Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku objavilo je Poziv za prijavu projekata usmjerenih smanjenju i prevenciji socijalne isključenosti te socijalnom uključivanju i integraciji socijalno osjetljivih skupina za 2017. godinu. Opći cilj Poziva je pridonijeti povećanju socijalne uključenosti i integraciji u život zajednice ranjivih odnosno socijalno osjetljivih skupina odnosno smanjiti i prevenirati socijalnu isključenost istih.

Poziv je podijeljen na tri zasebna prioritetna područja:
1. Projekti usmjereni smanjenju socijalne isključenosti posebno ranjivih i marginaliziranih skupina
2. Projekti usmjereni pružanju podrške u integraciji u zajednicu osoba s odobrenom međunarodnom zaštitom, bivših zatvorenika, te njihovih obitelji
3. Projekti usmjereni zaštiti starijih osoba:
3a. Informiranje i pravna pomoć te izrada brošura – u svrhu sprječavanja zlouporabe ugovora o dosmrtnom/doživotnom uzdržavanju starijih osoba
3b. Istraživanje o nasilju nad starijim osobama za 6 regija
3c. Prijevoz za starije osobe kao usluga usmjerena podizanju kvalitete života starijih osoba s ciljem njihovog zadržavanja u vlastitom domu (prijevoz kojim se omogućava zadovoljavanje osnovnih životnih potreba korisnika – starijih osoba kojima usluge prijevoza nisu dostupne)
3d. Osvješćivanje javnosti o problemu nasilja nad starijim osobama putem medijske kampanje – izrade promidžbenog spota
4. Projekti usmjereni uspostavi pomoći i podrške beskućnicima koji nisu obuhvaćeni smještajem u prihvatilištima ili prenoćištima

Ukupno planirana vrijednost Poziva je 8.600.000,00 kuna. Najmanji iznos koji će se putem Poziva dodijeliti za pojedini projekt je 50.000,00 kuna, a najveći iznos koji će se dodijeliti je 150.000,00 kuna. Odobreni iznosi isplatiti će se od jedne do tri rate, u skladu sa raspoloživim sredstvima, što će biti definirano Ugovorom o dodjeli financijskih sredstava. Okvirni broj projekata koji se planira financirati je 60 do 80.

Prihvatljivim prijaviteljem smatra se neprofitna organizacija koja udovoljava uvjetima Poziva.

Prijava projekta u partnerstvu u prioritetnim područjima 1, 2, 3a, 3c i 3d i 4 nije obavezna, ali se partnerstvom može ostvariti prednost pri financiranju.
U prioritetnom području 3b za istraživanje o nasilju nad starijim osobama partnerstvo je obavezno, a prihvatljiv obavezan partner prijavitelju u ovom slučaju može biti:
• Istraživački institut i/ili
• Obrazovna ustanova – fakultet društvenog ili humanističkog područja

Prihvatljivi izravni troškovi:
1. Ljudski resursi (plaće/naknade voditelju/ici projekta te provoditeljima aktivnosti – npr. vozaču u prioritetnom području 3.c);
2. Putovanja (putni troškovi, dnevnice i troškovi smještaja za potrebe obavljanja projektnih aktivnosti);
3. Oprema i roba (do 10% ukupne vrijednosti projekta);
4. Ostali troškovi, usluge (kampanje, troškovi praćenja i vrednovanja provedbe projekta, troškovi goriva za vozilo kojim se prevoze korisnici u prioritetnom području 3.c te drugi troškovi neophodni i neposredno vezani i nužni za provedbu projektnih aktivnosti i sl.).

Poziv je otvoren do 11. kolovoza 2017., a više informacija i cjelokupnu dokumentaciju možete pronaći ovdje.

Izvor: MDOMSP