Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je  natječaj za provedbu podmjere 19.2. „Provedba operacija unutar CLLD strategije“ – provedba tipa operacije 19.2.1. „Provedba operacija unutar CLLD strategije“.

Prihvatljivi korisnici su Lokalne akcijske grupe (LAG) koje po svojoj definiciji čine partnerstvo predstavnika javnog, gospodarskog i civilnog sektora određenog ruralnog područja koje je osnovano s namjerom izrade i provedbe lokalne razvojne strategije tog područja.

Predmet Natječaja je dodjela javne potpore za provedbu podmjera 19.2., 19.3. i 19.4.. Natječajem se LAG-ovi odabiru za cijelo programsko razdoblje 2014. -2020. u kojem su jedni od glavnih nosioca ruralnog razvoja.

Iznos javne potpore namijenjen za dodjelu je 490.000.000,00 HRK. Sredstva javne potpore osiguravaju se iz proračuna Europske unije i državnog proračuna Republike Hrvatske, od čega Europska unija sudjeluje s 90% udjela, a Republika Hrvatska s 10% udjela, a intenzitet javne potpore iznosi do 100% od ukupnih prihvatljivih troškova.

Prihvatljivi troškovi u okviru tipa operacije 19.2.1. odnose se na provedbu odabranih projekata iz Lokalne razvojne strategije (LRS).

Rok za dostavu počinje teći od 3. lipnja 2016. godine  i traje do 1. srpnja 2016. godine.

Natječaj:
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/oglasi/2807362.html

Natječajna dokumentacija: Preuzmite datoteku

Izvor:
apprrr.hr
www.eu-projekti.info/