Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je Natječaj za provedbu Podmjere 16.4. Potpora za horizontalnu i vertikalnu suradnju sudionika u opskrbnom lancu za uspostavljanje i razvoj kratkih opskrbnih lanaca i lokalnih tržišta te za promicanje aktivnosti u lokalnom kontekstu u vezi s razvojem kratkih opskrbnih lanaca i lokalnih tržišta“ – provedba tipa operacije 16.4.1 „Kratki lanci opskrbe i lokalna tržišta“.

Svrha natječaja je dodjela potpore za uspostavu, rad i razvoj kratkih lanaca opskrbe i lokalnih tržišta, a prihvatljivi korisnici su operativne skupine koju čini najmanje pet partnera.
Partneri operativne skupine mogu biti:

  • fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika ekonomske veličine poljoprivrednog gospodarstva od 2.000 do 100.000 EUR
  • proizvođačke organizacije u poljoprivrednom i prehrambeno-prerađivačkom sektoru
  • fizičke i pravne osobe koje se bave djelatnostima povezanim s uspostavom, radom i razvojem kratkih lanaca opskrbe i lokalnih tržišta, a koje nisu veletrgovci ili trgovački lanci.

Ista operativna skupina/ista odgovorna osoba operativne skupine može podnijeti jedan zahtjev za potporu unutar ovoga Natječaja.

Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore po Natječaju iznosi 6.250.000,00 kuna. Najniža visina javne potpore po projektu iznosi 10.000,00 EUR, a najviša 100.000,00 EUR.

Neprihvatljivi troškovi u sklopu ovog Natječaja su:
a) oprema i mehanizacija za primarnu poljoprivrednu proizvodnju i preradu poljoprivrednih proizvoda,
b) građenje za koje je potreban akt kojim se odobrava građenje sukladno nacionalnim propisima,
c) troškovi dostave kod internetske prodaje i dostave na kućni prag krajnjeg potrošača,
d) porez na dodanu vrijednost (u daljnjem tekstu: PDV) u slučaju da je korisnik porezni obveznik upisan u registar obveznika PDV-a te ima pravo na odbitak pretporeza,
e) drugi porezi te propisane naknade i doprinosi,
f) kamate,
g) redovne aktivnosti bilo kojeg partnera operativne skupine,
h) troškovi nastali na projektima koji su već u tijeku i
i) plaćanje gotovim novcem.

Rok za podnošenje zahtjeva za potporu i dostavu Potvrde o podnošenju zahtjeva za potporu počinje 27.srpnja 2020.godine od 12:00 sati i traje do 12:00 sati 30.rujna 2020. godine.

Više informacija dostupno je ovdje

Izvor: https://www.apprrr.hr/