Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je 26. travnja 2024. godine prvi Natječaj za provedbu intervencije 73.12. Potpora malim poljoprivrednicima iz Strateškog plana Zajedničke poljoprivredne politike Republike Hrvatske 2023. – 2027.

Prihvatljivi korisnici su fizičke i pravne osobe (izuzev zadruga) upisane u Upisnik poljoprivrednika.  Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore po Natječaju je 15.000.000,00 EUR-a od čega:

– 13.500.000,00 EUR-a za intervenciju 73.12. Potpora malim poljoprivrednicima

– 1.500.000,00 EUR-a za intervenciju 73.12. Potpora malim poljoprivrednicima – ekološki proizvođači/prerađivači.

Najniža visina javne potpore po projektu/korisniku iznosi 5.000 EUR, a najviša visina javne potpore je po projektu/korisniku 30.000 EUR. Intenzitet javne potpore je 85 % ukupnih prihvatljivih troškova projekta.

U postupku dodjele potpore korisnik:

a) mora dokazati ekonomsku veličinu poljoprivrednog gospodarstva od 3.000 EUR SO do 10.000 EUR SO za projekte u sektoru voća (uključujući masline i vinovu lozu), povrća (uključujući krumpir i gljive) i cvijeća

b) mora dokazati ekonomsku veličinu poljoprivrednog gospodarstva od 3.000 EUR SO do 15.000 EUR SO za projekte u sektorima koji nisu navedeni u točki a) ovoga stavka

c) mora u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu biti upisan u Upisnik poljoprivrednika najmanje godinu dana

d) mora imati podmirene, odnosno uređene financijske obveze prema državnom proračunu Republike Hrvatske

e) ne smije biti u blokadi ukupno više od 30 dana u proteklih 6 mjeseci, od čega ne više od 15 dana u kontinuitetu uz uvjet da nije u blokadi u trenutku ishođenja BON2/SOL2 obrasca

f) koji je poduzetnik u teškoćama nije prihvatljiv korisnik

g) ne smije davati lažne podatke pri dostavi zahtjeva i dokumentacije

h) obveznik javne nabave nije prihvatljiv korisnik.

(3) Korisnik nije prihvatljiv ako su korisnik i/ili njegova partnerska i/ili povezana poduzeća podnijela zahtjev za potporu u sklopu intervencije 73.10. i/ili 73.11.

Rok za podnošenje zahtjeva za potporu je od 1. srpnja 2024. godine od 12:00 sati do 31. srpnja 2024. godine do 12:00 sati, a detalje pogledajte ovdje.

Izvor: https://www.apprrr.hr/