Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je danas, 28. veljače 2022. godine prve izmjene natječaja za provedbu Podmjere 4.1. »Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva«:

  • tipa operacije 4.1.1 »Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava« – ulaganja u tov svinja
  • tipa operacije 4.1.2 » Zbrinjavanje, rukovanje i korištenje stajskog gnojiva u cilju smanjenja štetnog utjecaja na okoliš«
  • tipa operacije 4.1.3 »Korištenje obnovljivih izvora energije«.

Ovim izmjenama promijenio se rok za podnošenje zahtjeva za potporu i dostavu Potvrde o podnošenju zahtjeva za potporu za sva tri natječaja i sada je rok od 15. ožujka 2022. godine od 12:00 sati do 12. svibnja 2022. godine do 12:00 sati.

Sve druge promjene i detalje možete pogledati na sljedećim poveznicima:

https://www.apprrr.hr/tip-operacije-4-1-1-restrukturiranje-modernizacija-i-povecanje-konkurentnosti-poljoprivrednih-gospodarstava/

https://www.apprrr.hr/tip-operacije-4-1-2-zbrinjavanje-rukovanje-i-koristenje-stajskog-gnojiva-u-cilju-smanjenja-stetnog-utjecaja-na-okolis/

https://www.apprrr.hr/tip-operacije-4-1-3-koristenje-obnovljivih-izvora-energije/

Izvor: https://www.apprrr.hr/