Letovanić
Sisačko – moslavačka županija objavljuje Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Sisačko-moslavačke županije za 2016. godinu.

Javne potrebe u kulturi, za koje se sredstva osiguravaju u Proračunu Sisačko-moslavačke županije, jesu kulturne djelatnosti, akcije i manifestacije u kulturi od interesa za Sisačko-moslavačku županiju.

Utvrđivanje javnih potreba u kulturi i njihovo uvrštavanje u Program provodi se putem javnog poziva koji raspisuje Upravni odjel za prosvjetu, kulturu i šport. Poziv je otvoren za podnošenje prijava 45 dana od dana objave (Poziv objavljen 30.12.2015.), a obavezno sadrži podatke o djelatnosti, odnosno područjima kulture za koja se mogu predlagati programi, financijskim sredstvima koja se mogu dodijeliti, rokovima i načinu prijave i mjestu na kojem su dostupne upute za predlagatelje, obrasci za prijavu i ostala dokumentacija.

Pravo podnošenja prijave na Poziv imaju samostalni umjetnici, umjetničke organizacije, ustanove u kulturi, udruge, vjerske zajednice, pravne i fizičke osobe koje obavljaju djelatnost iz područja kulture i umjetnosti.

Ove godine prijave se vrše prosljeđivanjem elektroničkog obrasca (on line prijavnica).

Poziv, upute za prijavitelje i priloge možete pronaći ovdje.

Poziv je otvoren od 30. prosinca 2015. do 15. veljače 2016. godine.

IZVOR: Sisačko-moslavačka županija