Lokalna akcijska grupa „Zrinska gora-Turopolje“ objavila je 07.06.2022. Natječaj za provedbu tipa operacije 2.1.1. „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu” sukladno Lokalnoj razvojnoj strategiji LAG-a „Zrinska gora-Turopolje“ 2014.-2020. u ukupnom iznosu od 872.338,60 HRK.

Početak prijave: 22.06.2022

Kraj prijave: 12.08.2022.

Najniži iznos javne potpore iznosi 15.000 EUR u kunskoj protuvrijednosti.

Najviša ukupna vrijednost projekta iznosi 250.000 EUR (s PDV-om) u kunskoj protuvrijednosti.

Najviši iznos javne potpore po projektu iznosi 50.000 EUR u kunskoj protuvrijednosti.

Tekst Natječaja te svi prijavni obrasci nalaze se ovdje