Na temelju članka 29. stavka 1. Pravilnika o provedbi podmjere 19.2. »Provedba operacija unutar CLLD strategije«, podmjere 19.3. »Priprema i provedba aktivnosti suradnje LAG-a« i podmjere 19.4. »Tekući troškovi i animacija« unutar mjere 19 »Potpora lokalnom razvoju u okviru inicijative LEADER (CLLD – lokalni razvoj pod vodstvom zajednice)« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. (»Narodne novine«, broj 96/17; u daljnjem tekstu: Pravilnik) i pripadajućih izmjena i dopuna Pravilnika (»Narodne novine«, broj 53/2018), Lokalna akcijska grupa „Zrinska gora – Turopolje“ na dan 17.11.2021. objavljuje Natječaj za provedbu tipa operacije 1.1.3. LRS LAG-a „Zrinska gora-Turopolje“ – „Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava“.

Lokalna akcijska grupa „Zrinska gora-Turopolje“ objavila je Natječaj za provedbu tipa operacije 1.1.3. “Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava” sukladno Lokalnoj razvojnoj strategiji LAG-a „Zrinska gora-Turopolje“ 2014.-2020. u ukupnom iznosu od 3.624.912,00 HRK, gdje iznos potpore po projektu iznosi 15.000,00 EUR odnosno 113.278,50 HRK, s intenzitetom potpore 100% prihvatljivih troškova.

Početak prijave: 02.12.2021.

Kraj prijave: 14.01.2022.

Na Natječaj se može prijaviti nositelj projekta koji mora:

  • biti upisan u Upisnik poljoprivrednika (u daljnjem tekstu: Upisnik) sukladno nadležnim propisima najkasnije do 01. listopada 2021. godine
  • imati ekonomsku veličinu iskazanu u ukupnom standardnom ekonomskom rezultatu poljoprivrednog gospodarstva od 2.000 eura do 7.999 eura
  • biti mikro ili malo poduzeće
  • biti jedan od sljedećih organizacijskih oblika registriranih za poljoprivrednu djelatnost:
  1. obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo (OPG)
  2. samoopskrbno poljoprivredno gospodarstvo (SOPG)
  3. obrt
  4. trgovačko društvo (isključujući trgovačka društva čiji su osnivači i vlasnici javnopravna tijela)
  5. zadruga

Za potrebe pripreme i informiranja potencijalnih prijavitelja na ovaj LAG Natječaj održati će se tri radionice:

22.11.2021. GLINA, Kino dvorana Hrvatskog doma, Ul. Stjepana i Antuna Radića 10, Glina s početkom u 16.30 sati

23.11.2021. VELIKA GORICA, Pučko otvoreno učilište, Zagrebačka ul. 37, Velika Gorica s početkom u 17 sati

24.11.2021. SISAK, Centar kreativne industrije, Stjepana i Antuna Radića 20, Sisak s početkom u 17 sati

Kako bi se osigurao zdravstveno i epidemiološki siguran način održavanja radionice potrebno je popuniti prijavni obrazac jer će se na ulazu kontrolirati COVID potvrde. Moguće je sudjelovanje samo JEDNOG predstavnika ispred fizičke ili pravne osobe (OPG-a, SOPG-a, obrta, d.o.o., zadruge, d.d., udruge i sl.).

Sva natječajna dokumentacija dostupna je ovdje