Pozivamo vas da ispunite anketni upitnik za identificiranje potreba digitalne uključenosti ranjivih skupina, koji je osmišljen u svrhu provođenja istraživanja u sklopu projekta Mreža za razvoj digitalne pismenosti.

Riječ je o trogodišnjem projektu razvoja mreže partnera iz civilnog, javnog i privatnog sektora čiji je cilj razvoj digitalne pismenosti građana Hrvatske i financiran je sredstvima Europskog socijalnog fonda. Glavni koordinator projekta je Telecentar.

Istraživanje se provodi u dijelu projekta pod nazivom Digitalno građanstvo na kojem su partneri: Telecentar, Fakultet organizacije i informatike, ODRAZ – Održivi razvoj zajednice te Hrvatski informatički zbor.

Cilj ovog istraživanja je ispitati potrebe digitalne uključenosti „ranjivih” ciljanih skupina s aspekta pristupa, korištenja, utjecaja na kvalitetu života, osnaživanja i korisničkog iskustva. Ciljane skupine u ovom istraživanju su osobe s invaliditetom, umirovljenici, stanovnici ruralnih područja i stanovnici otočnih područja.

Istraživanje se provodi na području Grada Zagreba i Zagrebačke županije, Varaždinske županije te Primorsko-goranske županije.

Ovo istraživanje je anonimno i dobrovoljno. Upitnik se sastoji od 31 pitanja. Za ispunjavanje upitnika je potrebno maksimalno 30 minuta.

Popunjavanjem ovog anketnog upitnika ispitanici pristaju na obradu prikupljenih podataka u svrhu znanstvenog istraživanja. U ovom istraživanju ne prikupljaju se osobni podaci ispitanika temeljem kojih bi ispitanik mogao biti identificiran. Prikupljanje, obrada i pohrana podataka provodi se isključivo u istraživačke svrhe te se pri tome primjenjuje najbolja praksa zaštite podataka.

Molimo Vas da, prilikom ispunjavanja upitnika, budete što iskreniji i objektivniji, kako bi i rezultati istraživanja bili vjerodostojni.

Upitnik slobodno proslijedite svojim ukućanima, prijateljima i kolegama!

Zahvaljujemo na suradnji!

Poveznica na anketni upitnik https://forms.gle/RJkYRayUhLwjv1MH7