Slijedom učestalih upita vezanih uz izračun ekonomske veličine poljoprivrednog gospodarstva (SO) i očitog nesporazuma oko odredbe natječaja u kojoj se navodi kako prilikom izračuna ekonomske veličine poljoprivrednog gospodarstva, Savjetodavna služba neće uzeti u obzir izmjene u ARKOD-u/JRDŽ-u koje su nastale nakon 21. prosinca 2016. godine u 12 sati, Ministarstvo poljoprivrede kao Upravljačko tijelo programa daje sljedeće tumačenje:

Ekonomska veličina poljoprivrednog gospodarstva izračunava se temeljem podataka o kulturi upisanoj u ARKOD-u, odnosno vrsti i kategoriji stoke registrirane u JRDŽ-u na dan 21. prosinca 2016. u 12 sati.

Dakle, nakon tog vremena u ARKOD-u/JRDŽ-u nije moguće mijenjati kulture/vrstu i kategoriju stoke, ali su moguće izmijene koje se odnose na poljoprivredne površine/brojno stanje životinja.

Tako npr., OPG kojeg osniva poljoprivrednik koji će biti prijavitelj na natječaj za tip operacije 6.1.1. može nastati i nakon 21. prosinca u 12 sati, ali se takvom ekonomska veličina poljoprivrednog gospodarstva (SO) računa temeljem kulture koja je na ARKOD čestici bila evidentirana na dan 21. prosinca 2016. u 12 sati, ali tada na nekom drugom PG-u.

Drugim riječima, kod preuzimanja ARKOD čestice i njenog evidentiranja na novoosnovani PG, za trajanja natječaja ne može doći do promjene kulture s npr. „pšenice“ na „ukrasno bilje“, odnosno kod preuzimanja domaćih životinja ne može doći do promijene kategorije evidentirane vrste domaćih životinja (npr. iz kategorije „junad 1-2 godine“ u „junad >2 godine, uključujući bikove“).

Isti je slučaj i kod postojećih PG-a koji ne mogu za trajanja natječaja (nakon 21.12. u 12 sati) mijenjati kulturu na pojedinoj čestici, odnosno kategoriju domaće životinje.

Napominjemo kako kod preuzimanja već postojećeg PG-a od strane mladog poljoprivrednika, isti mora biti preuzet u cjelosti.

Podsjećamo i na odredbu navedenu u natječaju, a vezanu uz resurse koji nisu upisani u ARKOD/JRDŽ, a za koje je potencijalni korisnik dužan djelatniku Savjetodavne službe prilikom ishođenja potvrde o EVPG  dostaviti dokaze o postojanju takvih resursa (rješenja o upisu u odgovarajuće registre, evidenciju o prodaji vlastitih poljoprivrednih proizvoda, račune, fotografije).

Također, ako Korisnik ima prijavljene površine u ARKOD-u ili životinje u JRDŽ-u, a nije podnosio zahtjev za izravnu potporu dužan je dostaviti dokaze o postojanju resursa na kojima se temelji ekonomski rezultat (evidenciju o prodanim poljoprivrednim proizvodima, račune, fotografije i sl.).

izvor: http://ruralnirazvoj.hr/