Na temelju članka 11. Statuta Lokalne akcijske grupe „Zrinska gora-Turopolje“ , odluke Upravnog odbora Lokalne akcijske grupe „Zrinska gora-Turopolje“ od 27.04.2018. godine i Odluke Skupštine „Lokalne akcijske grupe Zrinska gora-Turopolje“ od 13.02.2018. godine, Lokalna akcijska grupa „Zrinska gora-Turopolje“ (u daljnjem tekstu: LAG) 30.04.2018. godine raspisuje Natječaj „Dodjela financijske potpore članovima LAG-a“ za 2018. godinu.

Cilj natječaja: podrška članovima LAG-a za podizanje kvalitete rada člana kroz potporu LAG-a.

Prihvatljivi podnositelji:

Na natječaj se mogu prijaviti udruge, zaklade, zadruge, obiteljska poljoprivredna gospodarstva, obrti, društva s ograničenom odgovornošću, dionička društva, domaće radinosti, ustanove i župe koje su u trenutku zatvaranja natječaja aktivni članovi LAG-a i podmirili su sve dospjele obveze s osnove članarine u LAG-u (u daljnjem tekstu: Prijavitelji).

Prijavitelji koji se mogu javiti na ovaj natječaj moraju imati sjedište osnovne organizacije i/ili obavljati djelatnost na području LAG-a.

Ukupna planirana vrijednost natječaja: 150.000,00 kn

Visina financijske potpore po pojedinom projektu:
– maksimalno do 3.000,00 kn za projekte  iz područja 1. „Podrška manifestacijama i aktivnostima u kulturi“
– maksimalno do 5.000,00 kn za projekte iz područja 2. „Ulaganje u opremu“
– maksimalno do 1.500,00 kn za projekte iz područja 3. „Izgradnja kapaciteta“
– maksimalno do 3.000,00 kn za projekte iz područja 4. „Vanjske intelektualne usluge“
– maksimalno do 5.000,00 kn za projekte iz područja 5. „Razvoj poljoprivrednih gospodarstava i poslovanja“
– maksimalno do 5.000,00 kn za projekte iz područja 6. „Unapređenje socijalnih usluga u ruralnom području“

Financijski doprinos prijavitelja: minimalno 10% ukupnog prijavljenog troška

Rok prijave: 21.05.2018. godine

Vremenski rok iskoristivosti potpore: do 31.prosinca 2018. godine

Prihvatljivi su troškovi nastali tijekom cijele 2018. godine

Natječajnu dokumentaciju možete preuzeti na sljedećim linkovima:

Natječaj

Pravilnik

Obrazac prijave

Obrazac proracuna

Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja

Izjava o nepostojanju pečata

Izjava o partnerstvu

Kriteriji odabira