Na temelju Članka 3, stavka 3, Pravilnika o uvjetima i postupku za dodjelu sredstava za Natječaj „Dodjela financijske potpore članovima LAG-a“ za 2020. godinu, LAG Zrinska gora-Turopolje objavljuje rezultate Natječaja “Dodjela financijske potpore članovima LAG-a“ za 2020. godinu.

Sukladno izvještaju ocjenjivačke komisije i Odluci Upravnog odbora za financiranje su odobreni sljedeći projekti:

Odluka o financiranju projekata 2020

Rang lista 2020.

 

Projekti koji nisu zadovoljili kriterije Administrativne kontrole 1:

Udruga žena Vukojevac

OPG Ivka Jelić

Ribolovna udruga Petrinja

Pčelarska udruga Turopolje

Udruga GRAK

HKUD Moščenica

DVD Prelošćica

TZ Sisak

OPG Marčinko Katarina

Poslovne zone Petrinja

Komunalno poduzeće Lekenik

ZMAG

WILD BOAR DISTILLERY j.d.o.o.

OPG Ljudevit Vujnović

Petrinjska razvojna agencija PETRA

Udruga osoba s invaliditetom SMŽ