralnom području“

Financijski doprinos prijavitelja: minimalno 20% ukupnog prijavljenog troška

Rok prijave: 02.10.2020. godine

Vremenski rok iskoristivosti potpore : do 31. siječnja 2021. godine

Prihvatljivi su troškovi nastali tijekom cijele 2020. godine.

Zbog trenutne situacije u tijeku pandemije uzrokovane virusom COVID 19, molimo da nam se za sva dodatna pitanja obratite na brojeve telefona: 044 812 933 ili 01 6266 450. Dolazak u ured nije dozvoljen! Zahvaljujemo na razumijevanju.

Dokumentacija se nalazi u prilogu:

Natječaj 2020.

Pravilnik

Kriteriji odabira

OBRASCI ZA PRIJAVU:

Obrazac-prijave

Obrazac proracuna

Obrazac-privole

Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja

Izjava o nepostojanju pečata