Ministarstvo poljoprivrede objavilo je na stranici Uprave za stručnu podršku razvoju poljoprivrede i ribarstva vodič kroz porezni sustav za OPG.

U iscrpnom vodiču, već na samom početku, navedeni su koraci do ulaska OPG-a u sustav poreza na dohodak. Tu su i pojašnjenja o ulasku OPG-a u sustav PDV-a te poreza na dobit.

Prvi korak je Regionalni ured Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (APPRRR) odnosno upis u upisnik poljoprivrednih gospodarstava.

  1. Prema prebivalištu nositelja poljoprivrednog gospodarstava u regionalnim uredima Agencije za plaćanja u poljoprivredi ribarstva I ruralnom razvoju (APPRRR).
  2. APPPRR izdaje Rješenje o upisu u Upisnik poljoprivrednika/OPG-a i dodjeljuje matični identifikacijski broj poljoprivrednog gospodarstva (MIBPG).

Drugi korak je banka i otvaranje žiro-računa.

Treći, pak, ispostava Porezne uprave – prema prebivalištu nositelja OPG-a odnosno prijava u registar poreznih obveznika.

  • Obveznik poreza na dohodak popunjava i predaje Obrazac RPO i Obrazac ROD-DOP (Registar obveznika doprinosa) u roku od 8 dana od početka obavljanja djelatnosti poljoprivrede i šumarstva:
  • ako po osnovi poljoprivrede i šumarstva ostvari ukupni godišnji primitak od prodaje vlastitih poljoprivrednih proizvoda u neprerađenom stanju, uključujući i iznos dobivenih potpora, osim potpora za nabavu dugotrajne imovine što se razgraničava prema obračunu amortizacije, veći od 80.500,00 kn (obveza upisa od 01.01. sljedeće godine)
  • ako ostvaruje primitke od prodaje prerađenih poljoprivrednih proizvoda, bez obzira na visinu primitaka
  • ako je poljoprivrednik obveznik poreza na dodanu vrijednost prema posebnom zakonu,
  • ako se dobrovoljno upiše u registar obveznika poreza na dohodak
  • obveznik poreza na dohodak postaje nositelj gospodarstva
  • ako registrira i počne obavljati neku dopunsku djelatnost

Poreznoj upravi treba dostaviti ime knjigovodstvenog servisa koji će voditi poslovne knjige (porezni obveznik knjige može voditi i sam).

Cjelokupni detaljan vodič na 20 stranica možete pročitati ovdje

Izvor: https://www.savjetodavna.hr/