LEADER je jedna od najdugovječnijih, najuspješnijih i najpopularnijih inicijativa u cijeloj Europi. Izvorno je to jedini program u kojem su lokalne zajednice odigrale središnju ulogu u osmišljavanju strategija razvoja svojih područja i odabiru projekata koji će se provoditi, a sada se primjenjuje i šire, izvan ruralnih područja.

Misao vodilja leži u tome da su mještani najbolji stručnjaci za razvoj vlastitog lokaliteta. Dijele prostorni identitet i osjećaj pripadnosti području, što im daje poticaj da se ujedine i daju svoj doprinos zajednici.

LEADER je teritorijalna politika koja se bavi raznovrsnim potrebama ruralnog stanovništva pa je po svojoj naravi višesektorska. Integrirani pristup intervenciji omogućava dosljedniji odgovor na pitanja ruralnog razvoja i podržava sinergiju među različitim aktivnostima. Takvim se pristupom građani, nevladine organizacije, LAG-ovi, poduzetnici i drugi dionici okupljaju kako bi oblikovali vlastitu budućnost i postigli ciljeve ruralnog razvoja u Europi. Umrežavanje pomoću pristupa LEADER znači uspostavljanje snažnih veza između ljudi, projekata i područja, pomaganje u prevladavanju izolacije s kojom se suočavaju neka ruralna područja te poticanje inovacija i projekata suradnje. Danas je to jedna od vodećih EU metodologija za poticanje inovacija u razvoju zajednice, društvene uključenosti, održivog razvoja i regionalnog umrežavanja.

Od samog početka primjene pristupa LEADER 1991. godine, lokalne akcijske grupe diljem EU-a ostvarile su oko 2500 projekata međunarodne suradnje. Taj broj i dalje raste, što ne može biti samo rezultat sreće ili financijskih prilika. Uspjeh suradnje leži u onome što pristup predstavlja: suradnjom i udruživanjem može se postići više.

Prevedenu publikaciju EU Rural Review br. 29 možete preuzeti ovdje.

Izvor: https://www.mrr.hr/