Na temelju čl. 24 Statuta LOKALNE ACIJSKE GRUPE ZRINSKA GORA – TUROPOLJE ( u daljnjem tekstu LAG), usvojenog na Skupštini UDRUGE 13. veljače 2018., Upravni odbor na 4. elektronskoj sjednici održanoj 13. srpnja 2022. donosi Odluku o financiranju projekata.

Odobravaju se sljedeći projekti, sljedećih prijavitelja u sljedećim iznosima:

Rezultati Dodjela financijske potpore članovima LAG-a za 2022.godinu