Ministarstvo poljoprivrede, Uprava za stručnu podršku razvoju poljoprivrede i ribarstva, u svrhu informiranja poljoprivrednika, organizira predavanje o mogućnostima i uvjetima obnove poljoprivrednog potencijala kroz Natječaj za provedbu tipa operacije 5.2.1. „Obnova poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala“ te mogućnost ostvarenja avansne garancije kroz spomenuti natječaj.

Predavanja će se održati na sljedećim lokacijama:

SISAK – 13. 07. 2021. godine od 9:00 do 11:00 sati,

Stjepana i Antuna Radića 8, Sisak,

Dom obrtnika (prizemlje)

 

PETRINJA – 13. 07. 2021. godine od 12:00 do 14:00 sati,

Vatrogasna ulica 57, Petrinja,

zgrada DVD-a Petrinja (velika sala)

 

GLINA – 14. 07. 2021. godine od 10:00 do 14:00 sati,

Stjepana i Antuna Radića 10, Glina,

Hrvatski dom (kino dvorana)

 

Predavanja će održati:

Marko Mraović, dipl. oec., Ministarstvo poljoprivrede

Andrea Ćosić, dipl. ing. agr., Ministarstvo poljoprivrede

Izvor: https://www.savjetodavna.hr/