Poziv je namijenjen organizacijama civilnog društva (udrugama i umjetničkim organizacijama) koje djeluju na području suvremene kulture i umjetnosti. Rok za prijavu je 16. ožujka 2016.

U okviru Programa podrške 2016 s rokom prijave 16.03.2016. raspisuje se Javni poziv na predlaganje projekata u Programskom području 2:

Osmišljavanje i priprema novih projekata/programa u sljedeće dvije kategorije:
b) priprema međunarodnih suradničkih projekata do 15.000 kn
c) putovanje u inozemstvo radi selekcije programa do 15.000 kn

Bespovratna sredstva putem ovog Javnog poziva bit će dodijeljena

  • za projekte koji se provode u razdoblju od 1.7.2016. do 31.12.2016. godine, a kojima nije dodijeljena podrška u okviru Programa podrške 2015 s rokom prijave 09.09.2015. u onoj kategoriji u kojoj podnose prijavu.

Indikativni proračun za ovaj Javni poziv iznosi 150.000 kn.

Prijave na Javni poziv podnose se isključivo u elektroničkom obliku, a rok za podnošenje prijava je 16. ožujka 2016. godine do 16h.

Svi podaci o ovom Javnom pozivu (upute, pravila, uvjeti i kriteriji) nalaze se u Vodiču za prijavu koji je objavljen na mrežnim stranicama Zaklade, gdje je dostupna cjelokupna dokumentacija ovog Javnog poziva, uključujući e-prijavnice kao i ogledne primjerke prijavnica.

Pitanja o Javnom pozivu mogu se postavljati isključivo na e-adresu: podrska@kulturanova.hr u razdoblju: od 03.02.2016. do 10.03.2016.