Poštovani članovi,

Upravni odbor donio je odluku o sufinanciranju projektne dokumentacije u svrhu prijava na raspoložive natječaje.

 

ODLUKA O PRAVU NA REFUNDACIJU TROŠKOVA VANJSKIH INTELEKTUALNIH USLUGA

ZAHTJEV ZA REFUNDACIJU SREDSTAVA