Obavještavamo korisnike da je u Narodnim novinama 90/2021 od 13. kolovoza 2021. godine, objavljen Pravilnik o uvjetima i načinu provedbe mjera Nacionalnog programa poticanja provedbe uzgojnih programa za toplokrvne pasmine konja u Republici Hrvatskoj 2021. – 2025 u 2021., 2022., 2023., 2024. i 2025. godini.

Ovim se Pravilnikom propisuje detaljna provedba mjera Nacionalnog programa poticanja provedbe uzgojnih programa za toplokrvne pasmine konja u Republici Hrvatskoj 2021. – 2025. donesenog Odlukom Vlade Republike Hrvatske (KLASA: 022-03/21-04/51, URBROJ: 50301-05/31-21-4) od 11. ožujka 2021. godine.

Mjere koje se provode tijekom odvijanja Programa su:

1. Mjera Poboljšanje učinkovitosti provedbe uzgojnog programa, s dvije podmjere:

a) Potpora testiranju radne sposobnosti grla na sportskim natjecanjima i

b) Potpora organizaciji konjičkih sportskih natjecanja (Nacionalnog kupa, nacionalnog prvenstva i prvenstva za mlade konje u dresurnom, preponskom i daljinskom jahanju, vožnji zaprega, galopskim i kasačkim utrkama)

2. Mjera Potpora uzgoju Programom predviđenih pasmina konja, s dvije podmjere:

a) Potpora uzgoju rasplodnih kobila i

b) Potpora uzgoju rasplodnih pastuha

Cilj Programa je nastaviti pozitivne učinke provedbe Nacionalnog programa poticanja provedbe uzgojnih programa za toplokrvne pasmine i uzgojne tipove konja u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2015. do 2020. godine, kroz unaprjeđenje uzgojno-selekcijskog rada pojedinih pasmina konja navedenih u Programu, održavanje postojećeg trenda porasta broja konja u Republici Hrvatskoj i sprječavanje eventualnih negativnih trendova obzirom na gospodarsko-ekonomske prilike te transparentno financijsko podupiranje organizacije i održavanja konjičkih natjecanja u nekoliko disciplina konjičkog sporta koje se održavaju u Republici Hrvatskoj, sukladno propozicijama natjecanja koje su opisane u aktima Nacionalnih sportskih saveza u domeni konjičkog sporta.

Tijekom petogodišnjeg trajanja Programa korisnicima je na raspolaganju ukupno 6.200.000 kn, odnosno 1.240.000 kn godišnje.

Sve potrebne informacije i obrasce vezane uz prijavu i provedbu novog Programa, možete pronaći ovdje. 

Izvor: https://www.apprrr.hr/