1. Tema savjetovanja: Prijedlog Pravilnika o gospodarskom programu korištenja poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske

 

Opis savjetovanja: Ministarstvo poljoprivrede poziva zainteresiranu javnost da se odazove savjetovanju sa zainteresiranom javnošću o Prijedlogu Pravilnika o gospodarskom programu korištenja poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske Cilj je ovog savjetovanja omogućiti zainteresiranoj javnosti da dostavi svoje mišljenje, prijedloge i primjedbe na prijedlog Pravilnika o gospodarskom programu korištenja poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske Prijedlogom Pravilnika o gospodarskom programu korištenja poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske propisuje se sadržaj obrazaca Gospodarskog programa korištenja poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske koji je sastavni dio ponude na javnom natječaju za zakup i prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske. Predviđeni rok za dostavu komentara na savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Prijedlogu Pravilnika o gospodarskom programu korištenja poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske je do 04. rujna 2018. godine. Predmetni Pravilnik potreban je jedinicama lokalne samouprave za provođenje javnih natječaja za zakup i prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske. U cilju što bržeg pokretanja postupka raspolaganja od strane jedinica lokalne samouprave i stavljanja u funkciju poljoprivrednog zemljišta vlasništvu Republike Hrvatske, rok za dostavu komentara na savjetovanje sa zainteresiranom javnošću je 15 dana.

 

Savjetovanje je otvoreno do: 4.9.2018.

 

  1. Tema savjetovanja je: Prijedlog Pravilnika o provođenju javnog natječaja za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske

 

Opis savjetovanja: Ministarstvo poljoprivrede poziva zainteresiranu javnost da se odazove savjetovanju sa zainteresiranom javnošću o Prijedlogu Pravilnika o provođenju javnog natječaja za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske Cilj je ovog savjetovanja omogućiti zainteresiranoj javnosti da dostavi svoje mišljenje, prijedloge i primjedbe na prijedlog Pravilnika o provođenju javnog natječaja za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske Prijedlogom Pravilnika o provođenje javnog natječaja za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske propisuje se dokumentacija, rokovi i postupak za raspisivanje javnog natječaja za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske. Predviđeni rok za dostavu komentara na savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Prijedlogu Pravilnika o provođenje javnog natječaja za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske je do 04. rujna 2018. godine. Predmetni Pravilnik potreban je jedinicama lokalne samouprave za provođenje javnih natječaja za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske. U cilju što bržeg pokretanja postupka raspolaganja od strane jedinica lokalne samouprave i stavljanja u funkciju poljoprivrednog zemljišta vlasništvu Republike Hrvatske, rok za dostavu komentara na savjetovanje sa zainteresiranom javnošću je 15 dana.

 

Savjetovanje je otvoreno do: 4.09.2018.

 

  1. Tema savjetovanja je: Prijedlog Pravilnika o javnom nadmetanju kod prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske izravnom pogodbom.

 

Opis savjetovanja: Ministarstvo poljoprivrede poziva zainteresiranu javnost da se odazove savjetovanju sa zainteresiranom javnošću o Prijedlogu Pravilnika o javnom nadmetanju kod prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske izravnom pogodbom. Cilj je ovog savjetovanja omogućiti zainteresiranoj javnosti da dostavi svoje mišljenje, prijedloge i primjedbe na prijedlog Pravilnika o javnom nadmetanju kod prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske izravnom pogodbom. Prijedlogom Pravilnika o javnom nadmetanju kod prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske izravnom pogodbom propisuje se postupak javnog nadmetanja za utvrđivanje najpovoljnijeg ponuditelja kod prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske izravnom pogodbom. Predmetni Pravilnik potreban je za provođenje prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske izravnom pogodbom u slučaju kada više osoba podnese zahtjev za kupnju istog poljoprivrednog zemljišta. Predviđeni rok za dostavu komentara na savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Prijedlogu Pravilnika javnom nadmetanju kod prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske izravnom pogodbom je do 20. rujna 2018. godine.

 

Savjetovanje je otvoreno do: 20.09.2018.