Poziv na edukaciju “Mogućnosti financiranja kroz Europske strukturne i investicijske fondove i operativne programe za razdoblje 2014.-2020.”

Predavanje u organizaciji LAG-a

Razvojna agencija Sisačko-moslavačke županije SI-MO-RA Sisak, poziva Vas na jednodnevnu edukaciju “Mogućnosti financiranja kroz Europske strukturne i investicijske fondove i operativne programe za razdoblje 2014.-2020.” u okviru programa „Jačanje ljudskih potencijala na lokalnoj i područnoj (regionalnoj) razini za učinkovitu pripremu i korištenje fondova Europske unije“ za 2015. godinu.

Edukacija će se održati 16. rujna 2015. godine u maloj sali Hrvatskog doma, 1. kat, Lekenik, Zagrebačka 66 s početkom u 9:00 sati.

Cilj ovog seminara je edukacijskim aktivnostima upoznati polaznike s  mogućnostima financiranja kroz Europske strukturne i investicijske fondove i operativne programe, koji su na raspolaganju Republici Hrvatskoj u financijskoj perspektivi Europske unije od 2014. do 2020. godine, a što predstavlja veliku priliku za javni, ali i poduzetnički sektor koji može značajno unaprijediti svoje poslovanje bespovratnim potporama financiranim iz ovih fondova putem javnih natječaja.

Ova edukacija namijenjena je zaposlenicima upravnih tijela jedinica lokalne i regionalne samouprave, razvojnih agencija, gospodarstvenicima, predstavnicima udruga, ali i svima zainteresiranima.

Edukaciju će održati mr.sc. Andreja Šeperac zaposlena u RRA SIMORA na kojoj će se dati kvalitetan uvid u različite mogućnosti financiranja iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova. Polaznici će saznati koji se sektori trenutno financiraju u Republici Hrvatskoj te na koje se sektore stavlja naglasak u novoj financijskoj perspektivi. Kroz edukaciju će se, uz Europske strukturne i investicijske fondove, dati i pregled Programa Europske unije iz kojih su također dostupna značajna sredstva.

Prijave za sudjelovanje na edukaciji zaprimaju se zaključno do 15. rujna 2015. godine do 12:00 sati putem elektroničke pošte na adresu simora@simora.hr , ili na broj faksa 544-206. (prijavnicu možete preuzeti na web stranici SI-MO-RA-e  http://www.simora.hr/index.php).

IZVOR: SI-MO-RA