Na natječaj za dodjelu donacija u 2018. godini prijaviti se mogu:

 1. Dječji vrtići, osnovne i srednje škole
 2. Neprofitne udruge ili ustanove

Vrednovat će se isključivo projekti koji realizacijom mogu doprinijeti poboljšanju uvjeta života i dobrobiti djece i mladih u zajednici. To se odnosi na svu djecu i mlade, a posebno na ranjive skupine poput djece s teškoćama u razvoju, djece pripadnike nacionalnih manjina, djece koja žive u teškim životnim uvjetima, djece žrtve nasilja, djece bez roditeljske skrbi, nadarene djece itd. Vrednovat će se kvaliteta i originalnost prijavljenog projekta, važnost za lokalnu i širu zajednicu (korist od projekta, uključenost djece u njegovu provedbu, dostupnost specifične usluge za djecu na određenom području). Projekte mogu osmisliti i djeca u školama pod mentorstvom svojih učitelja i nastavnika. Projekti mogu biti edukativne prirode (aktivnosti za unapređenje znanja i vještina djece u nekom području, ) i humanitarni (direktno pomažu djeci iz osjetljivih skupina). Posebno će se vrednovati projekti u kojima djeca aktivno participiraju, kreirajući ih i donoseći odluke, pomažući drugima i sebi u svojoj zajednici.

Uvjeti i pravila sudjelovanja u natječaju:

 • prijavitelj mora biti pravno ustrojen i registriran pri mjerodavnoj instituciji u Republici Hrvatskoj (prijavitelj ne treba prilagati dokaz ali pravna služba Organizatora ima pravo provjeriti istinitost navoda prijavitelja)
 • svaki sudionik može prijaviti samo jedan projekt
 • projekt se prijavljuje na posebnom obrascu koji se može preuzeti OVDJE
 • u prijavi mora biti konkretno navedeno na što će se sredstva utrošiti (financijski plan)
 • uz prijavu je potrebno priložiti fotografiju, ilustraciju koji prikazuju projekt ili logotip
 • nepotpune i nelektorirane prijave neće se razmatrati
 • odobrena sredstva za donaciju moraju biti iskorištena s ciljem navedenim u prijavi do kraja 2018. godine
 • minimalni iznos donacije je 5.000 kuna, a maksimalni 30.000 kuna
 • ovisno o prijavljenom broju i kvaliteti prijavljenih projekata, organizator će odlučiti o ukupnoj dodjeli sredstava za donacije
 • svaka prijava bit će pregledana i ako zadovoljava uvjete i pravila, objavljena na stranici Radost života (samo opis i cilj projekta)
 • prijave su otvorene do 15. ožujka 2018., prijave pristigle nakon tog datuma neće se razmatrati
 • projekti će biti odabrani do 15. travnja 2018.
 • sudionici natječaja čiji su projekti odabrani bit će o tome obaviješteni pisanim putem
 • odabrani projekti bit će objavljeni na stranici “Radost života“
 • ispunjavanjem obrasca prijave sudionik daje suglasnost za objavu podataka na internetskoj stranici „Radost života“. Organizator zadržava pravo kraćenja i uređivanja tekstova prijava.
 • dobitnici donacije dužni su podnijeti izvješće o provedenom projektu do kraja 2018. godine

Temeljem prethodno definiranih kriterija te dostupnih sredstava, UNIQA osiguranje će odabrati najzanimljivije projekte i dodijeliti im dio ili sva potrebna sredstva za njihovu provedbu. UNIQA zadržava pravo odabira samo onih projekata za koje procijeni da svojom kvalitetom, stupnjem korisnosti i utjecaja na zajednicu u potpunosti zadovoljavaju kriterije „Radosti života“.  Nepotpune prijave i prijave koje ne zadovoljavaju kriterije neće se uzeti u obzir.
UNIQA osiguranje ni u kom slučaju nije obvezno financirati projekte ili inicijative te isplaćivati sredstva.
UNIQA osiguranje kao organizator zadržava puno pravo informiranja medija u svrhu promocije „Radosti života“, što uključuje i sve prijavljene te odabrane projekte ili inicijative.
Sva pitanja vezana uz prijavu i odabir projekata mogu se uputiti na komunikacije@uniqa.hr
UNIQA osiguranje će odabranim nositeljima projekata ili inicijativa uputiti prijedlog odgovarajućeg ugovora, ovisno o karakteru projekta.

više na: https://radostzivota.uniqa.hr/radost-zivota/7