Objavljen je natječaj za tip operacije 1.1.2. “Povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodima”

//Objavljen je natječaj za tip operacije 1.1.2. “Povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodima”

Objavljen je natječaj za tip operacije 1.1.2. “Povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodima”

Na temelju članka 29. stavka 1. Pravilnika o provedbi podmjere 19.2. »Provedba operacija unutar CLLD strategije«, podmjere 19.3. »Priprema i provedba aktivnosti suradnje LAG-a« i podmjere 19.4. »Tekući troškovi i animacija« unutar mjere 19 »Potpora lokalnom razvoju u okviru inicijative LEADER (CLLD – lokalni razvoj pod vodstvom zajednice)« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. (»Narodne novine«, broj 96/17 i 53/18; u daljnjem tekstu: Pravilnik),
Lokalna akcijska grupa „Zrinska gora-Turopolje“ na dan 25.03.2019. objavljuje Natječaj za provedbu tipa operacije 1.1.2. LRS LAG-a “Zrinska gora-Turopolje” – “Povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodima” u ukupnom iznosu od
 887.943,62 HRK.

Najniža vrijednost potpore po projektu iznosi 10.000 EUR u kunskoj protuvrijednosti.

Najviša vrijednost potpore po projektu iznosi 30.000 EUR u kunskoj protuvrijednosti

Ukupna vrijednost projekta može iznositi najviše 100.000 EUR (bez PDV-a) u kunskoj protuvrijednosti

Intenzitet potpore po projektu iznosi do 50% od ukupnih prihvatljivih troškova projekta.

Za potrebe pripreme i informiranja potencijalnih prijavitelja na ovaj LAG Natječaj održat će se dvije radionice:
28.03.2019. s početkom u 10 sati – VE-GO-RA”, Šetalište Franje Lučića 15, Velika Gorica
29.03.2019. s početkom u 10 sati – Učionica LAG-a “Zrinska gora-Turopolje”, Trg dr. Franje Tuđmana 10/2, Petrinja
U slučaju održavanja dodatnih radionica LAG će izdati obavijest na svojoj web stranici: http://lag-zrinskagora-turopolje.hr

Tekst natječaja i pripadajući obrasci i prilozi nalaze se u prilogu.

NATJEČAJ:

NATJEČAJ 1.1.2.

OBRASCI:

Obrazac A. Prijavni obrazac

Obrazac B. Plan nabave

Obrazac C. Izjava o partnerskim i povezanim poduzećima

PRILOZI:

Prilog I. Natječajna dokumentacija

Prilog II. Lista prihvatljivih troškova

Prilog III. Popis proizvoda

Prilog IV. Izjava nositelja projekta o nemogućnosti odbitka pretporeza

Prilog V. Uputa za prikupljanje ponuda

Prilog VI. Pojašnjenje kriterija odabira

Prilog VII. Vodič za korisnike o definiciji malih i srednjih poduzeća

Prilog VIII. Pravilnik_za_odabir_projekata_na_natječajima_LAG-a_Zrinska_gora-Turopolje

Prilog IX. IZJAVA O BESPOVRATNIM SREDSTVIMA TO 112

Prilog X. Izjava o nepostojanjupostojanju sukoba interesa

Prilog XI. Izjava_o_davanju_suglasnosti_za_obradu_osobnih_podataka_LAG-u_ZGT

By |2019-03-25T13:27:30+00:00March 25th, 2019|Nekategorizirano|0 Comments

Leave A Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.