Na temelju članka 11. Statuta Lokalne akcijske grupe „Zrinska gora-Turopolje“ , odluke Upravnog odbora Lokalne akcijske grupe „Zrinska gora-Turopolje“ od 22.03.2019. godine i Odluke Skupštine „Lokalne akcijske grupe Zrinska gora-Turopolje“ od 01.03.2019. godine, Lokalna akcijska grupa „Zrinska gora-Turopolje“ (u daljnjem tekstu: LAG) 18.03.2019. godine raspisuje Natječaj „Dodjela financijske potpore članovima LAG-a“ za 2019. godinu.

CILJ NATJEČAJA: podrška članovima LAG-a za podizanje kvalitete rada člana kroz potporu LAG-a

Prihvatljivi prijavitelji:
udruge, zaklade, zadruge, obiteljska poljoprivredna gospodarstva, obrti, društva s ograničenom odgovornošću, dionička društva, domaće radinosti, ustanove i župe koje su u trenutku zatvaranja natječaja aktivni članovi LAG-a i podmirili su sve dospjele obveze s osnove članarine u LAG-u

Ukupna planirana vrijednost natječaja: 150.000,00 kn

Visina financijske potpore po pojedinom projektu:
– maksimalno do 3.000,00 kn za projekte  iz područja 1. „Podrška manifestacijama i aktivnostima u kulturi“
– maksimalno do 5.000,00 kn za projekte iz područja 2. „Ulaganje u opremu“
– maksimalno do 1.500,00 kn za projekte iz područja 3. „Izgradnja kapaciteta“
– maksimalno do 3.000,00 kn za projekte iz područja 4. „Vanjske intelektualne usluge“
– maksimalno do 5.000,00 kn za projekte iz područja 5. „Razvoj poljoprivrednih gospodarstava i poslovanja“
– maksimalno do 5.000,00 kn za projekte iz područja 6. „Unapređenje socijalnih usluga u ruralnom području“

Financijski doprinos prijavitelja:
minimalno 10% ukupnog prijavljenog troška

Rok prijave: 19.04.2019. godine

Vremenski rok iskoristivosti potpore : do 31.prosinca 2019. godine

Prihvatljivi su troškovi nastali tijekom cijele 2019. godine

Natječajnu dokumentaciju možete preuzeti na sljedećim linkovima:

Natječaj 2019

Pravilnik

Obrazac prijave

Obrazac proracuna

Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja

Izjava o nepostojanju pečata

Izjava o partnerstvu

Kriteriji odabira

Obrazac privole