ilustracija_poljoprivreda_i_ruralni_razvoj
Ministarstvo poljoprivrede je u Narodnim novinama br.106/15 objavilo Pravilnik o provedbi mjere M04 “Ulaganja u fizičku imovinu”, podmjere 4.3. “Potpora za ulaganja u infrastrukturu vezano uz razvoj, modernizaciju i prilagodbu poljoprivrede i šumarstva”, tipa operacije 4.3.3. “Ulaganje u šumsku infrastrukturu” iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020 u kojem se Ovim se Pravilnikom utvrđuje način i uvjeti provedbe navedene mjere, nakon objave natječaja.

U pravilniku je navedeno kako se potpora dodjeljuje u obliku bespovratnih financijskih sredstava iz proračuna Europske unije i proračuna Republike Hrvatske, od čega Europska unija sudjeluje s 85 % udjela, a Republika Hrvatska s 15 % udjela, aintenzitet javne potpore po projektu iznosi 100 % od ukupnih prihvatljivih troškova.

Prihvatljivi korisnici su:

  1. šumoposjednici
  2. udruženja šumoposjednika/šumovlasnika
  3. trgovačka društva i druge pravne osobe i tijela državne uprave čiji je osnivač Republika Hrvatska, koje gospodare šumama i šumskim zemljištima u vlasništvu Republike Hrvatske sukladno Zakonu o šumama i
  4. jedinice lokalne samouprave.

Najniža vrijednost javne potpore po projektu može iznositi 10.000 eura, a najviša vrijednost javne potpore po projektu može iznositi 1.000.000 eura u kunskoj protuvrijednosti.

Ostale informacije možete naći u pravilniku koji se nalazi ovdje.

IZVOR: Program RURALNOG RAZVOJA