Turistička zajednica Sisačko-moslavačke županije u suradnji sa Edward Bernays -visokim učilištem iz područja komunikacija i turizma u studenom provodi program pod nazivom „Program edukacije za interpretatore hrvatske tradicijske kulture“.

Edukacija je namijenjena svima onima koji se žele baviti nekom turističkom aktivnošću. Edukacija je osmišljena kroz 3 modula koji su međusobno povezani, a mogu se pohađati i samostalno. Cijeli edukacijski program sastoji se od 9 tematskih cjelina/ predmeta u ukupnom trajanju okvirno 120 sati.

Modul se izvodi u 6 termina na datume 14., 15. i 16. studenoga i 21., 22. i 23. studenoga.

Molimo sve zainteresirane da se jave na mail: kontakt@tzo-lekenik.hr ili na broj fiksne linije: 044/743-065.