Od 1. listopada je započelo podnošenje zahtjeva zaosiguranje usjeva, životinja i biljaka u okviru Mjere 17, podmjere 17.1. “Premije za osiguranje usjeva, životinja i biljaka”.

Korisnici imaju mogućnost ostvariti potporu za sufinanciranje dijela premije osiguranja usjeva, životinja i biljaka.

Zahtjev za ostvarivanje potpore se podnosi u Agenciji za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju isključivo putem AGRONETA jednom godišnje, u razdoblju od 1. listopada do 30. studenoga 2016.godine. Potvrda o podnošenju Zahtjeva u fizičkom obliku se također dostavlja Agenciji za plaćanje.

Klimatske neprilike, bolesti životinja i biljaka, najezda nametnika

U nastavku su informacije o korisnicima, uvjetima, prihvatljivim troškovima, intenzitetu i visini potpore. Korisnici su fizičke ili pravne osobe ili grupe fizičkih ili pravnih osoba upisanih u Upisnik poljoprivrednika.

Tip operacije se odnosi na osiguranje usjeva, životinja i biljaka (od proizvodnih gubitaka uzrokovanih nepovoljnim klimatskim prilikama, životinjskim i biljnim bolestima, najezdom nametnika, okolišnim incidentom i mjerom donesenom u skladu s Direktivom 2000/29/EZ).

Prihvatljivi troškovi su važeća premija osiguranja koja pokriva gubitke proizvodnje veće od 30%. Intenzitet potpore je 65% vrijednosti premije osiguranja, a najviše 75.000,00 eura godišnje po korisniku.

Više informacija je dostupno u sljedećem poveznicama: Pravilnik o provedbi mjere 17 “Upravljanje rizicima” podmjere 17.1 “Osiguranje usjeva, životinja i biljaka” (NN, br. 135/15) i Pravilnik o izmjeni Pravilnika o provedbi mjere M17 “Upravljanje rizicima”, podmjere 17.1. “Osiguranje usjeva, životinja i biljaka” iz Programa ruralnog razvoja RH za razdoblje 2014. – 2020., NN 78/2016.