S obzirom na razmjere katastrofalnih događaja i prirodnih nepogoda, prvenstveno potresa i poplava, na područjima Sisačko-moslavačke županije, Zagrebačke županije i grada Vrgorca, ovaj tjedan je pokrenut postupak prijevremene žurne isplate proračunskog – HR dijela izravnih potpora za proizvodnu 2020. godinu u iznosu od 35 milijuna kuna za 14.000 PG-ova na navedenim područjima.

Sredstva za izravne potpore za proizvodnu 2020., koje će se žurno isplatiti pogođenim područjima, odobravaju se u ukupnom iznosu od 35 milijuna kuna, a odnose se na plaćanje po površini: osnovno, zeleno i preraspodijeljeno plaćanje, mlade poljoprivrednike te proizvodno vezane potpore za povrće, voće i krmno proteinske usjeve te plaćanja područjima sa prirodnim ograničenjima i ostalim posebnim ograničenjima. Navedenu potporu će  tijekom siječnja primiti oko 14 tisuća poljoprivrednih gospodarstava s područja pogođenima potresima i poplavama, a koji su podnijeli Jedinstveni zahtjev za potporu u 2020. godini i koji su prošli kontrole Agencije za plaćanja.

Uslijed posljedica koja je izazvala pandemija COVID-a, Agencija za plaćanja priprema i raniju isplatu potpora svim ostalim korisnicima.

Također, u srijedu, 30. prosinca 2020. godine Agencija za plaćanja je na adrese 51 poljoprivrednika poslala ugovore o financiranju projekata iz PRR RH 2014.-2020. čija vrijednost ugovorene potpore iznosi 60 milijuna kuna. Ukupna vrijednost ulaganja za 51 projekt sufinanciran iz Programa ruralnog razvoja iznosi 113 milijuna kuna, a uključuje pet projekata za tip operacije 4.1.1. u sektoru tovnog govedarstva, jedan projekt za korištenje obnovljivih izvora energije iz tipa operacije 4.2.2. te čak šesnaest projekata za korištenje obnovljivih izvora energije iz tipa operacije 4.1.3. Dva ugovora poslana su korisnicima za tip operacije 4.1.2. za zbrinjavanje, rukovanje i korištenje stajskog gnojiva u cilju smanjenja štetnog utjecaja na okoliš te deset ugovora iz tipa operacije 4.2.1. za povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodima. Poslano je i 17 ugovora korisnicima koji su se javili na natječaje u okviru Mjere 6 – Razvoj poljoprivrednih gospodarstava i poslovanja.

Izvor: https://poljoprivreda.gov.hr/