Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je dana, 6. travnja 2020. Natječaj za provedbu Podmjere 6.4. »Ulaganja u stvaranje i razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti« – provedba tipa operacije 6.4.1. »Razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020.

Prihvatljivi korisnici su fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika najmanje godinu dana u trenutku podnošenja Zahtjeva za potporu, a intenzitet javne potpore iznosi do 70%, odnosno do 40% ako se radi o kupovini poljoprivredne mehanizacije (uključujući sve samostalne i/ili priključne uređaje, oruđa i alate).

Korisnik mora biti registriran za djelatnost ili uslugu koju razvija i baviti se njome, prije objave natječaja na e-savjetovanju odnosno imati rješenje/odobrenje/drugi odgovarajući akt ili izjavu danu pod materijalnom i krivičnom odgovornošću za djelatnost za koju se ne izdaje ni jedan od navedenih akata, što dokazuje na način propisan Prilogom 4.

Korisnik pri podnošenju Zahtjeva za potporu mora dokazati ekonomsku veličinu poljoprivrednog gospodarstva od najmanje 2.000 eura.

Korisnik mora biti upisan u Registar poreznih obveznika po osnovi samostalne djelatnosti korisnika najmanje godinu dana u trenutku podnošenja Zahtjeva za potporu..

Najniža visina javne potpore iznosi 3.500 EUR.
Najviša visina javne potpore po poduzetniku ne smije prelaziti 200.000 EUR u fiskalnoj godini u kojoj se de minimis potpora dodjeljuje te tijekom prethodne dvije fiskalne godine.

Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore iznosi 120.000.000,00 kuna.

Rok za podnošenje zahtjeva za potporu je od 6. svibnja 2020. godine od 12:00 sati do 6. srpnja 2020. godine do 12:00 sati.

Više informacija dostupno je ovdje

Izvor: https://www.apprrr.hr/