1. Prihvatljivi Korisnici:

 1. Opći uvjeti prihvatljivosti Korisnika su:

– fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika i/ili Upisnik obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava u Zagrebačkoj županiji (u daljnjem tekstu: Upisnik), odnosno u Upisnik šumoposjednika najkasnije do 31. prosinca 2023. koja imaju sjedište, odnosno prebivalište na području Zagrebačke županije ili,

– fizičke i pravne osobe upisane u upisnik/registar djelatnosti za koju traže potporu te su nositelji europske oznake kvalitete i/ili županijske robne marke ili,

– proizvođačke grupe i organizacije registrirane sukladno Zakonu o uređenju tržišta poljoprivrednih proizvoda,

bez nepodmirenih obveza prema evidenciji koju vodi nadležna porezna uprava.

2. Kategorije Korisnika su:

 • „profesionalni poljoprivrednik“ je Korisnik koji je upisan u Registar poreznih obveznika po osnovi primarne poljoprivredne proizvodnje i/ili prerade poljoprivrednih proizvoda i obveznik plaćanja doprinosa za zdravstveno i mirovinsko osiguranje po navedenoj osnovi,
 • „mladi poljoprivrednik“ je Korisnik koji zadovoljava uvjete „profesionalni poljoprivrednik“, nije stariji od 40 godina (dan prije navršavanja 41 godine starosti) na dan podnošenja zahtjeva za potporu, odnosno ako je pravna osoba, tada odgovorna osoba unutar pravne osobe treba ispunjavati uvjete „mladog poljoprivrednika“ i ujedno biti vlasnik najmanje 50 % temeljnog kapitala pravne osobe.

Prihvatljive aktivnosti, uvjeti za dodjelu potpore i intenzitet potpore:

 1. Potpore za ulaganja u materijalnu imovinu ili nematerijalnu imovinu na poljoprivrednim gospodarstvima povezana s primarnom poljoprivrednom proizvodnjom
 2. Potpora za okrupnjavanje poljoprivrednog i šumskog zemljišta
 3. Potpora za plaćanje premija osiguranja
 4. Unapređenje i očuvanje genetskog potencijala u stočarstvu
 5. Ulaganja u modernizaciju i povećanje konkurentnosti poduzetnika u preradi i stavljanju na tržište poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda
 6. Edukacija i stručno osposobljavanje
 7. Razvoj proizvodnje i marketing proizvoda
 8. Ulaganje u razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti i usluga na ruralnom području
 9. Ulaganja u sektoru šumarstva

Više o Natječaju dostupno je OVDJE

 

Izvor: zagrebacka-zupanija.hr